Zoek

Bewaarschool / Meisjesschool "Kindje Jezus"

Bewaarschool  "Kindje Jezus"....

Nadat de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest uit Steijl in 1916 naar Well waren gekomen, begonnen ze te werken in de bejaardenzorg en in het kleuteronderwijs. De Bewaarschool, die met 32 kinderen begon, werd feestelijk ingezegend door Pastoor Gudden. Dit gebeurde tegelijk met de inzegening van het bejaardenhuis, dat men toen Liefdehuis noemde. De Bewaarschool was in 1915 gebouwd en lag achter het bejaardenhuis, waar later het zusterhuis was. Met het Kindje Jezusbeeld ging men vanaf de Kerk aan de Maas, met muzikale begeleiding van de Harmonie, in processie naar het Liefdehuis en Bewaarschool. Dat de school "Kindje Jezus" werd genoemd was een eis in het testament van Mevrouw Jacoba Elders-Hoeken. Zie ook deze pagina

 

Uit de krant van 19-02-1925. Dit is een detail van de Raadsvergadering van de gemeente Bergen.


 

De Zuster met de 50 Wellse kinderen van de Bewaarschool Kindje Jezus in 1926.


 

Uit de krant van 09-02-1929. Detail van de Raadsvergadering gemeente Bergen.


 

Uit de krant van 19-10-1929


 

Uit de krant van 14-11-1929


 

Uit de krant van 26-10-1928


 

Het ontwerp uit 1929 van de R. K. Meisjesschool


 

Meisjesschool "Kindje Jezus"....

In 1925 dienden de zusters bij de gemeente een verzoek in om in een deel van de jongensschool in Well een meisjesschool voor bijzonder lager onderwijs te mogen starten. Bij hun verzoek voegden ze een verklaring van vijftig ouders, die zich bereid verklaarden hun dochters naar de nieuwe school te sturen. Hun verzoek werd ingewilligd.

In 1926 begonnen de zusters zodoende met apart onderwijs voor de Wellse meisjes. Dit gebeurde eerst in enkele lokalen in de Jongensschool. Totdat per 1 januari 1930 het 7e leerjaar verplicht werd en er een leerkracht bij moest komen. De Jongensschool werd te klein en men begon met de bouw van een meisjesschool.


 

Deze kwam tussen de Jongensschool en het Bejaardenhuis te liggen in de Schoolstraat. Op woensdagmiddag 3 september 1930 werd de Meisjesschool ingezegend door Pastoor Amaury Esser, geassisteerd door Kapelaan Lamers en Rector Janssen. Alle leerlingen werden getrakteerd op limonade en een koekje. 


 

Uit de krant van 01-12-1937


 

WOII

Tien jaar na de opening breekt  de oorlog uit en het onderwijs wordt zodoende bemoeilijkt.  De bewaarschool en enkele lokalen van de meisjesschool worden bezet door de Duisers.Tijdens de evacuatie in Groningen wordt voor de evacuees daar een kleuterschooltje begonnen. Na de terugkeer in het verwoeste dorp wordt op 25 juli 1945 het Wellse onderwijs hervat in de bewaarschool en in de Tiendschuur van het kasteel.


 

De meisjes werden in 1946 massaal op de foto gezet i.v.m. het afscheid van kapelaan Lebens. Hij vertrok naar Echt en kwam enlele jaren later weer terug naar Well.


In 1958 werd de speelplaats van de meisjesschool betegeld en kwam er een fietsenstalling. In een van de klassen werd begonnen met de banken te vervangen door tafeltjes en stoelen en er werden nieuwe leermiddelen en wandversieringen aangeschaft. Een feest voor de leerkrachten en leerlingen in die tijd.

Vanuit Belfeld komt dat jaar op 25 januari Zuster Victurina naar Well en volgt Zuster Anacleta op als hoofd van de meisjesschool.


 

 Hoofd van de R.K. Meisjesschool Kindje Jezus, Zuster Victurina met haar zesde klas in 1962.


 

Team van de meisjesschool in 1967, v.l.n.r. : Mien Arts - Zr. Victurina - Zr. Marie José en Jet Kwanten.


 

 


 

1969. Uitzicht vanuit de meisjesschool op de Maas, de boomgaard van het klooster en de Molenbeek met de "brug" over de Grotestraat.


 

De Meisjesschool in 1973


Van de Eerwaarde Zusters waren voor zover bekend leerkrachten aan deze school :  Giselbertha - Jozefia - Remacla - Landoline - Sebastiania - Bertilia - Rinelda - Canisiana - Anaclete - Marie Rose - en Victurina


 

De Kleuterschool in de jaren '70. Jarenlang deed dit gebouw dienst en de kleuterleidsters waren o.a.  Zuster Giselbertha (Bertha) , Zuster Eugeria, Marianne Thijssen-Stevens, José Bronold-Vullings, Ans Beterams en Wilma Hermans.


 

De voormalige Meisjesschool werd omgedoopt tot "t Oever" en gebruikt als  o.a. bibliotheek en peuterspeelzaal.


 

Maar 't Oever en de kleuterschool moesten wijken voor nieuwbouw van de aanleunwoningen van Eldershome en werden niet lang nadat deze foto was genomen afgebroken.