Zoek

Leerplicht en Leerkrachten

Leerplicht

In 1717 werd officieel de leerplicht ingevoerd. Dit betekende, dat de ouders beboet werden als ze hun kinderen niet dagelijks en in de zomer 2x per week naar school stuurden. De rest van de tijd konden ze dan helpen met de oogst. Het schoolgeld bedroeg 2 Dreier ( 6 pfenning) per week, maar voor de armen betaalde het armenbestuur. Elk kwartaal moesten de leerlingen een algemeen examen afleggen (ons huidige rapport) en één keer per jaar een groot examen doen (overgaan) in aanwezigheid van de geestelijke, de onderwijzer en enkele inwoners (het latere schoolbestuur).

Nederlands bestuur

In 1815 kwam Well onder Nederlands bestuur en dat betekende een achteruitgang op onderwijsgebied. Nederland kende n.l. nog geen leerplicht. Die kwam pas op 30 maart 1900 en nog maar op het nippertje met 50 tegen 49 stemmen. Maar... in Well was men toch zo verstandig de kinderen naar school te sturen. Men had ingezien hoe belangrijk dat was! In een bericht uit 1840 is te lezen dat Well een zeer druk bezochte school had, waar goed onderwijs gegeven werd.

Het onderwijs van de vorige eeuw

De leerkrachten waren wel wat strenger dan nu en eisten respect en gezag. Hoe de persoon dit deed, hing van zijn persoonlijkheid af. Orde speelde een grote rol en de kinderen hoorden altijd te luisteren naar de leerkracht. (Lijf)straffen waren er volop en zelfs aan de indeling van de klas kon je de rol van de leerkracht zien. Deze zat hoog achter zijn lessenaar. In het dorp werd er ook van hem verwacht dat hij netjes gekleed ging en in een nette buurt woonde. De salarissen waren echter gering, zodat veel leraren er nog een baantje bij moesten hebben.

De leerlingen moesten dus respect voor hun leraar hebben en anders werd er wel gezorgd dat ze dat kregen!

Enkele leerkrachten van vroeger tot begin jaren '70

Meesters:  Piet Arts - Antoon Wijnhoven - Otto Nikkessen - Gerard Verheijen - Herman Verheijen - Jan Verheijen - Jozef Schreurs - Theo van Rijswijck - Frans Vullings - Jan Dimmers - Harry Vullings - Pierre Volleberg - Ger Hermsen - Joep Berden - Piet van Osch - Ed van den Berg.

Juffen:  van Heesch - Ida Hettema - To Crins - Elly Schreurs - Cootje verstappen - Juf Dik - Ederveen - Mia Ummenthum - Rina Belgers - Koos Bartels -Thea Linders - Mien Arts - Kit Anderegg - Ton van Dijck Kwanten - Els Schrauwers - Gea Essing Reiniers.

Zusters: Piëta - Bernulfa - Desponsata - Giselbertha - Jozefia - Remacula -  Canisiana - Landolina - Sebastiania - Bertilia - Rinelda - Anaclete - Victurina en Marie Rose.

Uit de krant van 28-03-1863.


 

Uit de krant van 09-04-1870.


 

Uit de krant van 24-12-1875.

Gerard Elders onderwijzer *Well 16-02-1814 †Well 12-10-1881 Gehuwd te Bergen op 03-10-1861 met Maria Jacoba Hoeken *Well 04-05-1829 †Well 10-12-1914. Zij was de stichteres van het Bejaardenhuis Eldershome.


 

Uit de krant van 27-12-1879.


 

Uit de krant van 21-04 1888.


 

Uit de krant van 01-03-1890.

Wilhelm Joseph Plum *Herbach bij Merkstein (Dld) 21-06-1871 is op 15-11-1899 gehuwd met Anna Maria Wilhelmina Daemen *Well (de Kamp) 22-04-1871. Dochter van Jan Joseph Daemen en Joanna Sijberts. Zie pagina Sint Rochukapel.

Martinus van den Berg kwam uit een onderwijzersfamilie in Leunen. Nadat hij hier les had gegeven werd hij zelf ook onderwijzer in Leunen.


 

Uit de krant van 21-12-1921. Het besluit werd genomen in de Raadsvergadering van 16-12-1921. Er waren drie sollicitaties voor de functie van hoofdmeester binnen gekomen.

 Jos Schreurs *Haelen 1885. Hoofdonderwijzer aan de jongensschool in Well van 01-01-1922 tot 01-01-1955.

33 jaar lang zette hij zich in voor de Wellse gemeenschap. Hij heeft lief en leed gedeeld met zijn dorpsgenoten. Er hebben veel Wellse jongens bij hem op school gezeten en van hem geleerd.


 

In de Raadsvergadering van 19-02-1923 werd Otto Nikkessen benoemd aan de lagere school van Well. Hij trouwde 18-12-1924 met de in Well geboren Maria Antonia Keijsers. 


 

In juli 1925 werd Otto Nikkessen benoemd tot hoofd der school in Bergen en vertrok zodoende uit Well.


 

Onderwijzers rond 1950 uit onze regio van de K.O.V. Katholieke Onderwijzers Vereniging. Het hoofdbestuur was in Roermond en er waren afdelingen waaronder de onderwijzers uit deze regio.

Te herkennen zijn onderwijzers uit Swolgen - Gérard de Ponti, Wanssum - Hent Timmermans, Blitterswijck - Albert Rouschop, Wellerlooi Bernarda Raaijmakers van Aerssen - Piet Jacobs en Vic Timmermans en Well - Jan Verheijen - Elly Schreurs - Jos Schreurs - Frans Vullings.


 

Frans Vullings werd per 01-01-1955 de opvolger van Jos Schreurs.

De leerkrachten van de jongensschool in 1950.

v.l.n.r. Jan Verheijen, Frans Vullings, hoofdonderwijzer Joseph Schreurs en zijn dochter Elly (*1920).


 

Schooljaar 1952-'53.

v.l.n.r. Jan Dimmers - Jan Verheijen - Frans Vullings en Elly Schreurs.


 

v.l.n.r. Elly Schreurs - Frans Vullings - Jan Verheijen en Nella Dick-Dirckx


 

Schooljaar 1954-55 Harrie Vullings - Nella Dick - Frans Vullings - Cootje Verstappen.


 

 


 

De jonge meester Ger Hermsen gaf les aan de klassen 2 en 3. Hij bleef niet lang in Well, maar ging les geven aan de Catharinaschool in Wellerlooi, tot aan zijn pensionering.


 

Schooljaar 1958 - '59. Ger Hermsen - Chris Bartels - Thea Linders - Harrie Vullings en Pierre Volleberg.


 

1966. Joep Berden - Piet van Osch - Jacqueline Jacobs en hoofd van de school Pierre Volleberg bij de nieuwe school in de Hoenderstraat.


 

Pierre Volleberg.


 

Het lerarenteam op de laatste schooldag voor de zomervakantie van 1969.

Met de klok mee vooraan links: Mia Coppers - Katherine Lebesque - Gea Reiniers - Joep Berden - Jan Lauwerijssen - Mart Wijnhoven -Toos Nikkesen en Mien Arts.


 

Het laatste team dat op de meisjesschool werkzaam was in schooljaar 1969 - '70.

v.l.n.r. Zuster Victurina - Joep Berden - Mart Wijnhoven en Mien Arts.

Katherine Lebesque - Mia Coppers - Jan Lauwerijssen - Toos Nikkesen en Gea Reiniers


 

Schooljaar 1973 - 1974. St.Vitusschool in de Hoenderstraat.

v.l.n.r. Ger Wijnhoven, Ed v.d. Berg, Els Schrauwers, Tonny van Dijck-Kwanten, Gea Essing- Reiniers, Chris van Pinxteren.

vooraan Vic Timmermans, Kit Anderegg-Moors, Joke Rutten.


 

Onderwijsteam in 1978. v.l.n.r. Gea Essing - Reiniers, Ger Smits, Milda Peeters-Cemeska, Christjan Broere, Bep Seelen,  Ed van den Berg, Toos Schambergen - Kusters, Jan van Kesteren, Tonny van Dijck-Kwanten.