Zoek

Hier wordt geschiedenis geschreven.

De geschiedenis van Well gaat ver terug, tot vóór onze jaartelling.

Méér dan 2000 jaren geschiedenis, dat is wat we met zekerheid kunnen zeggen aan de hand van gevonden bodemschatten. Op verschillende plaatsen in ons dorp en omgeving zijn archeologische vondsten gedaan uit het Stenen Tijdperk, de IJzertijd, de Gallisch-Germaanse cultuurperioden en ook uit de tijd dat de Romeinen hier waren. In de omtrek van Well werden o.a. gevonden: stenen bijlen - een bronzen zwaard, speerpuntjes, keramiek, krabbertjes om huiden schoon te maken, bouwmaterialen en vele urnen. Veel wordt bewaard in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

Op de Wellsche Heide nu 'de Hamert' genoemd, een natuurgebied dat eerder bij Well hoorde, zijn de grootste grafvelden (tumuli) van Nederland blootgelegd. Hier werden een groot aantal Gallo-Germaanse urnenheuvels gevonden en een zeer rijke verzameling van urnen was het resultaat van de opgravingen. Dit urnenveld bleek te bestaan uit 98 tumuli van omstreeks 700 jaar voor Christus, uit de vroege Hallstatt - tijd en 2 neolitische graven van zelfs 2000 jaar voor Christus. Zie ook deze pagina.

De Wellse archieven van de schepenbank (vanaf 1573), de Doopregisters (vanaf 1699), Trouwregisters (vanaf 1704) en de Overlijdensregisters (vanaf 1725) worden in het Rijksarchief te Maastricht bewaard.

In de rubrieken over de historie van ons dorp Well vindt u allerlei verhalen en foto's over de inwoners van nu,  maar ook van vroeger. Over hun beroepen en hun taal. Over het leven in ons dorp in al zijn varianten. Hoe is Well ontstaan?  De betekenis van de naam en het wapen van Well.  De gemeente Bergen met hun kerkdorpen en hoe men geleden heeft onder de oorlog. En onze goede band met het koningshuis. De foto's worden met regelmaat aangevuld.
Wilt u ander historisch materiaal bekijken, kom dan eens op donderdagmorgen op bezoek in ons Archief Well.

'Wel aen de Maeze onder Pruissen' schreef Cornelis Pronk ca. 1745 op zijn tekening.