Tradities en gebruiken. Ken je eigen dorp.

Onder tradities, gebruiken of rituelen verstaan we gewoonten, die van generatie op generatie zijn overgedragen. We noemen het ook wel cultureel erfgoed, waarin de identiteit van de samenleving zichtbaar is. In alle landen, in Nederland, in Limburg, in Well, overal hebben we tradities en gebruiken, maar ze verschillen vaak van streek tot streek.

Zo viert vooral het zuiden van Nederland Carnaval, een hedendaags woord voor Vastenavond ( of op z’n Wells ”Vasselaovend” ). Sintermerte is iets wat wij de laatste jaren hebben overgenomen van o.a. Venlo, waar Martinus de stadsheilige is. De Wellse Lichtoptocht is inmiddels ook traditie geworden op Carnavalsmaandag.Well kent o.a. Gilde St. Antonius met het vendelen en Koningsschieten, de meiboom, ’t ”krènse” voor een bruiloft, Nieuwjaarsrondgang, Sacramentsprocessie, een kwartier kerkklokken luiden voor een gestorvene, Allerzielen, Koningsdag, de kermis, moederdag, vaderdag, Sinterklaas & Zwarte Piet, oliebollen bakken, Kindervakantiewerk en nog veel meer. 

Meerdere tradities en gebruiken zijn in Well verdwenen, ook in de kerk. Denk aan o.a. het dagelijkse en zondagse H. Misbezoek, de biechtstoel en de kerkgang van een jonge moeder, het ophalen van eieren door de misdienaars. Het heitje voor een karweitje van de welpen en verkenners. Het carbidschieten. Verder o.a. het Pinksterbruidje, wekelijkse markt en de veemarkt. We hadden een burenplicht die bestond uit het ten doop dragen door de buurvrouw van een pas geborenen. Het aanzeggen van een gestorvene en het ten grave dragen door de buren. De St. Vituskermis en de St. Barbara viering op het kasteel.

De dorpsomroeper, smid, brouwer, wever, klompenmaker, olieslager, molenaar, lantaarnopsteker, veldwachter, venter, parlevinker, trekschuitjager, melkboer, kolenboer, scharensliep, veerman, koetsier, telegrambesteller, kruidenier, bioscoophouder, stoelenmatter, mandenvlechter, klokkenmaker, kapokarbeider, ontginner en andere traditionele beroepen zijn in ons dorp verdwenen.


Nog meer oude gebruiken en tradities zouden niet verloren mogen gaan en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, gevestigd in Utrecht spaart hiervoor geld noch moeite.

Wil je er iets méér van weten, ga naar website van Nederlands Centrum van Volkscultuur 

In onze publicaties willen we de Wellse tradities en gebruiken toelichten in tekst en foto’s. Ken je eigen dorp is hier ons motto.

Heb jij foto's of informatie? Neem dan contact op via de webmaster