Zoek

Veldnamen (Toponiemen) - Straten - de Maas

Een toponiem is een eigennaam die een geografisch begrip benoemt. Dat kan zijn een stuk grond, een gehucht, een dorp. Welke straten hebben wij in Well en waarom zijn ze zo genoemd? De veld- en waternamen behoren tot de oudste eigennamen die er bestaan en kunnen honderden tot duizenden jaren oud zijn. Ze waren functioneel voor de bedrijfsvoering en plaatsbepaling en werden ‘van vader op zoon’ overgeleverd. Deze namen kunnen hun oorsprong hebben gehad in het Keltische, Romeinse of Middeleeuwse taalgebied, maar kunnen ook van veel jongere datum zijn. De Kamp, De Paad, Overbrouck, De Band, de Molenbeek, 't Zand, Kloosterveld, de Looy zijn slechts enkele voorbeelden. De velden, buurten en plaatsen werden benoemd naar hun vorm, ligging en samenstelling. 

Tot de oprichting van het kadaster in 1832 werden ze ook gebruikt bij de formele aanduiding van eigendom, waarbij de naam en de combinatie met de belendende percelen, de locatie uniek maakte. De oude perceelindeling bleef tot aan de ruilverkaveling in de jaren vijftig van de vorige eeuw relatief ongewijzigd en vormt – ook nu nog – een uniek onderdeel van de Wellse geschiedenisWellse namen die herinneren aan de oudere tijden zijn o.a. De Band, afgeleid van banti, wat streek, regio en velden betekent. Van de Maas uit gezien kom je dan in het Elsteren, eerder ook Elslaer (1340), Esseler (1371), Eylzelar (1382), Elseler (1411), Eilselaer (1435) en Elster genaamd. Ten oosten daarvan ligt het Groot Brouck, een nat en drassig stuk land, dat weer begrensd wordt door de Paad (Pad), nog vroeger "Kamper Voetpad" geheten. Sande, sand was een zanderige, droge plaats. Dit is de betekenis van onze Wellse straat: 't Zand. Hier lag een gebied dat Lamerskamp heette en grensde aan Boskamp. Verder kennen we op de Halve Maan namen als de Holl, Sterberg, Eendenberg, Vossenheuvel, de Fack en 't Smeelen. Op wat we nu de Kamp noemen lag een gebied Ecelboom, Bonte Kamp, aan den Eendenberg, Honingen en de Kampheide.

In de moderne variant vormen oude veldnamen soms de basis voor de huidige straatnamen (b.v. Lammerskamp) en blijven daardoor ook voor de toekomst bewaard.

In deze rubriek staat ook ons leven aan de Maas beschreven, de rivier die zo'n belangrijke rol speelde in het ontstaan van ons dorp. Hoe stak men vroeger de rivier over en hoe komt Well aan zijn brug? Waar werd grind en zand opgegraven?