Zoek

De oude scholen in de Schoolstraat

Uit de krant van 28-07-1894.


 

Schoolfoto uit 1895. Links met baard, de 30 jarige meester Piet Arts.


 

Een nieuwe school...

In 1857, kwam er een nieuwe school aan de achterkant van het oude kerkhof. Nu staat op die plek een bungalow adres: Grotestraat 9. De foto hieronder toont de achterkant van het gebouw na 1900, toen het een particulier huis was geworden. De hoge trap duidt op de hoge ligging i.v.m. hoog water. Het pand werd in de volksmond 't schòlhuus en later 't kerkehuus genoemd.

Zo zag het schoolgebouw er aan de achterzijde aan de Maas uit. Toen deze foto gemaakt is werd het huis bewoond door bakenmeester Arnold Robijns en zijn gezin.


 

Links het pand dat ca. 23 jaren lang als schoolgebouw diende. Dit gedeelte van de huidige Grotestraat noemde men destijds Schoolstraat.


 

Advertentie van 14-01-1882.


 

Artikel van 11-02-1882.


 

Nieuwe openbare lagere school in de Schoolstraat....

In 1882 kwam er een nieuwe school aan de overkant van de straat en zoals bij de voorgaande scholen was ook deze bestemd voor jongens en meisjes.

Tot het jaar 1901 gingen ook de kinderen uit Wellerlooi in Well naar school. In weer en wind liepen de meeste kinderen destijds op klompen naar school. Voor de meesten een lange weg om te gaan. Schoenen en fietsen waren een luxe en die was voor de "gewone" mensen niet weggelegd.

In 1901 ging ook de eerste Nederlandse leerplicht wet van kracht. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De leerplicht startte dus bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen ten volle 6 jaar geworden zijn. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuis blijven om het gezin te verzorgen.

De Leerplichtwet 1900 kende als speciale vorm van onderwijs ook nog het huisonderwijs (zoals dat in adellijke families toen nog voorkwam) als geldige vorm van onderwijs, mits door een bevoegde onderwijzer gegeven.

Het schoolgebouw uit 1882 lag met de achterzijde aan de Plankenweg. Deze Plankenweg zou een overblijfsel zijn van een oude verbindingsweg tussen Xanten en de Maasovergang bij Well. Hij liep vanaf de oude kerk dwars door het broek (het winterbed van de Maas), dat bij hoog water blank stond. Dat maakte een brug noodzakelijk : een houten brug op palen, vandaar de naam Plankenweg.


 

Uit de krant van 08-07-1930.


 

De Openbare Lagere School uit 1882, op de foto gezet in 1961.


 

Uit de krant van 30-12-1882


In 1926 begonnen de Wellse zusters met apart onderwijs voor de meisjes, eerst in enkele lokalen van dit gebouw op bovenstaande foto. Op 1 januari 1930 werd het 7e leerjaar verplicht en werd dit schoolgebouw te klein. Deze school werd verbouwd en er kwam een aparte meisjesschool in de Grotestraat. De nieuwe Kindje Jezusschool werd op 3 september 1930 ingezegend door Pastoor Esser. Bovenstaande gebouw werd vanaf toen dus de jongensschool. De Grotestraat heette in die tijd Schoolstraat.

Het hoofd der school in die tijd was meester Jos Schreurs, hij had hoofdmeester Gerardus P. Baken opgevolgd. Later werden dat Meester Frans Vullings en Meester Pierre Volleberg. 

Veel jongens zullen zich nog wel herinneren hoe orde, netheid en discipline gehandhaafd werden. Ongehoorzaamheid, hoe dan ook, werd er met een 'latje' uitgeslagen...!

Naamsverandering.

Op 1 januari 1931 werd de naam veranderd in " R.K. Bijzondere Jongensschool".

De jongensschool bleef zo tot 1962, het jaar dat het schoolgebouw werd afgekeurd. Vanaf 1963 werd de oude jongensschool gebruikt als bibliotheek en jeugdhuis. In 1976 brandde het gebouw af.


 

De poetsvrouw aan het werk in 1961.


 

De pomp op de speelplaats van de jongensschool.


 

Klaslokaal van de zesde klas in 1961.


 

Artikel uit 1961.


 

Artikel uit 1961.


 

Deze krantenartikelen zijn van november 1961.


 

Uit de krant van 14-12-1961.


Nadat Well een nieuwe school had in de Hoenderstraat, was dit oude gebouw in gebruik als jeugdhuis voor o.a. de verkenners, gidsen, meisjesclub, de Soos (Soos Swlabr - 1969/1970) . Nog weer later ook als bibliotheek. 

Op 23 december 1967 werd het voormalige schoolgebouw door brand verwoest.


 

Toon Koppers, oud directeur van de Zuid Nederlandse Kapokfabriek, kocht het perceel in 1976, bikte zelf alle stenen af en liet “de Plankehof” bouwen met uitzicht op de Maas. Hij woonde er tot aan zijn dood in 1982. Daarna was het  eigendom van Piet Laarakker en vervolgens bewoonden Pieter en Margriet Smits het pand van1996 -2020. Een gedeelte van het schoolhekwerk staat er nog steeds.