Zoek

De eerste school in Well

De eerste scholen van Well, moeten bij de ingang van de oude St. Vituskerk aan de Maas hebben gelegen. Het was een voorschrift, dat ze moesten worden ingericht in een passend huis bij de kerk, zodat de onderwijzers door de pastoor (en de notabelen) goed gecontroleerd konden worden. Daarom was de school gehuisvest in de pastorie of in het huis van de koster. Dus ook hier in dit gebouw, dat op de foto vóór de kerk staat,  n.l. de kapelanie. De ingang was precies tegenover de trappen van en naar de kerk. Nu staat daar de St. Vituskapel. Dit gedeelte van het dorp ligt iets hoger op een terp zoals we bij de watersnood  van 1993 en 1995 goed hebben kunnen zien. Niet alleen toen, maar ook in 1926 bij de grote watersnoodramp bleef dit gedeelte droog. In dat jaar werden de koeien naar de kerk gedreven en zo van een verdrinkingsnood gered.

Vroeger, tot 1857, was de school gevestigd in de kapelanie bij de oude kerk aan de Maas