Zoek

Nostalgische Schoolplaten

Op de Kindje Jezus school leerden de meisjes lezen met de methode 'Lees mee'. Op de eerste klas, bij zuster Sebastiania, hingen deze schoolplaten aan de muur en klassikaal werd er hardop geoefend. Menig Wells denneke zal zich dit nog kunnen herinneren.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

De schoolplaat : In de weide, door Marinus Adrianus Koekkoek.

Een Hollandsche weide midden Mei, doorsneden van breede slooten, waarin watervoilier, waterranonkel en waterweegbree al met hun bloemen prijken. Een moedereend zwemt snel voort met haar rij kuikentjes achter zich aan, want de ooievaar nadert langs den slootrand. Reeds gaat de woerd op de wieken. Op een klein steigertje zit de witte kwikstaart, die in de buurt zijn nest zal hebben, dat de koekoek op den hekkepaal gaarne zou ontdekken. een kieftenpaar staat bij het met vier grasgroene eieren gevulde nest in de weide, waar paardebloem, madelief, dotter- en pinksterbloemin bloei staan, en verder zien we roeken aan hun arbeid, een zwaluw scheren langs den slootrand, waar een mol komt drinken. Het vee graast in het verschiet, afgesloten door een mooie boschrand.


 

Foto boven: Voor de schoolplaat die de Vierdaagse Zeeslag van 11-14 juni 1666 onder het bevel van Michiel de Ruyter voorstelt, is dit Paul Reiniers in 1947.


 

De oude schoolplaat : Czaar Peter de Groote bezoekt Petersburg aan de Vecht, door Nicolaas van der Waay.


Petersburg was gebouwd in de eerste helft van de achttiende eeuw. Dit buitenverblijf was van een rijke koopman uit Amsterdam, Christoffel Brants en lag aan de Vecht tegenover het dorp Nigtevecht. Christoffel Brants had een handelscontact met Rusland en een heel erg goede relatie met Tsaar Peter de Grote. Brants had Tsaar Peter in Rusland geholpen met de oorlog tegen Zweden. In ruil hiervoor werd Brants tot de Russische adelstand verheven en als dank hiervoor noemde Brants zijn buitenplaats aan de Vecht Petersburg. In 1698 en 1717 bracht Tsaar Peter de Grote meerdere bezoeken aan de Vechtstreek. Petersburg was een van de mooiste buitenhuizen aan de Vecht. De prachtige tuin met vele fonteinen en mooie beplanting waren ontworpen door architect Simon Schijnvoet. Het landgoed van Petersburg had een oppervlakte van 30 hectare. Dit prachtige buiten is in de 18e eeuw gesloopt.