Zoek

Veldnamen (Toponiemen) - Straten - de Maas

Een toponiem is een naam om een bepaalde plaats aan te duiden. In Well hebben we in dit geval te maken met de veldnamen.

Welke straten hebben wij in Well en waarom zijn ze zo genoemd?

In deze rubriek staat  ook ons leven aan de Maas beschreven, de rivier die zo'n belangrijke rol speelde in het ontstaan van ons dorp. Hoe stak men vroeger de rivier over en hoe komt Well aan zijn brug? Waar werd grind en zand opgegraven?

De veld- en waternamen behoren tot de oudste eigennamen die er bestaan en kunnen honderden tot duizenden jaren oud zijn. Ze waren functioneel voor de bedrijfsvoering en plaatsbepaling en werden ‘van vader op zoon’ overgeleverd. Destijds werd er in onze regio Keltisch gesproken. De Kelten waren een Europees volk, dat ca. een eeuw vóór Christus verslagen werd door de Germanen en de Romeinen. Uit de tijd van de Kelten stammen de namen van onze Wellse buurtschappen. De Kamp, de Paad, 't Brouck / Overbrouck, de Band, 't Zand, de Looy enz. De buurten en plaatsen werden benoemd naar hun vorm, ligging en samenstelling. In namen bleef deze Keltische taal bewaard en rond het jaar 1000 werden deze opgetekend.

Tot de oprichting van het kadaster in 1832 werden ze ook gebruikt bij de formele aanduiding van eigendom, waarbij de naam en de combinatie met de belendende percelen, de locatie uniek maakte. De oude perceelindeling bleef tot aan de ruilverkaveling in de jaren vijftig van de vorige eeuw relatief ongewijzigd en vormt – ook nu nog – een uniek onderdeel van de Wellse geschiedenisWellse namen die herinneren aan de oude Keltische tijd zijn o.a. De Band, afgeleid van banti, wat streek, regio en velden betekent. Van de Maas uit gezien kom je dan in het Elsteren, eerder ook Elster genaamd en in 1447 is sprake van "Elslar. Ten oosten daarvan ligt het Brouck, een nat en drassig stuk land, dat weer begrensd wordt door de Paad (Pad), nog vroeger "Kamper voetpad" geheten. Sande, sand was in de Keltische taal: zanderige, droge plaats. Dit is de betekenis van onze Wellse straat: 't Zand.

In de moderne variant vormen oude veldnamen de basis voor de huidige straten.  En ze blijven daardoor ook voor de toekomst bewaard.