Zoek

Café-Zaal Onder de Linden

In 1821 stond op deze plek (het toponiem 'Op de Peul') een woning, die eind 1842 bewoond werd door de kinderen van smid Cornelis Driessen en zijn vrouw Johanna van Issum. De laatst levende erfgenaam (dochter Elisabeth Driessen) verkocht het vervallen huis met smederij in 1844, nadat haar broer Matthias de smid in januari van dat jaar was overleden, aan de zoon van baron Pieter Willem de Liedel. Deze woonde in Maastricht en was Lid der Gedeputeerde Staten van Limburg. Door het overlijden van De Liedel jr. wordt zijn vader in 1849 eigenaar. In 1860 wordt het pand afgebroken en blijft het perceel een stuk bouwland tot de verkoop van Kasteel Well in 1905.

De koper van het kasteel, de Maatschappij Well, wordt de nieuwe eigenaar en verkoopt de grond aan metselaar Gerhard Klabbers. Hij woonde destijds tegenover, op het huidige adres Grotestraat 53.


 

Venloosch Nieuwsblad 12-01-1907.


Gerhard Klabbers en zijn vrouw Marijke van Hees laten er in 1907 een muziek- en danszaal op bouwen, met 'Verlof' drankvergunnning (alcoholhoudende drank - anderen dan sterken drank). De zaal werd in 1909 herbouwd vanwege een brand die op 2 mei van dat jaar alles verwoest had. 

Venloosch Nieuwsblad 08-06-1907


 

Venloosch Nieuwsblad 17-08-1907 


 

Venloosch Nieuwsblad - dinsdag 04-05-1909


Gerhard Klabbers overlijdt al in 1912, waarna zijn weduwe Marijke Klabbers-van Hees met haar kinderen de zaak voortzet. 

Nederlandse militairen van de grensbewaking tijdens de Mobilisatie 1914-1918, op de foto voor het pand van de weduwe Marijke Klabbers.


 

Marijke Klabbers - van Hees, in Well bekend als Moet Klabbers.


Zoon Piet en Odilia Linsen zijn in 1925 'ingetrouwd' en dochtertje Mia werd geboren. Er werden door Marijke en familie plannen gemaakt om te gaan verhuizen. De zaak 'Onder de Linden' kwam in 1927 op naam van Màntje te staan, maar Moet Klabbers was de kasteleinsvrouw.

Màntje liet in 1927 een smalle woning rechts naast de zaal Onder de Linden bouwen. In de voorgevel werd de eerste steen ingemetseld. In het nieuwe pand was voortaan het woonhuis Klabbers-van Heesch met café gevestigd. Màntje ​trouwde op 05-01-1937 met de Wanssumse Marie Wijnhoven. 


 

1927. Bouwvakkers aan het werk op de steiger bij de voorgevel.

v.l.n.r. Timmerman Rich Klabbers (broer van Màntje​) - Metselaar Thei Klabbers (bijnaam Thei van Cöb) - Voeger Wim Hoesen uit Gennep - Metselaar Sjang Peters (bijnaam Sjang de Moes) - Opperman Ferdinand Elbers (schoonzoon van Grad Hendrikze van de Halve Maon) - Stucadoor Grad Rutter (bijnaam Grad d'n Uul) 


 

Gerh. Klabbers Verlof werd op de gevel veranderd in J.H. Klabbers Verlof.


 

Advertentie uit 1935 in het programmaboekje van 'Groote Wandel en Watersportfeesten' in Well.


 

De Grootestraat met links 'Onder de Linden' in 1935.


 

Advertentie uit het jubileumboekje van harmonie de Vriendenkring in 1936.


 

Zomer 1937. Jan Drissen gaat uit Well vertrekken en de vier kameraden nemen nog een afscheidsborrel en biertje bij Màntje in het café.

v.l.n.r. Toon Janssen uit de Grotestraat - Jan Drissen uit de Grotestraat - Màntje Klabbers en Herman Kessels uit de Hoenderstraat 


 

v.l.n.r. Toon Janssen - Jan Drissen - Herman Kessels en Màntje Klabbers.


 

De Grotestraat in 1939.

Bij zaal Onder de Linden staan An Klabbers en schoonzus Marie Klabbers-Wijnhoven in de deuropening. Op de stoep met de fiets is Dieleke Klabbers-Linssen en haar drie jarig zoontje Jan Klabbers. De buurvrouw Nel Rutter-Tissen op klompen met links haar dochter Drika. Hun huis was in 1936 gebouwd. Marijke Klabbers-van Hees staat midden op straat. Van de vier jongens op de achtergrond zijn links: Ben Simons en Frans Reiniers.


 

Onder de Linden in 1945.


Begin 1945 werd de zaal door oorlogshandelingen zwaar beschadigd en een jaar later afgebroken. Een nieuwe danszaal met café verrees op dezelfde plek maar een stuk naar achteren, zodat er aan de Grotestraat een terras aangelegd kon worden. Het smalle huis werd daarna in zijn geheel als woning gebruikt en in de familie werd dit voortaan "d'n alde bouw" genoemd.

In 1952 werd het café- en in 1953 de zaal herbouwd. Tot 1972 werd Onder de Linden beheerd door de fam. Klabbers - Wijnhoven.

Advertentie uit 1949 in het festivalboekje van harmonie de Vriendenkring.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 16-02-1956


 

Advertentie uit het jubileumboekje van harmonie de Vriendenkring in 1958.


 

1959 in cafè Klabbers. 

v.l.n.r. (de tafel rond): van Dinteren - Piet Linders - Wim Weijs - Mich. Simons - Piet Vloet - Wim Laarakker en Gert Hagens.


 

Foto vanuit de kerktoren gemaakt in 1962.


 

Groot onderhoud door de fam. Klabbers in 1963


 

1963. Links aan de tap Arno Hebben ( bijnaam Bölles).  Kastelein dochters Truus en Annemie Klabbers amuseren zich  in het café.

De Militairen van de pontonniers van Keisersveen waren in het kasteel gestationeerd. Als taak werkten ze aan de ontbossing aan de oostkant van de Rijksweg in Bergen. Hier werd een compleet nieuw dorp uit de grond gestampt. Het zou Nieuw Bergen gaan heten.


 

In 1963 wordt er door Karel en Wiel Klabbers met militairen gebiljart.


 

Ansichtkaart uit de jaren '60.


 

1976. Een nieuwe biljarttafel wordt het café ingetild door Pierre van den Hoef met behulp van familieleden e.a.


 

1977. Pierre van den Hoef tijdens een ziekentriduum. Hij huurde het pand van de Brand Brouwerij en had de zaak omgedoopt tot 'de Gouden Hoef'. Tegelijkertijd runde hij ook zaal café Walaria.


 

Een sticker met logo uit 1980, toen Jo en Ans Engelen weer nieuw leven in het horeca pand bliezen.


Café Zaal Onder de Linden - Muziek Zaal - Harmonie Zaal - de Gouden Hoef en opnieuw Onder de Linden heeft ruim honderd jaar verschillende eigenaren en huurders gehad.

Vanaf 1907 waren dat Gerhard en Marijke (Moet) Klabbers van Hees - daarna in 1937 zoon Màntje en echtgenote Marie Klabbers-Wijnhoven. Verder in 1972 Pierre en Annie van den Hoef.  Henk van Loveren vanaf 1 juli 1979  gevolgd door Jo en Ans Engelen op 1 april 1980. Daarna in 1987 Martien en Leny Jans van 1991 tot heden in 2019 Gerdien en Sjaak Janssen.

De laatste jaren werd de zaal alleen gebruikt als dansschool Martine. In 2012 kocht dochter Martine Janssen het hele complex van de Brand Bierbrouwerij en haar ouders Sjaak en Gerdien runnen nu enkel nog het café.

Harmonie de "Vriendenkring" had tot 3 september 2010 clublokaal in "Onder de Linden". 

Leden van Biljartclub 't Hoekje in café Onder de Linden in maart 1984.


 

Uit de periode van Martin en Leny Jans.


 

 

 


 

 


 

Per 2 september 2019 viel definitief het doek voor cafè Onder de Linden.

Sjaak en Gerdien Janssen verplaatsten hun café naar MFC de Buun. Het cafégedeelte in de Grotestraat werd verbouwd tot woning.


Meer informatie en foto's staan onder: Familie Màntje en Marie Klabbers - Wijnhoven