Zoek

Leerplicht en Leerkrachten

Leerplicht....

In 1717 werd officieel de leerplicht ingevoerd. Dit betekende, dat de ouders beboet werden als ze hun kinderen niet dagelijks en in de zomer 2x per week naar school stuurden. De rest van de tijd konden ze dan helpen met de oogst. Het schoolgeld bedroeg 2 Dreier ( 6 pfenning) per week, maar voor de armen betaalde het armenbestuur. Elk kwartaal moesten de leerlingen een algemeen examen afleggen (ons huidige rapport) en één keer per jaar een groot examen doen (overgaan) in aanwezigheid van de geestelijke, de onderwijzer en enkele inwoners (het latere schoolbestuur).

Nederlands bestuur....

In 1815 kwam Well onder Nederlands bestuur en dat betekende een achteruitgang op onderwijsgebied. Nederland kende n.l. nog geen leerplicht. Die kwam pas op 30 maart 1900 en nog maar op het nippertje met 50 tegen 49 stemmen. Maar... in Well was men toch zo verstandig de kinderen naar school te sturen. Men had ingezien hoe belangrijk dat was! In een bericht uit 1840 is te lezen dat Well een zeer druk bezochte school had , waar goed onderwijs gegeven werd.

Het onderwijs van de vorige eeuw....

De leerkrachten waren wel wat strenger dan nu en eisten respect en gezag. Hoe de persoon dit deed, hing van zijn persoonlijkheid af. Orde speelde een grote rol en de kinderen hoorden altijd te luisteren naar de leerkracht. (Lijf)straffen waren er volop en zelfs aan de indeling van de klas kon je de rol van de leerkracht zien. Deze zat hoog achter zijn lessenaar. In het dorp werd er ook van hem verwacht dat hij netjes gekleed ging en in een nette buurt woonde. De salarissen waren echter gering, zodat veel leraren er nog een baantje bij moesten hebben.

De leerlingen moesten dus respect voor hun leraar hebben en anders werd er wel gezorgd dat ze dat kregen!

Enkele leerkrachten van vroeger tot begin jaren 70....

Meesters;  Piet Arts - Antoon Wijnhoven - O. Nikkessen - Herman Verheijen - Jan Verheijen - Jozef Schreurs - Van Rijswijck - Frans Vullings- Jan Dimmers - Harry Vullings - Volleberg - Ger Hermsen - Joep Berden - Ed van den Berg.

Juffen :  van Heesch - Ida Hettema - To Crins - Elly Schreurs - Cootje verstappen - Juf Dik - Ederveen - Mia Ummenthum - Rina Belgers - Koos Bartels -Thea Linders - Mien Arts - Kit Anderegg - Ton van Dijck Kwanten - Els Schrauwers - Gea Essing Reiniers.

Zusters: Giselbertha - Jozefia - Remacla - Landoline - Sebastiania - Bertilia - Majella - Rinelda - Canisiana - Marie Rose - Eugeria - Anaclete en Victurina. 

 "Meister" Jos Schreurs *Haelen 1885.

Hoofdonderwijzer aan de jongensschool in Well van 1921 tot 1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Frans Vullings werd per 01-01-1955 de opvolger van Jos Schreurs.

De leerkrachten van de jongensschool in 1950.

v.l.n.r. Jan Verheijen, Frans Vullings, hoofdonderwijzer Joseph Schreurs en zijn dochter Elly (*1920).


 

Schooljaar 1952-'53.

v.l.n.r. Jan Dimmers - Jan Verheijen - Frans Vullings en Elly Schreurs.


 

v.l.n.r. Elly Schreurs - Frans Vullings - Jan Verheijen en Nella Dick-Dirckx


 

Schooljaar 1954-55 Harrie Vullings - Nella Dick - Frans Vullings - Cootje Verstappen.


 

 


 

1966. Joep Berden - Piet van Osch - Jacqueline Jacobs en hoofd van de school Pierre Volleberg bij de nieuwe school in de Hoenderstraat.


 

Pierre Volleberg.


 

Het lerarenteam op de laatste schooldag voor de zomervakantie van 1969.

Met de klok mee vooraan links: Mia Coppers - Katherine Lebesque - Gea Reiniers - Joep Berden - Jan Lauwerijssen - Mart Wijnhoven -Toos Nikkesen en Mien Arts.


 

Het laatste team dat op de meisjesschool werkzaam was in schooljaar 1969 - '70.

v.l.n.r. Zuster Victurina - Joep Berden - Mart Wijnhoven en Mien Arts.

Katherine Lebesque - Mia Coppers - Jan Lauwerijssen - Toos Nikkesen en Gea Reiniers


 

1974. St.Vitusschool in de Hoenderstraat.

v.l.n.r. Ger Wijnhoven, Ed v.d. Berg, Els Schrauwers, Tonny van Dijck-Kwanten, Gea Essing- Reiniers, Chris van Pinxteren.

vooraan Vic Timmermans, Kit Anderegg, Joke Hendriks-Rutten.


 

Onderwijsteam in 1978. v.l.n.r. Gea Essing - Reiniers, Ger Smits, Milda Peeters-Cemeska, Christjan Broere, Bep Seelen,  Ed van den Berg, Toos Schambergen - Kusters, Jan van Kesteren, Tonny van Dijck-Kwanten.