Pastoorstraat

Impressie van het herinrichtingsplan van de Pastoorstraat.

Op 19 juni 2018 was de bewonersbijeenkomst/werkbijeenkomst om te praten over de herinrichting. Op basis van de wensen, meningen van de aanwezigen en de randvoorwaarden van de gemeente is een technisch ontwerp uitgewerkt. Het gaat daarbij om de aan te leggen hemelwaterriolering, de aan te brengen bestrating en de openbare verlichting.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de huidige situatie, de historische context van de Pastoorstraat, het gebruik van de straat, het ontwerp en het afkoppelen van regenwater.

Aandachtspunten bewoners en gemeente:

Uitstraling in overeenstemming met de Hoenderstraat

Gebruik gebakken straatklinkers zoals in de Hoenderstraat

Gebruik dezelfe lichtmasten als in de Hoenderstraat

Het beeld van ‘tussenstraatje’ behouden

Aandacht voor de geschiedenis van de straat

Een smalle rijbaan met rabatstroken, één niveau

Het plaatsen van bomen is niet mogelijk vanwege kabels en riolering

Geen openbaar groen.


Na de zomer van 2018 werd het ontwerp verder uitgewerkt en vervolgens teruggekoppeld naar de bewoners. 
Op dinsdag 11 december 2018 was een inloopavond in de Buun over dit plan.
De werkzaamheden worden na carnaval 2019 uitgevoerd.


 

Eigenlijk zou de Pastoorstraat "Pastoriestraatje" moeten heten zoals het vroeger genoemd werd en daarvoor Wheemschestraatje - kijk maar naar het plaatje hieronder.


 

Het Wheemschestraatje werd later en ook nu nog Pastoorstraat genoemd. Wheem is een oud woord voor pastorie. De pastoor (de Paap) woonde op de Wheemhof. Op zeer oude kaarten van Well komt de naam Wheemschestraatje al voor.

Het schoutenhuis is (gedeeltelijk) de woning op Grotestraat 70


 

Het Pastoorstraatje lag  in een Koninklijk besluit op de route om vanaf Duitsland via het Wellse Veer de Maas over te steken. Dit besluit uit 1839 werd in 1864 herzien, zoals bovenstaand krantenartikel uit de Staatscourant beschrijft.


 

De tuin van bakker Karel Janssen lag tot aan de pastorie in de Pastoorstraat. Hier op de foto Toon Janssen met zijn verloofde Mia van Heukelom uit Venlo en zijn ouders, voordat hij naar Nederlands Indië vertrok. De heg op de achtergrond loopt evenwijdig aan de Pastoorstraat.


 

De Pastoorstraat in mei 1945, op de foto gezet door pater Canutus (Jan Peters). Rechts het bijgebouw van bakker Karel Janssen  met o.a. de paardenstal. Er werd bezorgd met paard en kar. Later werd hier door zoon Thei een garagebedrijf van gemaakt en weer later verbouwde bakker-kleinzoon Karel het bijgebouw tot bakkerij. 


 

In 2014  met in het midden de later gebouwde garage van Thei Janssen, die inmiddels voor opslag in gebruik is. In de woning, vooraan geheel rechts - Grotestraat 70, is later de Computershop van Marc Arts gevestigd.


 

Mariet Janssen-van Bommel in de jaren '60


 

Frans Reiniers werkte als automonteur bij Thei Janssen in de garage.


 

Thei Janssen (links) bij zijn Garage / Tankstation in de jaren '60.


 

Geert Derckx voor zijn zaak in de Pastoorstraat.