Zoek

Historie

De geschiedenis van Well gaat ver terug, tot vóór onze jaartelling.

Méér dan 2000 jaren geschiedenis, dat is wat we met zekerheid kunnen zeggen aan de hand van gevonden bodemschatten. Op verschillende plaatsen in ons dorp e.o. zijn archeologische vondsten gedaan: uit het Stenen Tijdperk, de IJzertijd, de Gallisch-Germaanse cultuurperioden en ook uit de tijd dat de Romeinen hier waren. In de omtrek van Well werden o.a. gevonden: stenen bijlen - een bronzen zwaard en vele urnen. Ze worden bewaard in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Op de Wellsche Heide, nu de Hamert genoemd, is een groot grafveld blootgelegd. Hier werden een groot aantal Gallo-Germaanse urnenheuvels gevonden en een zeer rijke verzameling van urnen was het resultaat van de opgravingen.

In de rubrieken over de historie van ons dorp Well vindt u allerlei verhalen en foto's over de inwoners van nu,  maar ook van vroeger.

Over hun beroepen en hun taal. Over het leven in ons dorp in al zijn varianten. 

Hoe is Well ontstaan?  De betekenis van de naam en het wapen van Well.  De gemeente Bergen met hun kerkdorpen en hoe men geleden heeft onder de oorlog. 

En onze goede band met het koningshuis.

De foto's worden met regelmaat aangevuld. Wilt u ander historisch materiaal bekijken, kom dan eens op donderdagmorgen op bezoek in ons Archief Well.