Zoek

Jongens- en Meisjessschool oktober 1946.

Gemaakt bij het afscheid van Kapelaan Lebens. Hij vertrok toen naar de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey-Echt. 

Alle klassen werden die dag met zijn eigen toestel gefotografeerd op de speelplaats


 

Juf Ellie Schreurs - Kapelaan Lebens en de 1e klas 1946

Juffrouw Elly Schreurs en kapelaan Lebens met de 1e klas op diezelfde dag in 1946.

Deze jongens zijn bijna allemaal in  1939 / 1940 geboren. 

 v.l.n.r. naast Juf  Elly Schreurs: Pierre Haumann (Halve Maan) - Pierre Cornelissen  ('t Zand) - Jan Kusters ('t Zand) - Hayke Moerkerken - Pietje Hebben (Leuken) - Fré Thissen ( Grotestraat) - Frans Rijs ( Elsteren) - achter hem gedeeltelijk zichtbaar Gerrit Krebbers (Kasteellaan) - Henk Hendriks (Knikkerdorp) - Theo Koenen (Leuken) - Theo van den Hoef (Sterrenbos) - Kuëb  Meijer (Bosserheide) - Gerrit Linders (Grotestraat) - Gerrit Peters (Sterrenbos) - Martien Fleuren (de Kamp) - Gerrit Hagens (Sterrenbos)


 

1946 Bij het vertrek van Kapelaan Lebens

Voor zover bekend staan hier bij de kapelaan en juf van Heesch v.l.n.r. :

Lange jongen achteraan is Jan Hendriks, voor hem Gerrit Daniëls. Vooraan links Theo Vink -  op klompen Albert Nijsen met naast hem Henk Kwanten. Tussen Albert en Henk in staan Jacques Haumann en Lei Koppes - Lot Verblackt (vooraan met krullen) Ger Hebben - Tjeu Haumann - Willy Stevens (met de armen over elkaar) - Hay Laarakker - 

Bovenaan staan Toon Jacobs (Wezerweg - d'n uul)  - Ben Roncken - Sjaak van Sjang Krebbers - Ai Hebben achteraan naast Kapelaan Lebens - Theo van den Hoef -  Leo van Rensch - Pierre Klabbers - en achteraan met lichtblond haar Herman Thijssen - Kareltje Mulders - Juf van Heesch - Huub Lenssen (Toon) - Jac Krebbers (Jacob)  - Frits Moerkerken - Theo Janssen - Gerrit Klabbers - Lei Simons - Math Linders(Wiel) - Karel Peters - Wiel Meijer - Wim Vink en Heini Roosen.

Veel van deze Wellse knapen, op een na, allen geboren in 1938, hadden een jaar eerder op 28 oktober 1945 de Eerste H. Communie gedaan. 

In het kerkarchief staan in deze lijst : Klabbers Petrus Martinus 27-10-37,  Baltussen Gerardus Hubertus 16-8-38,  Daniels Gerardus Jacobus Maria 1-5-38,  Hebben Arnoldus Hubertus Hendrikus 30-1-38,  Haumann Jacobus Johannes 21-2-38,  Haumann Mathias Antonius 22-3-38 ,  Janssen Theodorus 30-1-38 ,  Klabbers Jacobus Wilhelmus Petrus 30-4-38,  Krebbers Jacobus Johannes 8-10-38 ,  Lenssen Bernardus 8-2-38 ,  Lenssen Hubertus Gerardus 23-2-38,  Linders Petrus Martinus 5-9-38,  Roosen Hendrikus Anthonius 15-9-38,   Verrijdt Jozef 3-4-38,  Stevens Herman Jozef 14-4-38,  Vink Johannes 6-8-38


Aanvullingen / verbeteringen zijn welkom via contact webmaster.

1946 afscheid van Kapelaan Lebens met de klas van Meester Frans Vullings

De combinatie 4 / 5 klas van Meester Frans Vullings.

v.l.n.r. Flip Boeser (Kazerne) - Jan Verrijdt - Thei Luijpers (Rongen) - Pierre Kessels (Knikkerdorp) - Mantje Peeters (Tinus) - ? - ? - Wim Peeters (Knikkerdorp) met daarachter Math Smits (Smits boer) - Jan Klabbers (Piet) - Lei Nijsen - ? - ? - Jan Reiniers (schilder) - Sraar Klabbers (Rich) - Jan Luijpers (Leuken) - Hein Peters (Wellsmeer) - Frits Sijberts - Gerrit Coppers - Harrie Krebbers (Sjang) - Sjaak Haumann (Grad) - Martien Janssen (Bèr) - ? - Sraar van Vegchel (Giel) - Jan Holla - Theo van Bommel - Math Linders (Piet) - Sjaak Smits (Smits boer) - Simon Kooter. 


 

oktober 1946 klas van meester Jos Schreurs bij afscheid Kapl. Lebens

De 6e en de 7e klas van meester Jos Schreurs.

Staand v.l.n.r. Gerrit Roosen (Mathes, Bosserheide) - Sraar Wijers (Mantje,Vissert) - Meester Jos Schreurs - Leo Derks (Jacob,Papenbeek) - Herman Hendrix (Eendekooi-Wellsmeer) - Broer Klabbers (Thei, Bosserheide) - Theo Krebbers (Jacob, Moleneind) - Pietje Zegers (Wolfsven) - Frans Vink (Wolfsven) - Toon Leenen (Halve Maan) - Sefke Vink (Toon, Moleneind) - Leo Verdijk (Pietje de Veldwachter, Nicolaasstraat) - Kapelaan Lebens - Geert Vullings (Frans, Moleneind) - Wladislaw Chlod (Wellsmeer) - Jo Valckx (de Fack, Halve Maan) - Hen Luijpers (Hannes, Vossenheuvel) - Sef Vink (Lei, Bosserheide)

Knielend: Tonny van Sas (Grotestraat) - Piet Reiniers (Grotestraat) - Willy Lucassen (Bosserheide) - Hans van Sas (Grotestraat) - Frans Reiniers (Eimbertus,Grotestraat) - Gerrit Lenssen (Chris, Grotestraat) en Gerrit Kooter (Grotestraat) 

Niet op de foto staan de 7e klassers: Grad Luijpers (Vossenheuvel) - Jo Nijsen (Halve Maan).


 

1946 Meisjesschool

Staand v.l.n.r.: Miep Agteres - Lies Valckx - Nelly Valckx (Hannes) - Riek Jacobs (Sjang) - Toos Klabbers - Mia Verrijdt - Hannie Wijenberg - Gien Holla - Leen Hendrix - Thea Brauers

Zittend links van kapelaan Lebens: Nellie Krebbers - Ria Simons. Rechts van kapelaan: Til Lenssen - ?Janssen (Bèr) - Toos Lenssen (Jacob) - Mia Cornelissen (Blinde Jan) - Nelly Coppers. 

Vooraan: Hanneke Swemmers - Jo Janssen (Bèr) - Tiny Klabbers. Rechts vooraan: Lidy van Bommel - Mia Coppers (Frans) 


  

1946 Meisjesschool

Boven v.l.n.r.: Miep Roncken - Leen Hendrix (Jan) - Gien Holla - Riek Jacobs - Miep Agteres

Mia Valckx (Màn) - Hannie Wijenberg - Kapelaan Lebens - Thea Brauers - Lies Valckx.

Na school hadden de meisjes in het Patronaat bijeenkomst van de Jonge Garde. Vandaar droegen sommige al op school het uniform. Het Patronaat o.t.w. Parochiehuis was in de kapelanie gevestigd.


 

1946 Meisjesschool met kapelaan Lebens.

Voor zover bekend: nr.1 Nelleke Lenssen - 2 Noortje van Bommel - 3 Truus Huijgen - 4 Fien Coppers - 5 Jo Jacobs - 6 Martha Martens - 7 Truus van Vegchel - 8 Tilly Vink - 9 Minie Linders - 10 ? - 11 Bets Lenssen - 12 Toos Luijpers - 13 Til Rijs - 14 Carla Klabbers - 15 Hannie Soethof - 16 Marij Vullings - 17 Mia Martens - 18 Mia Klabbers - 19 Minni Krebbers - 20 ?


 

1946. Meisjesschool.

 


 

Meisjesschool 1946

 


 

Meisjesschool 1946.