Zoek

Huishoudschool ten Plattelande Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Geopend 6 september 1950

Er werden jaarlijks in de wintermaanden Landbouw Huishoudcursussen gegeven. Dit was al jaren voordat de permanente Huishoudschool in Bergen gebouwd werd. Er was weliswaar een Boerinnenschool in Posterholt. Deze had meer het karakter van een kaderopleiding. Menig leerling daar stroomde door naar de leraressenopleiding. Voor de massa van de Limburgse boerendochters was zo'n kostbare opleiding in een internaat niet weggelegd. Bovendien konden ze in het gezinsbedrijf moeilijk worden gemist.

Voor de jonge boerinnen bestond gelegenheid zich voor haar taak in de huishouding op de boerderij te bekwamen.  Zij kregen huishoud- en kookonderwijs, handwerken, land- en tuinbouw, godsdienst en maatschappijleer. De cursus werd in de gemeente Bergen georganiseerd door de plaatselijk Boeren- en Boerinnenbond. Aan het einde van de cursus kregen de jonge boerendochters een diploma uitgereikt in aanwezigheid van hun ouders, de geestelijk adviseur en het bestuur. Ook werd er een groepsfoto gemaakt. Deze Wintercursussen voor de boerendochters werden in de muziekzaal in de Oude Kerkstraat van Bergen gegeven. In de Tweede Wereldoorlog was in dit gebouw het distributiekantoor gevestigd. De zaal is later afgebroken.

Meisjes die aan een huishoudcursus deelnemen in 1933.

Voor zover bekend: 3 Nel van Vegchel (Vossenheuvel) - 11 Stieneke van Vegchel (Vossenheuvel) - 14 Nelly Heuren (Grotestraat) - 15 Agnes Mercus (Wezerweg) - 16 Cursusleidster Juffrouw Geurts - 17 Drika Zegers (Wolfsven)

Weet jij meer of herken je iemand? Geef het dan door.


 

1941 - '42. Geslaagden van de huishoudcursus (koken), georganiseerd door de L.L.T.B. Well.

Staand v.l.n.r. Lies Peters - Hanna Koks - Nelly Verstappen - Toke van Aerssen - Paula Jenneskens - Anneke Daemen - Tonny Kessels - Stiena Martens - Annie Leenen - Hanna Janssen - Truus Martens.

Zittend: Consulente L.L.T.B. Roermond M. Dings-Hendrickx - M. Dings adjunct secretaris L.L.T.B. Roermond - Sjang Göbbels uit Well (voorzitter L.L.T.B. Kring Gennep) - Pastoor Eggelen - NN lerares koken - meester Wim Koppers - Beth Nijsen-Weijs (voorzitster Boerinnenbond Well)


 

Huishoudschool voor de meisjes uit Well en de regio.

Onder hetzelfde Landbouwonderwijs als de Landbouwschool voor jongens, viel de door veel meisjes bezochte R.K. Landbouw Huishoudschool aan de Kleefstraat in Bergen. Zeker de jonge meisjes moesten na de lagere school geschoold worden en iets leren om straks in het huishouden niet met twee linkse handen te staan. En ook hier gold de regel: praktisch onderwijs naast algemene ontwikkeling, de z.g AVO vakken.
Al vóór de oorlog was hier vraag naar, maar pas na de oorlog kwam deze tak van onderwijs van de grond.
In 1946 werd er o.a. aan de gemeenten Gennep en Bergen met succes gevraagd medewerking aan deze plannen te geven.
In Gennep werd toen in het jaar 1947 de Industrieschool omgezet in een Landbouwhuishoudschool, die in september startte.

Toen Koningin Wilhelmina in 1946 een werkbezoek bracht aan het door de oorlog zwaar getroffen Noord-Limburg bezocht zij ook de gemeente Bergen, waar de noodzaak van een Huishoudschool voor de regio besproken werd. Zij beloofde goedkeuring voor de bouw te zullen bevorderen en zie daar: de eerste cursus startte in 1947. Er werd eerst in alle mogelijke en onmogelijke lokaliteiten les gegeven, maar op 1 okt.1948 ging dit niet meer en stopte de school tijdelijk.

Nieuwe school.

Aan de huidige Kleefstraat werd voor ƒ 1950,- 65 are grond aangekocht. In 1948 werd de school aanbesteed en gebouwd door aannemer Roelofs uit Siebengewald. De officiële opening van de school was op 06-09-1950 en kwamen de leerlingen. Er waren 3 klaslokalen en in dit eerste schooljaar 1950 -'51 bleek al dat het gebouw te klein was. In het begin kwamen alleen de iets oudere meisjes, maar al snel veranderde dat en kwamen de leerlingen direct na de Lagere School. Tenminste 2 jaar en dan kon men verder met cursussen van 1 of 2 dagen per week. Er was veel belangstelling en er ontstond zelfs een personeelstekort in de naaldvakken en de AVO.

In 1956 werd de uitbreiding opgeleverd door aannemer Rutten uit Bergen. Ook werd er toen een gymzaal gebouwd. In schooljaar 1966-'67 kwam er nog eens 3 noodlokalen bij. Na 40 jaar werd de huishoudschool opgeheven in 1991. Later werd het gebouw gesloopt ten behoeve van woningbouw in de Kleefstraat. 


 

De Huishoudschool na de uitbreiding met drie extra klassen in 1956. Het witte gedeelte is uit 1950.


 

De organisatie zat goed in elkaar: het bestuur, de Vereniging voor Landbouwonderwijs zetel de in Roermond en bestond uit voorzitter Dr. Ir. W.J. Droessen. en secretaris Dhr. M.J. Dings.

Uit ieder van de kerkdorpen zat er iemand in de  Commissie van Beheer. Dat was
uit Well                       Mevr. Nijsen-Weijs
uit Wellerlooi            Mevr. Botden-Beelen
uit Siebengewald     Mevr. Scholtz
uit Afferden              Mevr. Frederix 
uit Bergen                 Mej. Fien Josten.
Verder had zitting in de Beheerscommissie burgemeester A. van Mackelenbergh en pastoor J. Peeters uit Bergen.
De Directrice Mej. Willems  en daarna  Zuster Hermina had een korps van leerkrachten voor de vakken Naaien, Ziekenzorg, de Huishoudelijke vakken zoals koken, poetsen, strijken  en er werd AVO, Vrije Expressie, Engels, Tuinbouw, Zang en Muziek, Godsdienst, K.en O., Opvoedkunde, Maatschappijleer, Gezondheidsleer, Gymnastiek en Smaakontwikkeling gegeven.
De leerlingen van toen zullen zich deze docenten zeer zeker herinneren. Stuk voor stuk leerkrachten die (zoals vermeld in het jaarverslag) door hun persoonlijke inzet en prettige samenwerking zeer veel hebben bijgedragen aan de vorming van de vrouwelijke jeugd in deze streek. Zuster Hermina werd als directrice opgevolgd door Annie Vedder 

Na de uitbreiding van het schoolgebouw werd in 1956 gestart met de Mater Amabilisklas en andere Jongerencursussen.

Met de mammoetwet van 1968 kreeg het de naam Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs  (LHNO)


 

Het briefhoofd in 1962


 

Briefhoofd in 1963. 


 

Foto uit ca. 1950 -'51. Voor zover bekend v.l.n.r.

Staand: Nel Krebbers (Well) - Mia van Oijen - Magda Kempkens (Siebengewald) - Lenie Janssen (Siebengewald) - Mina Lenssen (Heukelom) - Hela Cox (Siebengewald) - Zus Martens (Well) - Annie Bongaers (Heukelom) - Nellie Deriks (Heukelom) - Mientje Frederix (Heukelom) - Mientje Valckx (Well) - Annie Valckx (Well) - Betsie Jaspers (Siebengewald) - NN - Toos Knoops (Bergen) - NN - Miep Geenen (Bergen) - juf Zeegers? - Milia Giesbers (Bergen) - juf Zeguers uit Maastricht.

Gehurkt: Anneke Urselmann (Bergen) - Anneke Maas (Heukelom) - Koos Urselmann (Bergen) - Han Vink (Siebengewald) Jo Elbers (Bergen) - Maria Schoofs (Bergen) - Tiel Rutten (Bergen).

Dezelfde groep als bovenstaande foto.


 

1952.

Staand v.l.n.r. Joke Kersten (Siebengewald) - Mia Vink (Siebengewald) - Juf Zeegers -Tiny Valckx (Well) - Mia Jansen (Siebengewald) - Doortje Scherders (Siebengewald) - Anny Luijpers (Well) -  Juf ?(naailessen) - Leny Vink (Well) - Til Haumann (Well).

Zittend: Annie Camps (Siebengewald) - Dieneke Luijpers (Well) - Marietje Smits (Well) - Gerda Klabbers (Well).


 

Eerste klassers in 1954, met de meeste meisjes uit Well.

v.l.n.r. Anny Fleuren - Gerda Koppes - Thea Toekook (Hamert) - Keetie Thijssen - Betsy Vermazeren (Hamert) - Lea Wijnhoven (Wellerlooi) Cis Luijpers - Ernst Janssen (gymleraar) en Juf Willems (directrice)

Ria van Vegchel - juf van Melick - Toos Cornelissen - meester Gijsen (gaf o.a. Engels) - Toos van den Hoef (Piet dr.) Marianne Roosen - juf Verheijen (naaldvakken)

Joke Janssen - Thea Reiniers - Betsy Cornelissen - Mia Peeters - Gineke Janssen.


 

1954. Ritmische oefeningen. Helemaal links Mia Coppers (Well) 

Van voor naar achter linkse rij: Toos Malmans (Afferden) - Poldi Janssen (Siebengewald) - Koos Verhovens (Bergen) - onbekend - Tiny de Groot (Bergen)

midden: Riek Hendriks (Wellerlooi) - Mia Baltissen (Well) - Antoinet Kellenaers (Bergen) - Mariet Drissen (Afferden)

rechts: Annie Deckers (Siebengewald) -  Mia Ossen (Afferden) - Nellie ....? (Well) - twee laatste meisjes zijn niet zichtbaar.


 

De 2e klas in 1958.

Staand v.l.n.r. Zr. Clarina - Anita Janssen - Mia van As - Marietje Frenken - Annie Hendrikx - Carry Schols - Tonny Hiep - Juf Verheiden - Gerrie Raaymakers - Juf Cuypers - Annie Martens - José Langen - Fien Derks - Betsie Kersten - Meester Gijsen - Zuster Hermina.

Zittend: Diny Heijnen - Marian Dorenbos - Carolien Giepmans - Marietje Derkx - Mia Thissen - Anny Beumers - Nelly Streutjes - Maria Poen.


 

Diploma uitreiking in 1960. Voor zover bekend:

Staand v.l.n.r. 4 Truus Litjens (Wellerlooi) - 6 meester Gijsen - 11 naaldvakken juf Berendsen - 12 muziekleraar Hermsen - 13 gymleraar Fons Veraart.


 

1961, waarschijnlijk assistentenklas.

Voor zover bekend: v.l.n.r. Fonds Veraard - ? - Juf Cuypers - Meester Gijsen (bijnaam "de Sul") - Directrice Zr. Hermina - Muziekleraar Hermsen (bijnaam "Mozart") - ? -?

Zittend: Annie Stevens (Well) - Carry Schols (Siebengewald) - Hanny van Rens (Well) - Zr. Clarina - Ger Raaymakers (Afferden) - Juf van de Camp (KNO lessen) -  meisje uit Bergen - onbekende Geestelijke -  ? - ? - ? - Anny Beumers - Marga Klabbers (Well) - meisje uit Siebengewald.


 

 

Klas 1A. Voor zover bekend: Boven: 1 Nellie Thissen (Siebengewald) - 2 Zr. Hermina - 3 Tiny Frenken (Bergen) - 4 Maria Stevens (Well) - 5 Janny Voorbij (Wellerlooi) - 6 ? - 7 Rieky Martens (Wellerlooi) - 8 Toos Janssen (Well) - juf Berendsen (naaldvakken)

Midden: 1 Annie Trienekens (Well) - 2 ? - 3 Wiesje Koenen (Afferden) - 4 Betsy Cox (Afferden) - 5 Jo Thijssen (Wellerlooi) - 6 ... de Kok - 7 ... Lambregts (Heijen)

Zittend: 1 Mia Deckers (Well) - 2 Mientje Wijnen (Bergen) - 3 Elly Rothoff (Well) - 4 Elly Kersbergen (Wellerlooi) - 5 Rini Hagens (Well) - 6 Diny Hesen (Aijen) - 7 Cecile Timmermans (Wellerlooi) - 8 Toos Linders (Aijen)


 

1961. Boven v.l.n.r. Nelly Tebarts (Afferden) - Zuster Hermina - Ria van Rensch (Afferden) - Koos Sins (gymleraar) - Joke de Rijk (Bergen) - Leida Cuijpers (Bergen) - Mia Coppers (Well - A.V.O. lerares) - Elly Boskamp (Afferden).

Knielend: Els Heuts (Bergen) - Betsy Peeters (Bergen) - Leny Theeuwen (Bergen) - Ria Gramser (Siebengewald).

Zittend: Gerda Brouwers (Bergen) en Fieny Peeters (Bergen).


 

Assistentenklas 1962. 

Boven v.l.n.r.: Henny Rutten (Bergen) - Thea Poels (Bergen) - Mia Welbers (Bergen) - Juf Luierink - Truus Janssen (Bergen of Siebengewald) - Marian van Lieshout (Bergen)​

Midden: Mien Steegh (Wellerlooi) - Annie Rutten (Well)

Zittend: AnnieTheeuwen (Wellerlooi) - Toos Denissen​ (Vierlingsbeek) - Lia Putker (Afferden) - Greet Denissen (Vierlingsbeek) - Nieki Klabbers (Well) - Truus Stammen (Siebengewald).


 

v.l.n.r. Pater - Agnes Verkoelen - Annie Frenken - Mieke Lenssen - Mientje van Triel - Leny Jaspers - Zr. Hermina - Betsy van Mil - Anny Vogelzangs -Juf Clerkx

Midden:  Mieke Simons - Annie Reiniers (Well) - Nellie Hendriks (Well) - Truus Janssen - Coby Wolters - Truus Wijers - Anneke van de Hoogen - Martha Kessels

Zittend: Mia Cornelissen (Well) - Riet Theeuwen - Bep Wijnhoven - Maria Frederikx - Annie Thomassen - Henny Valckx.


 

Mater Amabilisklas uit 1963. Meisjes uit diverse kerkdorpen van de gemeente Bergen.

v.l.n.r. Minie Heijnen (Bergen) - Gonny van Rhee (Wellerlooi) -  Leen Peeters (Well) -  Thea Heijnen (Well) - Anny Krebbers - Jacqueline Jacobs (Well) - Jules Franken (Afferden) - Els Belgers (Well) - Nelleke Drissen (Wellerlooi)

Onderaan:  Anny Verblackt (Well) - Jet Kwanten (Well) - onbekend - Mien (Wil) Seelen (Wellerlooi) - Mieke Drissen (Wellerlooi) - Gerda van Soest (Well).


 

ADLER Schrijfmachinefabriek te Cuijk - uitstapje klas Huishoudschool ca.1970. De meisjes kregen in die tijd typeles met het tienvingersysteem. In 1969 werd het bedrijf Royal McBee onderdeel van de Nederlandse Adler fabrieken, onderdeel van de Triumph/Adlerwerke Frankfurt. 

 Voor zover bekend: v.l.n.r.  Meester Hammecher - Truus Arts - Liesbeth Frederix - Gemma Rühl - Maria Koenen - Mia Aengenend - Mientje Jacobs - Man die typeles gaf op school, met hoed - Lea Josten - José Megens - NN niet zichtbaar - Ied Nabuurs - Caroline Verstegen - Maria Huibers, met lichte jack - Achteraan NN - Agnes van de Lisdonk - Maria Maas - (Boven) Mariet Verstraelen - Tiny Eickmans - meisje met lange jas Elly Boumans - Annemarie Kuhnekath - Rieky Welbers - (half zichtbaar NN) - Tineke Koenen - Nelly Janssen - Mieke Mooren - met bril NN  - NN - Gonny Boskamp - Betsy Jacobs - Carla de Riet - Ria Gramser  - Leny Jacobs - Man van Adler fabriek, met bril - Meester Aarnoutse.

Gehurkt: Christa van Berlo - NN - NN. Rechts: Jacqueline de Riet - Dorien Jenneskens.


 


Aanvullingen / verbeteringen van namen op alle foto's zijn welkom!

Heb jij nog een foto die je hier wilt delen?

Laat het de webmaster even weten.