Zoek

Bewaarschool en Meisjesschool "Kindje Jezus"

Bewaarschool  "Kindje Jezus"

Nadat de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest uit Steijl in 1916 naar Well waren gekomen, begonnen ze te werken in de bejaardenzorg en in het kleuteronderwijs. De Bewaarschool, die met 32 kinderen begon, werd feestelijk ingezegend door Pastoor Gudden. Dit gebeurde tegelijk met de inzegening van het bejaardenhuis, dat men toen Liefdehuis noemde. De Bewaarschool was in 1915 gebouwd en lag achter het bejaardenhuis, waar later het zusterhuis was. Met het Kindje Jezusbeeld ging men vanaf de Kerk aan de Maas, met muzikale begeleiding van de Harmonie, in processie naar het Liefdehuis en Bewaarschool. Dat de school "Kindje Jezus" werd genoemd, was een eis in het testament van Mevrouw Jacoba Elders-Hoeken. Zie ook deze pagina

Nieuwe Venlosche courant 19-02-1925. Dit is een detail van de Raadsvergadering van de gemeente Bergen.


Meisjesschool "Kindje Jezus"

In 1925 dienden de zusters bij de gemeente een verzoek in om in een deel van de jongensschool in Well een meisjesschool voor bijzonder lager onderwijs te mogen starten. Bij hun verzoek voegden ze een verklaring van vijftig ouders, die zich bereid verklaarden hun dochters naar de nieuwe school te sturen. Hun verzoek werd ingewilligd.

In 1926 begonnen de zusters zodoende met apart onderwijs voor de Wellse meisjes. Dit gebeurde eerst in enkele lokalen in de Jongensschool. Totdat per 1 januari 1930 het 7e leerjaar verplicht werd en er een leerkracht bij moest komen. De Jongensschool werd te klein en men begon met de bouw van een meisjesschool.

Nieuwe Venlosche courant 10-06-1925.


 

Zuster Bernulfa met de 50 Wellse kinderen van de "Kindje Jezus Bewaarschool" in 1925-1926.


 

Nieuwe Venlosche courant 26-10-1928


 

Nieuwe Venlosche courant 09-02-1929. Detail van de Raadsvergadering gemeente Bergen.


 

Nieuwe Venlosche courant 19-10-1929


 

Uit de krant van 14-11-1929


 

Het ontwerp uit 1929 van de R. K. Meisjesschool.


 

Nieuwe Venlosche courant 04-09-1930

De Meisjesschool kwam tussen de Jongensschool en het Bejaardenhuis te liggen in de Schoolstraat. Op woensdagmiddag 3 september 1930 werd de Meisjesschool ingezegend door Pastoor Amaury Esser, geassisteerd door Kapelaan Lamers en Rector Janssen. Alle leerlingen werden getrakteerd op limonade en een koekje. 


 

Nieuwe Venlosche courant 04-01-1934


 

 Juf To Crins en haar klas in 1934. In de bankjes links, van voor naar achter:  Mia Klabbers & Door van Pinxteren - Olga Falter & Driks Wijers - Koos Valckx & Mie Vink - Stien de Riet & To Lemmen

Rechts: Trees Schreurs & Truuj Kessels - Truus Swemmers & Lies Heijnen - Nel Janssen & An Thijssen - Annie Leenen  


 

 Nieuwe Venlosche courant 20-12-1934


 

Nieuwe Venlosche courant 20-01-1937


 

Limburger koerier 04-08-1937.


 

Nieuwe Venlosche courant 01-12-1937


 

Uit de krant van 05-04-1938.


 

Tweede Wereldoorlog.

Tien jaar na de opening breekt de oorlog uit en het onderwijs werd zodoende bemoeilijkt. Een hele periode was er zelfs helemaal geen onderwijs meer mogelijk. De bewaarschool en enkele lokalen van de meisjesschool werden bezet door de Duisers. De bewaarschool werd verbandplaats. Er werden zieke en gewonde Duitse militairen ingelegd. Langs de weg stond een grote Rode Kruis vlag. Na doktershulp werden ze naar Duitsland gebracht. De Duitse dokter en nog 2 soldaten sliepen in het naastliggende Groene Kruis gebouw. Vanuit het Klooster werd door de Duitsers een elektrische leiding voor hun radio aangelegd naar de Meisjesschool. Hier konden de militairen overnachten. Ook werd er een tijd lang een Duitse strafkolonie van meer dan 100 man ondergebracht. Het waren Duitse soldaten die straf hadden en de hele dag loopgraven moesten maken en prikkeldraad trekken langs de Maas. Het kolenhok van de school werd leeg gemaakt en gebruikt als slachtplaats. De achterdeur van de school en twee ramen werden dichtgemaakt met prikkeldraad omdat het één soldaat gelukt was om te vluchten.

Tijdens de evacuatie in Groningen werd aan een van de Wellse zusters gevraagd om er een kleuterschooltje te beginnen voor geëvacueerde kinderen. De plaatselijke kleuterschool ging over in de handen van de Wellse zusters. De kleuteronderwijzeres kreeg de eerste week 20 kinderen, maar na een week waren het er al 40. Na enige tijd zelfs 80. In maart 1945 bezocht vader bisschop Mgr. Moors het schooltje.

Na de terugkeer in het verwoeste dorp werd op 25 juni 1945 het Wellse onderwijs op bescheiden wijze hervat in de Bewaarschool en in de noodkerk van het klooster.

De meisjes werden in 1946 massaal op de foto gezet i.v.m. het afscheid van kapelaan Lebens. Hij vertrok naar Echt en kwam enlele jaren later weer terug naar Well. Wie herkent de juf rechts? 


 

Dagblad voor Noord-Limburg 01-05-1956


 

Door de gemeenteraad werd een crediet verleend van ƒ 8826,80 voor de eerste inrichting en aanschaffing van leermiddelen voor de nieuwe kleuterschool te Well.


 

Dagblad voor Noord - Limburg 30-07-1957


In 1958 werd de speelplaats van de meisjesschool betegeld en kwam er een fietsenstalling. In een van de klassen werd begonnen met de banken te vervangen door tafeltjes en stoelen en er werden nieuwe leermiddelen en wandversieringen aangeschaft. Een feest voor de leerkrachten en leerlingen in die tijd.

Vanuit Belfeld komt dat jaar op 25 januari Zuster Victurina naar Well en volgt Zuster Anacleta op als hoofd van de meisjesschool.

De achterkant van de kleuterschool en meisjesschool in de Kloostertuin.


 

 Hoofd van de R.K. Meisjesschool Kindje Jezus, Zuster Victurina, met haar zesde klas in schooljaar 1961-1962.


 

Team van de meisjesschool in 1967, v.l.n.r. : Mien Arts - Zr. Victurina - Zr. Marie José en Jet Kwanten.


 

 


 

Februari 1969. Uitzicht vanuit de meisjesschool op de Maas, de boomgaard van het klooster en de Molenbeek met de "brug" over de Grotestraat.


 


 

De Meisjesschool in 1973.

Voor zover bekend waren deze zusters leerkrachten aan de Meisjesschool: Piëta - Bernulfa - Desponsata - Giselbertha - Jozefia - Remacula -  Canisiana - Landolina - Sebastiania - Bertilia - Rinelda - Anaclete - Victurina en Marie Rose.


 

De Kleuterschool in de jaren '70. Jarenlang deed dit gebouw dienst en de kleuterleidsters waren o.a.  Zuster Giselbertha (Bertha) , Zuster Eugeria, Marianne Thijssen-Stevens, José Bronold-Vullings, Ans Beterams en Wilma Hermans.


 

De voormalige Meisjesschool werd omgedoopt tot 't OEVER en in gebruik genomen door o.a. de Bibliotheek , Speel-O-theek, Jong Nederland en de peuterspeelzaal.


 

Maar 't Oever en de kleuterschool moesten wijken voor nieuwbouw van de aanleunwoningen van Eldershome. Er werd in augustus 1988 begonnen met de sloop van beide scholen.

Augustus 1988.


Weet jij meer of heb je foto's? Laat het weten!