Zoek

Het ontstaan van 'de Maasjoerts'.

Opgericht door de Parochiële Jeugdraad.

14-02-1931.


 

13-02-1942.


Wilde je Carnaval vieren dan kon je vroeger naar de optocht of uitgaan in b.v. Venlo, ook naar Venray of zelfs de grens over naar Duitsland. Of er Wellenaren waren die dat ook deden is niet bekend. 

In Well werd geregeld op de vastenavondzondag door o.a. de harmonie of de voetbalclub een concert en of toneelavond gehouden. Zo hadden de Wellenaren toch nog vertier voordat de 40 dagen durende vastentijd begon. In de jaren '50 werden er al vastenavondbals voor volwassenen gehouden, die door de zaalhouders Koenen van Walaria en Klabbers van Onder de Linden werden georganiseerd. Voor de jeugd was er echter niets te doen.

Het is najaar 1959.

Naar het voorbeeld van andere dorpen in de omgeving begon ook Well in het najaar van 1959 te denken aan georganiseerd carnaval vieren. 

In augustus 1959 werd door het bisdom Roermond tot kapelaan te Well benoemd: M.G.G.J. Schreurs, tevens belast met het Jeugdwerk in de gemeente Bergen. Hij kwam rechtstreeks van het Groot Seminarie te Roermond, waar hij op 20-03-1959 door Mgr. Moors tot priester werd gewijd. Met de komst van de 24 jarige Jos Schreurs werd er vanuit de Parochiële Jeugdraad een Carnavals Comité gevormd met als doel om de Wellse jeugd in georganiseerde vorm Carnaval te laten vieren. De Parochiële Jeugdraad was een overkoepelend orgaan en bestond uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen. Hierin hadden zitting: Kapelaan Jos Schreurs, meester Pierre Volleberg (hoofd van de lagere school), hopman Gerard Kemper namens het jongensjeugdwerk, Mia Coppers namens het meisjesjeugdwerk, Sraar Sijberts en Huub Eickmans namens de Kajotters. Deze zes Wellenaren kunnen we dus beschouwen als de oprichters van 'de Maasjoerts'. De populaire kapelaan Schreurs kwam uit Nuth in het zuiden van Limburg en kende het carnavalsgebeuren. Zijn nuttige tips kwamen goed van pas in deze beginperiode.

De werknaam was ’de Keieschieters’, maar dit werd al snel Carnavals Comité ‘de Maasjoerts’, met een zelfgemaakte vlag. De later als eerste prins uitgeroepen Fré Thissen (van de Post) liet het woord ‘joerts’  vallen en hij is dus min of meer de bedenker van de naam. Joerts is het dialectwoord voor mus en de toevoeging ‘Maas’ was toen gauw gemaakt. Het werd najaar 1959 en zoals gebruikelijk werd ook in Well bij de opening van het vastenavondseizoen uitgekeken naar de keuze van de eerste Carnavalsprins. Die mocht niet te oud, maar ook niet te jong zijn. Net er tussenin, want hij moest èn de grote mensen èn de jeugd aanspreken. De keuze viel op diezelfde Fré Thissen. Meester Volleberg werd er op afgestuurd om hem te vragen. Op het Prinsenbal kwam Fré verstopt in een grote jute zak de zaal binnen. Zo werd de eerste Wellse vastenavondsprins uitgeroepen. Een prinsenmedaille was er nog niet, dus ging Fré maar zelf naar Drika Rutter in de Grotestraat en kocht daar zelf zijn prinsenmedaille compleet met een blauw lint. Alles stond nog in de kinderschoenen, maar de Wellse jeugd en ook de volwassenen konden in 1960 voor het eerst carnaval vieren met een Prins Carnaval, Raad van Elf en Garde voorop.

De ”Vastenaovend ien Well” was een feit en is nu nog springlevend, ja niet meer weg te denken.


 

De eerste Wellse Prins voor groot en klein, jong en oud.


Prins Fré was niet alleen Prins van en voor de jeugd, maar voor alle Joertse en Joertsinne, groot en klein. Verder kwam er een Hofkapel - Prinsengarde - Raad van Elf - Hofnar - Vaandelwacht en een Vorst (Gerrit Schoonderbeek). 

Vanaf het seizoen 1960 - '61 waren er twee Prinsen, één voor de ouderen en één voor de jongere Joertskes, resp. Prins Theo d’n Urste (Krebbers) en Jeugdprins Math d'n Urste (Sprunken). 

Met Carnaval 1960 trok de eerste optocht door ons dorp. De prins en de Raad van Elf bouwden hun eigen prinsenwagen.


 

In 1962 deed ook 'enne Liefarts' - dokter Harrie Smals - zijn intrede. 


 

Een pagina uit de 3 x 11 Jubileumgids van 1992.


Zie ook pagina: Vastenaovend 1960 ien Well.