Zoek

Vitusschool aan de Kasteellaan.

Eerder R.K. Sint Vitusschool en Basisschool Sint Vitus genaamd.


Het  beschikbare budget was niet zo hoog. Aanvankelijk werd dan ook gedacht aan renovatie van de bestaande school in de Hoenderstraat. 

De Limburger 06-06-1997


 

De Limburger 05-06-1998


 

Weekblad Grens en Maas 24-06-1998


 

1998. Het bouwplan.

Het idee voor de school is afkomstig van zoon Stan Olieslagers. Deze architect zocht naar een vorm, waarbij een vloeiende overgang zou onstaan van een dichtere bebouwing naar een open gebied. En rust in de klaslokalen, met uitkjk op de weidse natuur, richting weilanden, met het dorp op de achtergrond. Er werden twee lokalen meer gebouwd dan eerst de bedoeling was. De vele lokalen geven de mogelijkheid om leerlingen apart te nemen of in groepjes en ook de brede gangen en de gemeenschapsruimte zijn hiervoor uitermate geschikt. De nieuwe onderwijsvormen vereisen dit en de mooie leeromgeving zal zeker zijn vruchten afwerpen.


 

Dagblad voor Noord Limburg 19-01-1999


 

Begin 1999 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de huidige basisschool.

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Grad Sijberts.


 

De Limburger 08-06-1999


 

Het richtfeest

Directeur Ger Smits

Op donderdag 24 juni ging de vlag in top en was er richtfeest aan de Kasteellaan. De Rabobank sponsorde een ballonnenwedstrijd en Foto - Video van de Hurk sponsorde een camera als hoofdprijs. Alle leerlingen werden op een ijsje getrakteerd. Behalve de leerlingen en leerkrachten waren hierbij aanwezig: Het schoolbestuur, een afvaardiging van de Gemeente Bergen, Nelissen van Egteren bouw en de Architecten van de nieuwe school: de heren Olieslagers Sr. en Jr.

Grens en Maas 30-06-1999


 

Jan van Kesteren en Christjan Broere


Gepland werd dat vanaf 25 oktober 1999 de leerlingen hier les konden krijgen. Er werd een oproep gedaan voor hulp met inpakken en verhuizen. Een tiental mensen meldden zich. Twee vrachtwagens werden beschikbaar gesteld. Op 16 oktober, in het weekend voor de herfstvakantie, werd er gestart met verhuizen. Niet alles kon worden meegenomen. Er werd in het oude schoolgebouw aan de Hoenderstraat een verkoop gehouden.

Opening 10-12-1999

Zo ging de huidige Sint Vitusschool het nieuwe millenium in, met Ger Smits als directeur en Jan van Kesteren als adjunct directeur.

Met ingang van het schooljaar 2010 / 2011 werd Con Lijnders directeur, deze werd wederom opgevolgd door Janneke Folker. Nadat het naastgelegen MFC de Buun klaar was konden alle leerlingen hierin gebruik gaan maken van de prachtige gymzaal op de bovenverdieping van de Buun. De wekelijkse gang naar de Kubus was daarmee verleden tijd. De 'Brede school' is daarmee ook een feit in Well.

De naam van de school werd in een ander jasje gestoken.

Er kwam een nieuw logo, ook op de gevel en de naam is voortaan: Vitusschool.


 

De huidige Basisschool aan de Kasteellaan 23.


 

Een klas komt terug van de Kubus, waar ze gymles hadden.

Nu hoeven ze niet meer ver te lopen, gymlessen worden voortaan in het naastgelegen MFC de Buun gegeven.


 

Ouders, opa's, oma's en verzorgers wachten op de toeter.


 

Vitusschool in 2010 met links het in aanbouw zijnde MFC de Buun


 

In schooljaar 2016-2017 wordt de school bezocht door ongeveer 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen. Het team bestaat uit 1 fulltime leerkracht, 14 parttime leerkrachten, een klassenassistente, een IB-er, een directeur, een administratrice, een conciërge en 3 schoonmaaksters. 


 

Schooljaar 2018 - 2019. Leraren met conciërge en administratief medewerkster. Het onderwijsteam groep 1 t/m 8 bestaat uit veertien juffen en nog maar één meester. 

In het schooljaar 2024-2025 heeft de school ca. 150 leerlingen. De Wellse basisschool heeft een eigen website.


 

Heb jij nog informatie?  En / of foto's van de bouw, het richtfeest en de opening van de Vitusschool die we mogen scannen?

Neem dan s.v.p. contact op met de webmaster.