Zoek

Den Meulenhof - De Molenhof - De Kasteelshof.


Dit pand ligt aan de Kasteellaan, nu nr.17 en 19. Het was vroeger een pachtboerderij, de eigenaar was de Wellse kasteelheer of kasteelvrouwe. De schuur was opslagplaats voor de windmolen die op de Molenberg aan de overkant van de Rijksweg stond. Eerder wellicht ook voor de houten watermolen, die niet ver hier vandaan aan de Molenbeek stond. De molens waren ook eigendom van het kasteel. De pachtboerderij werd tot aan de grote verkoop van kasteel Well in 1905 Den Meulenhof of De Molenhof genoemd. Het pand kwam toen in handen van de "Maatschappij Well', een consortium van rijke zakenlieden, dat de boerderij in 1909 weer verkocht aan dr.Richard Wolters, de nieuwe eigenaar van het kasteel. Wolters verpacht de Kasteelshof o.a. aan Gerardus Martens. Op 09-10-1923 is er een openbare verkoop van "de vruchtbare boerderij 'Kasteelshof' nabij Rijksweg en tramhalte te Well met ruime soliede gebouwen, bouw- en weiland circa 10,50,65 H.A.". 

Uit het rentmeesterboek van Willem van Eijll, rentmeester van het kasteel:

"1843: 28 Julij. Van Hafmans van Lottum ontvangen 5545 roode pannen, waarvan naar den Molenhof zijn gevaren tot hernieuwing van het dak naar den kant der allée, welk vroeger in stroo was: 4000. In den kleinen paardstal gedaan: 1545."

Enkele pachters van de Molenhof waren:

Tot en met 1687: Jan Facq

Vanaf dec. 1689: Nicolaas Ambrosius

1807: Nicolaes Janssen en Catharina Noijen

1840: Renier Frederix en Hendrina van Cuijk

1870: Hendrik Maas

1876: Adolf Beckers


 

Uit de krant van 23-04-1870. Pachter Hendrik Maas verkoopt een en ander van zijn boeren inboedel. 


 

Leonard Verstappen op zijn oude dag.

Hij kocht de boerderij met grond in 1923 van dr. Richard Wolters en begon er een varkensbedrijf.


 

Uit de krant van 22-09-1923.

Eigenaar Richard Wolters verkoopt twee boerderijen met bijbehorende landerijen: de 'Kasteelshof' te Well en hoeve 'Den Aschwater' te Wellerlooi.


In 1924 trouwden Leonard Verstappen en Maria Petronella Jenneskens en vestigden zich in Well. Zij werden na Wolters de eigenaar van de vroegere kasteelboerderij en een deel van de "Kasteelsche Weiden" aan de Kasteellaan. Met zijn fokvarkens won hij diverse prijzen. Na de oorlog nam zoon Jan Verstappen de boerderij van zijn ouders over. Hij verbouwde het pand en maakte er twee woningen van, zodat zijn ouders apart konden wonen. Na de dood van moeder Verstappen ging Jan met zijn gezin verhuizen en kwam de weduwe Riek Krebbers-Verhamme met haar kinderen in de woning. Ze hield een oogje in het zeil op 'd'n alde Verstappe', zoals hij in Well genoemd werd. Na Leo Verstappen huurde de familie Jan en Truus Verberne voor korte tijd het boerderijgedeelte en hierna woonden Will en Else Werschkull met hun kinderen in dat gedeelte van het pand. 

In het kader van de aanleg van het sportcomplex "Oude Linde" kocht de gemeente Bergen in 1970 de boerderij van Verstappen. Per 1 januari 1974 werd de bewoners van "D'n Hof" aangezegd om het pand te verlaten, waarna de gebouwen gesloopt zouden worden. Maar deze plannen werden gewijzigd, tot grote opluchting van veel raadsleden en protesterende Wellenaren die tegen de afbraak waren. De gemeenteraad had het geheel willen verkopen aan het Wellse Transportbedrijf Klabbers maar Gedeputeerde Staten Limburg verwierp dit voorstel. 

Uit weekblad Grens en Maas 19-11-1973


 

De gemeente Bergen ging in februari 1975 over tot verkoop van het pand met perceel Kasteellaan nr.17 en 19, sectie G 2415 (ged.), groot 3500 vierkante meter voor ƒ120.000,-.  De schuur (nu nr.17) werd begin jaren '80 door de Wellse artsenassociatie Smals - Schönberger omgebouwd tot dokterspraktijk die ze "De Grote Schuur" noemden. Het woonhuis werd door de fam. Huub Schönberger in gebruik genomen. Later verhuisde het gezin en verkocht het pand in 2000 aan de familie Foudraine. Zij moderniseerden het huis en het boerderij gedeelte en begonnen er in 2013 met B&B "De Kasteelse Hof". In 2020 kwam het pand weer in de verkoop.


Uit het album van Riek Krebbers-Verhamme. Foto's zijn gemaakt door fam. Werschkull.


 

Publicatie weekblad Grens en Maas in 1975.


 

Februari 1977 - foto Theo Laarakker.


 

Uit de krant van 01-02-1979.


 

Theo Laarakker maakte deze foto in januari 1981. Links praktijk "de Grote Schuur" van de huisartsen Harrie Smals en Huub Schönberger.


 

Boerderijwoning aan de Kasteellaan in 2009, net voordat men aan de bouw van MFC De Buun begon - foto MaTiKo. 


 

De Kasteelse Hof in 2009 - foto MaTiKo.


Weet jij meer of heb je foto's? Laat het weten!