Zoek

Hier wordt geschiedenis geschreven.

'Wel aen de Maeze onder Pruissen' schreef Cornelis Pronk ca. 1745 op zijn tekening. 


De geschiedenis van Well gaat terug, tot ver vóór onze jaartelling.

De oudste visitekaartjes die oerbewoners in de Wellse bodem hebben achtergelaten zijn vuurstenen. Vele jaren geschiedenis, dat is wat we met zekerheid kunnen zeggen aan de hand van gevonden bodemschatten. Op verschillende plaatsen in ons dorp en in het huidige Wellerlooi, dat eerder een gehucht was van Well, zijn archeologische vondsten gedaan uit het Stenen Tijdperk, de IJzertijd, de Gallisch-Germaanse cultuurperioden en ook uit de tijd dat de Romeinen hier waren. In de omtrek van Well werden o.a. gevonden: stenen bijlen - een bronzen zwaard, speerpuntjes, keramiek, krabbertjes om huiden schoon te maken, bouwmaterialen en vele urnen. Veel wordt bewaard in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, ook in het Bonnefanten Museum te Maastricht en in het Venrays Museum.

Op de Wellsche Heide nu 'de Hamert' genoemd, een natuurgebied dat eerder bij Well hoorde, zijn de grootste grafvelden (tumuli) van Nederland blootgelegd. Hier werden een groot aantal Gallo-Germaanse urnenheuvels gevonden en een zeer rijke verzameling van urnen was het resultaat van de opgravingen. Dit urnenveld bleek te bestaan uit 98 tumuli van omstreeks 700 jaar voor Christus, uit de vroege Hallstatt - tijd en 2 neolitische graven van zelfs 2000 jaar voor Christus. Zie ook deze pagina.

De Wellse archieven van de schepenbank (vanaf 1573), de Doopregisters (vanaf 1699), Trouwregisters (vanaf 1704) en de Overlijdensregisters (vanaf 1725) worden in het Rijksarchief te Maastricht bewaard.

In de rubrieken over de historie van ons dorp Well vindt u allerlei verhalen en foto's over de inwoners van nu, maar ook van vroeger. Over hun beroepen en hun taal. Over het leven in ons dorp in al zijn varianten. Hoe is Well ontstaan?  De betekenis van de naam en het wapen van Well.  De gemeente Bergen met hun kerkdorpen en hoe men geleden heeft onder de oorlog. Enook onze goede band met het koningshuis. 

Wilt u ander historisch materiaal bekijken, kom dan eens op donderdagmorgen op bezoek in ons Archief Well.

Deze stenen hamer (ca. 5000 jaren voor Christus) is op de Vossenheuvel in Well gevonden door Johannes Hendriks, Rijkskantonnier te Bergen (Lb.). Deze en andere kleine vondsten van Hendriks bevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hendriks kreeg er in 1914 ƒ10,- voor toen hij zijn vondsten had opgestuurd naar Leiden.

Dagblad voor Noord-Limburg 28-11-1952.

De naam is bij het Archief Well niet bekend. Was dit Piet Martens uit het Knikkerdorp? Op de expositie 'Geheimen van de grond' die in december 1953 in de oude Minderbroederskerk te Venlo werd gehouden stond de fraaie urn uit Well tentoongesteld.