Zoek

Stichting Archief Well (Limburg)

Wij zijn een plaatselijke heemkundegroep in Well Limburg. Stichting Archief Well bestaat volledig uit vrijwilligers.

Gevestigd: in MFC de Buun, Kasteellaan 25 5855 AD  Well Limburg 

Openingstijden: iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur (op Feestdagen gesloten) en volgens afspraak. 

E mail adres: info@archiefwell.nl

Postadres: Archief Well, de Paad 28, 5855 AV Well

Kamer van Koophandel: 12062194 

Bankrekening: NL 90 RABO 0158869788

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Ger Peters  - Secretaris: Veronica Jeuken-Sijberts - Penningmeester: Boy Sijberts - Leden: Michel Stevens - Ria de Riet - Helmie Cornelissen en Eveline van de Venn.

OOK JIJ BENT WELKOM ALS VRIJWILLIGER.

Veel handen maken licht werk....Er is nog veel te doen om het cultureel erfgoed van ons dorp te bewaren.

Meld je aan bij een van de bestuursleden of kom eens op een donderdagmorgen naar het archief in de Buun voor meer informatie.

Wat doen de vrijwilligers?

Foto's worden gescand en onbekende personen op de foto's worden achterhaald.

Foto's en gegevens worden digitaal opgeslagen.

Een groot gedeelte hiervan wordt bewerkt en komt met gegevens op deze website.

Ook staan ze in de reeks archiefboeken "WELL sporen uit het verleden".

De bidprentjes zijn gesorteerd op alfabet en werden gedigitaliseerd. De prentjes die nu nog binnenkomen worden bijgehouden. Bidprentjes zijn een bron van informatie, ook voor stamboomonderzoek. De databank is online.

Mappen met oude krantenberichten worden uitgezocht en geregistreerd.

Videomateriaal wordt gedigitaliseerd en goed filmmateriaal wordt uitgezocht.

De titels van alle aanwezige boeken en tijdschriften worden in de computer ingevoerd.

Woorden, gezegdes en uitdrukkingen in het dialect worden verzameld.

Historische gebeurtenissen worden nagetrokken en verzameld.

Senioren uit Well moeten nog worden geïnterviewd en hun verhalen uitgewerkt.

Op donderdagmorgen worden bezoekers te woord gestaan en zoveel mogelijk geholpen.

In het archiefdepot wordt het aanwezige materiaal uitgezocht, geordend en gearchiveerd.

Geregeld worden exposities gehouden.

Zonder heden geen toekomst: ook het heden wordt zoveel mogelijk via foto's en ander materiaal verzameld.

Het is belangrijk dat informatie bewaard blijft vanuit een erfgoedperspectief.

De verhalen, berichten en foto's over ons dorp van vandaag zijn de geschiedenis van morgen.