Zoek

Geloof en Onderwijs

 

Het katholieke geloof had een grote invloed op school. Er werd altijd gebeden en Pastoor kwam geregeld op bezoek. Was hij jarig, dan werden er voor de Wellse herder voordrachten door de kinderen gedaan.Ook was er een vak "Kerkgang".  Als je maar iedere morgen naar de vroegmis ging, voordat de school begon, kreeg je hiervoor een 10 op je rapport ! De katechismus moest thuis goed geleerd worden, want dat was zeer voornaam. Je mocht niet buiten spelen voordat je het hoofdstuk, dat je had opgekregen, van buiten kende.Van de meeste vragen snapte je niet veel.... Maar had je de antwoorden goed, dan kreeg je van de pastoor een kaartje. Tien kaartjes waren goed voor een prentje van een of andere Heilige...

Eens per maand ging je met de hele klas te biechten in de kerk. De oefening van berouw en het hele biecht-ritueel moest je ook van buiten leren.In de kerk aangekomen moest je met z'n allen in een lange rij gaan staan om je biechtbeurt af te wachten. Vaak was dat wel gunstig want dan had je tenminste tijd om na te denken wat je deze keer weer moest verzinnen om te biechten. Je moest tenslotte toch iets te biechten hebben, ook al was je nog zo braaf!

Bij de jongens kwam de pastoor ook geregeld op school om misdienaars te werven.Ging je als schooljongen er bij, dan had je het druk. Iedere morgen de mis dienen. Verscheidene malen per jaar moest je mee in de, soms lange, processie. Sacramentsdag, 14 dagen na Pinksteren, op zondagmorgen met de kermis, de veldprocessies van de drie kruisdagen, te voet naar Tienray en over de grens naar Kevelaer. Maar... eens per jaar mocht je de mis dienen op 16 augustus in de St. Rochuskapel op de Kamp. Daarna was het feest bij de fam. Daemen en kreeg je als misdienaar volop te eten van de gulle familie op de Kamp.

 

De meisjes uit 1930 die de Eerste H.Communie deden. Deze foto werd gemaakt in de tuin van het Zustersklooster.


 

Ook voor de eerste H. Communie, de Plechtige Hernieuwing der Doopbeloften en het Vormsel werd je terdege voorbereid op school. De zesde klassers kregen jarenlang op het kasteel hun voorbereidingen, waar je op creatieve wijze b.v. de zeven H. Sacramenten moest uitbeelden. Ook werd je meegenomen naar Putjesberg. De jongens en meisjes werden na een wandeling gesplitst en kregen dan allerhande voorlichting waar ook de bloemetjes en de bijtjes deel van uitmaakten.....

Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Well

Deze stichting werd op 1 juni 1967 in het leven geroepen. 

Hierin namen plaats : Twee personen namens het R.K. Kerkbestuur van de St. Vitusparochie. Twee personen namens de Congregatie van de Missiezusters van de H. Geest te Baexem en 3 - 4 personen namens de ouders van de leerlingen.  De eerste mensen die hierin zitting namen waren : de heren Nöl Albers, Karel Derckx, Gert Janssen, Piet Lamers en Piet op het Veldt. Verder Grada Jacobs - Leenen en de zusters Giovanni (M.H. Bouwhuis) en Borgias (J.E. Meijer). De Zeereerwaarde Heer Th. W. Driessen was Bisschoppelijk Commissaris.  

Later is er verplicht een Schoolraad. Een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), een Oudervereniging met een Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten.


 

De zesde klassers van 1959 die de hernieuwing van de Doopbeloften gingen doen. Samen met hun leerkrachten Zr. Victurina en Meester Volleberg , op het kasteel  Well. In het midden Kapelaan Schreurs.