Zoek

Café - Restaurant Vink

In 1905 bij de grote verkoop van het kasteel en alle bezittingen had molenaar Theodor Braem de windmolen en het molenhuis gekocht, die hij beiden eerder had gepacht.

In 1908 verkocht hij de molen, het molenhuis, de stal, het bakhuis, een bergplaats, hakhout, weide, bouwland en erf voor ƒ14.000,- aan Sjef Vink, destijds de molenaar in Vortum.

Het café - molenhuis begin 1900 toen Sjef en Marijke Vink - Peeters eigenaar waren geworden.

Het molenhuis stamt uit 1782. Kasteelvrouwe Douairiére Theresia de Liedel-Coget liet het bouwen. De oude banale windmolen werd in 1881 door een stenen vervangen. De zaken in de molen gingen letterlijk voor de wind, het café "Molenzicht" draaide goed, de dertien kinderen Vink groeiden op en zakenman Sjef Vink schakelde enkele van de tien zonen in om de molen mee te runnen. Dat waren Oos - Gerrit - Toon en Thomas. De drie dochters Mie - Hanna en Dina hielpen uiteraard moeder Marijke in huis en in het café, waar de boeren een borreltje kwamen drinken terwijl de molenaar het graan maalde.

Uiteindelijk nam Toon de molen over en Thom het molenhuis met café.

Zie ook pagina Vink - Peeters.


 

Voor het café gedeelte hadden Sjef en Marijke een houten veranda in Victoriaanse stijl laten bouwen. Links naast het café had Sjef Vink een rechthoekige weegbrug aan laten leggen. De brug bestond uit een in de bodem geplaatste bak van gewapend beton met een mechanische weeginstallatie, die in het café stond. De bak was afgedekt met houten planken, verstevigd door een ijzeren band aan weerszijden. 

In mei 1913 werd het Molenzicht tevens Tramstation van de Maas Buurt Spoorlijn. Later werd dit Maasbuurt-bushalte Vink, ook in de periode van de Zuid-Ooster busdienst was het 'Halte Vink'.


 

Advertentie uit het jubileumboekje van harmonie de Vriendenkring in 1936.


 

Links Thom Vink met zijn kameraad Thomas Festen. Beide waren hun leven lang verwoed jager.


 

In april 1941 trouwden Thom Vink en Martha Hermans in de kerk van Wellerlooi. Geheel rechts het bruidspaar. De stoet is zojuist bij Vink in Well aangekomen waar het bruiloftsfeest werd gevierd.

Het bruidspaar ging in het ouderlijk huis van Thom wonen en kreeg twee kinderen: Joke en Jos.
Thomas Johannes Vink *Vortum Mullem 21-12-1907 †20-05-1990.
Martha Mechtildis Maria Elisabeth Hermans *Wellerlooi 30-01-1909 †Venray 07-12-1980. Zij woonde op de 'Lenskenshof'  en was het 4e kind van Hermans-Vermaten.
Anneke Hendriks uit Wellerlooi kwam in 1941 bij Thom en Martha in dienst en werd in Well al gauw Anneke Vink genoemd en voor de familie Vink heette ze 'oons An'. Zij trouwde later met Wellenaar Harrie Verrijdt.


 

Advertentie in het programmaboekje van de Land-Tuinbouwtentoonstelling van september 1947 te Well.


 

Café Vink in de jaren '50.

Thom en Martha hadden geleidelijk aan hun zaak omgezet in café-restaurant en uitgebreid met tien hotelkamers. Op zondag na de Hoogmis werd het café een trefpunt van kerkgangers. Ook veel collega jagers van Thom waren klanten. Men kwam een kaartje leggen of biljarten. Verenigingen hadden er hun clubhuis, zoals de Vrouwenbewegingen L.V.B. en Klimop - het St. Anthoniusgilde - Bond van Ouderen en Zangkoor In Canto. In de periode dat er nog geen kleedhokjes en douchegelegenheid waren op het EWC'46 voetbalveld achter de kazerne, werd gebruik gemaakt van een ruimte naast het zaaltje. De Wellse Vogelvrienden hielden er geregeld hun shows met  o.a. zangvogels en parkieten. Het zaaltje werd ook gebruikt als stemlokaal voor de gemeente- en provinciale verkiezingen. 


 

Het pand ligt op de hoek Sterrenbos - Kasteellaan. Thom en Martha Vink lieten de veranda opknappen en richtten een gedeelte van het pand in als zaal.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 27-08-1960.


 

Deze foto is gemaakt op 22-06-1961.


 

Later lieten ze nogmaals de zaak verbouwen zodat het café en het zaaltje groter werden.


 

Op deze foto staan Martha Vink-Hermans, KLM piloot Wim van Veenendaal en Martha's schoonbroer Toon Vink - de molenaar.

Het verhaal bij de foto:

Toon Vink kreeg in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, geregeld bezoek in de lucht door een eenmotorig vliegtuigje dat in Venlo opsteeg.  Afgesproken was dat het toestel, als herkenning in Well enkele keren rondom zijn molen cirkelde. De bestuurders waren een zekere Aarts uit Venlo en ene Wim van Veenendaal. Beide waren gezagvoerders bij de KLM en in hun vrije tijd vlogen ze dus vanaf het vliegveld op de Venlose heide. In 1956 stuurde de inmiddels gepensioneerde piloot van Veenendaal deze foto naar Toon Vink met op de achterkant bijgevoegde tekst :

Kerstmis 1956,

Waarde Toon Vink,

Hierbij als een bewijs van de vriendschap een foto van ons beiden met je lieve schoonzus. Ik hoop je gauw weer eens te zien en dan wat langer bij en aan de tapkast! Beste wensen voor 1957,

je Wim van Veenendaal


 

Thom Vink hield in zijn Sterrenbos een aantal wilde zwijnen.


 

Uit de krant van 02-04-1965.


 

De hertenwei van Thom Vink met op de achtergrond het gebouwtje waar tot 1885 de machines van de rosoliemolen  in stonden.


 

Thom Vink in 1974.

Thom en Martha werden in dit jaar opgevolgd door zoon Jos en zijn (kersverse) vrouw Elly Eickmans, die vier dochters kregen. Oudste dochter Maike hielp later mee in de zaak.


 

 


 

 


 

Jos - Elly en dochter Maike.


 

Het café-restaurant stond te koop en is begin 2020 verkocht. Hiermee kwam een einde aan het tijdperk dat de familie Vink deze zaak runde en aan meer dan een eeuw horeca in dit pand.