Zoek

Vakantiekamp De Oude Molen aan de Wezerweg.

Uit de krant van 25-08-1950.


 

Uit de krant van 19-07-1951.


 

De Duitsers hadden in W.O.II een uitkijkpost van drie man in de molen. Op 4 dec.1944 werd hij daarom door de Engelsen vanaf de overkant van de Maas met veertig welgerichte granaten precies in de lengte doormidden geschoten. Eerst ging het er drie keer naast, maar na een half uur plofte de stenen kolos in elkaar. De Wellse molen werd onherstelbaar beschadigd. Lees hier meer over de molen

De stichting Het Vierde Prinsenkind werd opgericht te Dordrecht op 24 april 1947. De naam duidt op Prinses Christina. Zij werd 18 februari geboren en vier dagen voor deze geboorte kwamen een aantal vooraanstaande figuren bij elkaar met het doel maatregelen te nemen om iets meer vreugde te brengen in het leven van kinderen waarvan de vader of verzorger door oorlogsgeweld om het leven was gekomen. Om iets meer blijdschap te brengen in het leven van deze kinderen die veel tekort komen, werd een cadeau-actie voorgesteld. De hoogtepunten in een kinderleven zoals de eigen verjaardag, Sinterklaas en kerstfeest gingen vanwege de geringe inkomsten, vaak voorbij.

Besloten werd een comité op te richten voor het rayon van het Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Dordrecht om drie maal per jaar aan deze kinderen een presentje te overhandigen ter waarde van fl. 5,00. Tijdens de vergadering werd fl. 7000,- opgehaald. De kinderen konden nu een cadeautje krijgen bij de geboorte van het vierde prinsenkind. Een dag na het heugelijke feit werd aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen een cadeautje gegeven. De reactie van de moeders en de blijdschap van de kinderen heeft een tweetal leden van het comité doen besluiten, verder te gaan op de ingeslagen weg van de cadeauactie.

Het werd een landelijke stichting, waaronder ook de vakantie uitzendingen en kampen voor de kinderen werden georganiseerd. Zo werden er direct al een aantal kampen van de Dienst Uitvoering Werken (DUW) voor de kinderen geschikt gemaakt in Drenthe, Gelderland en Limburg en bij de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG), de padvinderij en kweekscholen werd bekwame kampleiding gevonden. Er meldden zich 1400 leiders en leidsters aan. In de kampen De Fledders te Norg, Geesbrug, Vledder bij Steenwijk, De Bruynhorst te Ederveen, Peelzicht te Sevenum, Altijd Voorwaarts te Sevenum, (Horst) America, Diaconieveen te Zweeloo konden in 1947 meer dan 5.000 kinderen onderdak vinden voor een fijne vakantie.

En zo ook in Well aan de Wezerweg vlak achter de Molenberg met de verwoeste graanmolen van Toon Vink.


 

27-08-1951 te Well. 


 

Het kampwerk bestond uit een veelzijdige samenwerking: - het bieden van een onbezorgde vakantie aan de jeugdigen - zorg voor verantwoorde sport- en spelleiding - culturele, geestelijke en medische verzorging De protestantse geestelijke verzorging werd via ds. M.D. Gijsman geregeld. Hij was lid van het Algemeen Bestuur van het I.K.O en kreeg via Stichting Kerk en Wereld 5 en het Gereformeerd Jeugdcentrum te Baarn veel ondersteuning in het pastorale en geestelijke werk. Waarschijnlijk zijn de beschreven archiefstukken via hem of ds. H. de Boer, die lange tijd kampcommandant is geweest bij de Protestantse Kerk in Nederland terecht gekomen.

Een belangrijk jaar voor de stichting werd 1957. Er was een reorganisatie waarbij een studiecommissie wordt gevormd met betrekking tot de toekomst van de stichting. In hetzelfde jaar overleed de voorzitter en moest de secretaris vertrekken wegens justitionele zaken. In 1958 waren er daarom alleen kampen voor minder validen en werd er een proef genomen voor vakanties voor kinderen met een geestelijke beperking. De stichting is in 1977 opgeheven. In het stadsarchief van Dordrecht zijn ook archivalia betreffende de stichting terug te vinden.