Zoek

Huishoudschool Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Huishoudschool voor de meisjes uit Well en de regio.

Onder hetzelfde Landbouwonderwijs als de Landbouwschool voor jongens, viel de door veel meisjes bezochte R.K. Landbouw Huishoudschool aan de Kleefstraat in Bergen. Zeker de jonge meisjes moesten na de lagere school geschoold worden en iets leren om straks in het huishouden niet met twee linkse handen te staan. En ook hier gold de regel: praktisch onderwijs naast algemene ontwikkeling, de z.g AVO.
Al vóór de oorlog was hier vraag naar, maar pas na de oorlog kwam deze tak van onderwijs van de grond.
In 1946 werd er o.a. aan de gemeenten Gennep en Bergen met succes gevraagd medewerking aan deze plannen te geven.
In Gennep werd toen in het jaar 1947 de Industrieschool omgezet in een Landbouwhuishoudschool, die in september startte.


 

Toen Koningin Wilhelmina in 1946 een werkbezoek bracht aan het door de oorlog zwaar getroffen Noord-Limburg bezocht zij ook Bergen, waar de noodzaak van een Huishoudschool voor de regio besproken werd. Zij beloofde goedkeuring voor de bouw te zullen bevorderen en zie daar: de eerste cursus startte in 1947. Er werd eerst in alle mogelijke en onmogelijke lokaliteiten les gegeven, maar op 1 okt.1948 ging dit niet meer en stopte de school. Dat was tijdelijk, want in 1950 startte men in een nieuw gebouw. In het begin kwamen alleen de iets oudere meisjes, maar al snel veranderde dat en kwamen de leerlingen direct na de Lagere School. Tenminste 2 jaar en dan kon men verder met cursussen van 1 of 2 dagen per week. Er was veel belangstelling en er ontstond zelfs een personeelstekort in de naaldvakken en de AVO. 


 

De organisatie zat goed in elkaar: het bestuur, de Vereniging voor Landbouwonderwijs zetel de in Roermond en bestond uit voorzitter Dr. Ir. W.J. Droessen. en secretaris Dhr. M.J.Dings.

Uit ieder van de kerkdorpen zat er iemand in de  Commissie van Beheer. Dat was
uit Well                     Mevr. Nijsen-Weijs
uit Wellerlooi            Mevr. Botden-Beelen
uit Siebengewald     Mevr. Scholtz
uit Afferden              Mevr. Frederix 
uit Bergen                Mej. Fien Josten.
Verder had zitting in de Beheerscommissie burgemeester A. van Mackelenbergh en pastoor J. Peeters uit Bergen.


De Directrice Zuster Hermina had een korps van leerkrachten voor de vakken Naaien, Ziekenzorg, de Huishoudelijke vakken zoals koken, poetsen, strijken  en er werd AVO, Vrije Expressie, Engels, Tuinbouw, Zang en Muziek, Godsdienst, K.en O., Opvoedkunde, Maatschappijleer, Gezondheidsleer, Gymnastiek en Smaakontwikkeling gegeven.
De leerlingen van toen zullen zich deze docenten zeer zeker herinneren. Stuk voor stuk leerkrachten die (zoals vermeld in het jaarverslag) door hun persoonlijke inzet en prettige samenwerking zeer veel hebben bijgedragen aan de vorming van de vrouwelijke jeugd in deze streek. Zuster Hermina werd als directrice opgevolgd door Annie Vedder 

In 1956 werd gestart met de Mater Amabilisklas en andere Jongerencursussen.

Met de mammoetwet van 1968 kreeg het de naam Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs  (LHNO)


 

Foto uit ca. 1950 -'51. Voor zover bekend v.l.n.r.

Staande: Nel Krebbers (Well) - Mia van Oijen - Magda Kempkens (Siebengewald) - Lenie Janssen (Siebengewald) - Mina Lenssen (Heukelom) - Hela Cox (Siebengewald) - Zus Martens (Well) - Annie Bongaers (Heukelom) - Nellie Deriks (Heukelom) - Mientje Frederix (Heukelom) - Mientje Valckx (Well) - Annie Valckx (Well) - Betsie Jaspers (Siebengewald) - NN - Toos Knoops (Bergen) - NN - Miep Geenen (Bergen) - juf Zeegers? - Milia Giesbers (Bergen) - juf Zeguers uit Maastricht.

Gehurkt: Anneke Urselmann (Bergen) - Anneke Maas (Heukelom) - Koos Urselmann (Bergen) - Han Vink (Siebengewald) Jo Elbers (Bergen) - Maria Schoofs (Bergen) - Tiel Rutten (Bergen).

Dezelfde groep als bovenstaande foto.


 

1952. Staande v.l.n.r. Joke Kersten Siebengewald - Mia Vink Siebengewald - Juf Zeegers -Tiny Valckx Well - Mia Jansen Siebengewald - Doortje Scherders Siebengewald - Anny Luijpers Well -  Juf ?(naailessen) - Leny Vink Well - Til Haumann Well

Zittend: Annie Camps Siebengewald - Dieneke Luijpers Well - Marietje Smits Well - Gerda Klabbers Well.


 

De 2e klas in 1958.

Staande v.l.n.r. Zr. Clarina - Anita Janssen - Mia van As - Marietje Frenken - Annie Hendrikx - Carry Schols - Tonny Hiep - Juf Verheiden - Gerrie Raaymakers - Juf Cuypers - Annie Martens - José Langen - Fien Derks - Betsie Kersten - Meester Gijsen - Zuster Hermina.

Zittend: Diny Heijnen - Marian Dorenbos - Carolien Giepmans - Marietje Derkx - Mia Thissen - Anny Beumers - Nelly Streutjes - Maria Poen.


 

Voor zover bekend  staan op deze foto uit 1961 v.l.n.r. Fonds Veraard - ? - Juf Cuypers - Meester Gijsen (bijnaam "de Sul") - Directrice Zr. Hermina - Muziekleraar Hermsen (bijnaam "Mozart") - ? -?

Zittend: Annie Stevens (Well) - Carry Schols (Siebengewald) - Hanny van Rens (Well) - Zr. Clarina - Ger Raaymakers (Afferden) - Juf van de Camp (KNO lessen) -  meisje uit Bergen - onbekende Geestelijke -  ? - ? - ? - Anny Beumers - Marga Klabbers (Well) - meisje uit Siebengewald.


 

 

1961. Boven v.l.n.r. Nelly Tebarts (Afferden) - Zuster Hermina - Ria van Rensch (Afferden) - Koos Sins (gymleraar) - Joke de Rijk (Bergen) - Leida Cuijpers (Bergen) - Mia Coppers (Well - A.V.O. lerares) - Elly Boskamp (Afferden).

Knielend: Els Heuts (Bergen) - Betsy Peeters (Bergen) - Leny Theeuwen (Bergen) - Ria Gramser (Siebengewald).

Zittend: Gerda Brouwers (Bergen) en Fieny Peeters (Bergen).


 

ADLER Schrijfmachinefabriek te Cuijk - uitstapje klas Huishoudschool ca.1970. De meisjes kregen in die tijd typeles met het tienvingersysteem. In 1969 werd het bedrijf Royal McBee onderdeel van de Nederlandse Adler fabrieken, onderdeel van de Triumph/Adlerwerke Frankfurt. 

 Voor zover bekend: v.l.n.r.  Meester Hammecher - Truus Arts - Liesbeth Frederix - Gemma Rühl - Maria Koenen - Mia Aengenend - Mientje Jacobs - Man die typeles gaf op school, met hoed - Lea Josten - José Megens - NN niet zichtbaar - Ied Nabuurs - Caroline Verstegen - Maria Huibers, met lichte jack - Achteraan NN - Agnes van de Lisdonk - Maria Maas - (Boven) Mariet Verstraelen - Tiny Eickmans - meisje met lange jas Elly Boumans - Annemarie Kuhnekath - Rieky Welbers - (half zichtbaar NN) - Tineke Koenen - Nelly Janssen - Mieke Mooren - met bril NN  - NN - Gonny Boskamp - Betsy Jacobs - Carla de Riet - Ria Gramser  - Leny Jacobs - Man van Adler fabriek, met bril - Meester Aarnoutse.

Gehurkt: Christa van Berlo - NN - NN. Rechts: Jacqueline de Riet - Dorien Jenneskens.


Graag reacties via de webmaster

Mater Amabilisklas uit 1963. Meisjes uit diverse kerkdorpen van de gemeente Bergen.

v.l.n.r. Minie Heijnen (Bergen) - Gonny van Rhee (Wellerlooi) -  Leen Peeters (Well) -  Thea Heijnen (Well) - Anny Krebbers - Jacqueline Jacobs (Well) - Jules Franken (Afferden) - Els Belgers (Well) - Nelleke Drissen (Wellerlooi)

Onderaan:  Anny Verblackt (Well) - Jet Kwanten (Well) - onbekend - Mien (Wil) Seelen (Wellerlooi) - Mieke Drissen (Wellerlooi) - Gerda van Soest (Well).


 

Helemaal links Mia Coppers  (Well) 

Van voor naar achter linkse rij: Toos Malmans (Afferden) - Poldi Janssen (Siebengewald) - Koos Verhovens (Bergen) - onbekend - Tiny de Groot (Bergen)

midden: Riek Hendriks (Wellerlooi) - Mia Baltissen (Well) - Antoinet Kellenaers (Bergen) - Mariet Drissen (Afferden)

rechts: Annie Deckers (Siebengewald) -  Mia Ossen (Afferden) - Nellie ....? (Well) - twee laatste meisjes zijn niet zichtbaar


Aanvullingen / verbeteringen van namen op alle foto's zijn welkom!

Heb jij nog een foto die je hier wilt delen?

Laat het de webmaster even weten.