Zoek

Nostalchische Schoolplaten

Op de Kindje Jezus school leerden de meisjes lezen met de methode  " Lees mee ". Op de eerste klas, bij zuster Sebastiania,  hingen deze schoolplaten aan de muur en klassikaal werd er hardop geoefend. Menig Wells denneke zal zich dit nog kunnen herinneren.