Zoek

Zuid Nederlandsche Kapokfabriek. Later:“Zuid Nederlandse Kapokfabriek, Twijnerij en Spoelerij”

De Wellse kapokfabriek maakte deel uit van de Niederrheinische Kapok Fabrik Kevelaer. Eigenaar was Dhr. Martens.


7130.165 Index notarieel protocol Vierlingsbeek. Datering: 29-07-1925,  Plaats: Well.

Dr. Juris Richard Wolters, grondeigenaar te Well verkoopt voor f 2.000,- aan de vennootschap onder de firma Zuid Nederlandsche Kapokfabriek, gevestigd te Well, waarvoor aanwezig is en aanneemt Antonius Josephus Hubertus Martens, fabrikant wonend te Kevelaer voor zich en als mondeling gevolmachtigde van Hubertus Petrus Martens en Josephus Wilhelmus Hubertus Martens, beiden fabrikant, wonend te Kevelaer; ca 6 aren, 48 centiaren grond met het daarop staande huis, afgepaald van perceel gemeente Bergen F 3684, grenzend aan de Rijksweg.
 

Het logo / briefhoofd van de Wellse kapokfabriek.


 

Detail van bovenstaande logo. Op de achtergrond is de Maas getekend, met schepen die de ruwe kapok aanvoeren. Op de voorgrond een vrachtwagen en twee tramwagons op de Rijksweg om de bewerkte kapok af te voeren.


 

Detail van een bericht d.d. 03-12-1923. Bedrijfsaansluiting van de tram bij de Zuid Nederlandse Kapokfabriek van de MBS  (Maas-Buurtspoorweg)


 

Uit de krant van 23-04-1923


 

Uit de krant van 23-04-1923


Tot nu toe heette de fabriek Niederrheinische Kapokfabriek, die naam werd veranderd in Zuid Nederlandse Kapokfabriek.

 Limburger Koerier 03-01-1924


 

Limburger Koerier 18-07-1925


 

Limburger Koerier  05-09-1925


 

Dagblad 29-07-1925.

Zuid Nederlandse Kapokfabriek in film "Nederlands Fabrikaat 1925".

De Vereeniging Nederlandsch Fabricaat (VNF) werd in maart 1915 opgericht met het doel de Nederlandse consument aan te sporen Nederlandse producten te kopen. Onder de bevolking heerste destijds het idee dat buitenlandse producten beter en goedkoper zouden zijn. In haar statuten spreekt de vereniging over 'de bevordering der belangstelling in de Nederlandsche Nijverheid en het gebruik en de vervaardiging van Nederlandsche waren (...) in het bijzonder in die gevallen, waarin zij in hoedanigheid en prijs met uit het buitenland ingevoerde waren kunnen wedijveren'.

Om haar doel te bereiken organiseerde de VNF tentoonstellingen, winkelweken en demonstratiedagen. Ook stelde zij een keurmerk in en gaf affiches, kalenders en boekjes uit. Leden van de vereniging trokken het land in en gaven lezingen die met dia's werden geïllustreerd. Vanaf 1921 maakte de VNF steeds vaker gebruik van bedrijfsfilms om haar boodschap over te brengen. De nieuwe VNF-afdeling 'Opnamen van Industriële films' begon in 1925 actief Kamers van Koophandel en individuele bedrijven te benaderen met het verzoek om films.

Dit initiatief sloeg aan: veel bedrijven wilden zich met films presenteren aan de consument. Binnen twee jaar werden zestig films gemaakt, voornamelijk door filmmaker Otto van Neijenhoff.

Archief Well heeft navraag gedaan bij eyefilm, maar het schijnt dat de film met Well uit 1925 niet bewaard is.


15-12-1925


 

24-12-1925


 

Limburger Koerier 06-01-1926


 

Peel en Maas. 17-04-1926


 

Limburger Koerier 25-02-1927


 

Limburger Koerier 18-08-1927


 

Limburger Koerier 15-05-1928


 

30-7-1927 Voor het kantoorgebouw van de kapokfabriek met Miep Beckers (tweede van links) en haar vader Toon Beckers (rechts naast haar), beiden werknemers op het kantoor van de kapokfabriek. De eigenaar van de kapokfabriek was destijds Martens uit Kevelaer (rechts). Geheel links mevr. Martens. Beckers en Martens waren familie van elkaar.

Miep Beckers trouwde met Toon Koppers (slagerszoon uit de Grotestraat). Omdat eigenaar Martens een Duitser was, werd de fabriek na WO II geconfisqueerd en eigendom van de Nederlandse Staat. 

Later werden Toon en Miep de eigenaren van de Zuid Nederlandse Kapokfabriek. 


 

De loods van de kapokfabriek boven de kelder rond 1930.


 

 V.l.n.r. eigenaar Antonius Martens, boekhouder Toon Beckers, dochter Miep Beckers en mevrouw Martens.


 

De Zuid Nederlandse Kapokfabriek aan de Rijksweg van voor de oorlog, met links een stukje van de golfplaten loods die op de kelder stond en rechts het kantoorgebouw waar later de fam. van Soest - Förster woonde.

Familie van Soest - Förster

Familie van Soest - Förster.

Vader Antoon Willem werd bedrijfsleider van de fabriek. Vanuit Oss waren ze naar Well verhuisd. 


 

Zo werden de kapokbalen in Well vervoerd door Thomas Festen ( hij woonde op de Paad met echtgenote Han de Riet).

Met deze kar is de familie en die van Jan Hagens - de Riet geëvacueerd in de Tweede Wereldoorlog.


 

Limburger Koerier 05-03-1931


 

Het kapok werd in Well aan- en afgevoerd vanaf schepen in de Maas. Het werd gelost op de plaats die we nu nog steeds "de Loswal" noemen. Kapok was een zeer gewild artikel om kussens, gestikte dekens, matrassen en zelfs reddingsvesten mee te vullen. Ook nu nog steeds verkrijgbaar, maar inmiddels veel vervangen door synthetische stoffen.

(deze foto is niet in de Wellse kapokfabriek gemaakt, enkel om u een indruk te geven)

Limburger Koerier 27-01-1932


 

Limburger Koerier 13-02-1933


 

Limburger Koerier 28-07-1934. Verandering bij de Kamer van Koophandel


 

Limburger Koerier 07-12-1935


 

Een  (Wellse?) arbeider aan het werk met de kapok.

Laat even weten als u zijn naam kent, ook als u namen van andere Wellenaren weet die op deze fabriek gewerkt hebben. Contactformulier webmaster


 

Theo, zijn moeder Mevr. Krebbers-Pingen met baby Joke en broertje Sjaak.

De familie Jacob Krebbers vond een onderkomen in de gedeeltelijk kapotte kapokfabriek, toen ook hun woning en smederij door oorlogsgeweld was getroffen. Jac Krebbers begon weer met de smederij in de kapokfabriek en de familie woonde er, met een zeil als deur. Later werd de noodwoning gebouwd, waar ze tot 1953 in gewoond hebben.  


 

Een trieste aanblik na de tweede wereldoorlog.  De zwaar gehavende kapokfabriek. Op de plek boven de kelder waar eerder de loods stond, is de noodwoning van de fam. Jacob Krebbers gebouwd. 


 

Ook Bèr en Anneke Dolders - Janssen vonden na de Tweede Wereldoorlog onderdak in de kapokfabriek. Hier hun kinderen Jan en Nelly.


 

De "Zuid-Nederlandse Kapokfabriek" en noodwoning aan de Rijksweg / Moleneind.

In de naoorlogse jaren werd de kapotgeschoten kapokfabriek weer opgebouwd en eigenaar was Toon Koppers getrouwd met Miep Beckers, die in de bungalow rechts naast de fabriek woonden met hun gezin. Links ziet u de noodwoning, die gebouwd was op de plek waar eerder de loods stond en waar destijds (nadat de fam. Krebbers en de fam. Zoon - van Soest er na de oorlog in gewoond had) Toon's broer Sraar met zijn vrouw Mia en kinderen Joep, Hanneke en Mieke woonden.

Vanaf mei 1966 woonden daar de zoon van Toon, Wim Koppers en zijn vrouw Jesca voor een korte periode, tot nov.1967. Zij mochten er tijdelijk wonen, totdat het bestemmingsplan Sterrenbos gewijzigd was en hij een vergunning kreeg om er te bouwen. Dat nieuwe adres werd destijds Sterrenbos 12a. Nu is dat de Klokkemakersstraat 2. In december 1968 verlieten Wim en Jesca Koppers ons dorp Well en werd de “Zuid Nederlandse Kapokfabriek, Twijnerij en Spoelerij” gesloten. Er is geen archief bewaard gebleven van deze fabriek.

In de kapokfabriek is nu Firma Jan van Vegchel gevestigd. De noodwoning is geheel verdwenen, op een klein gebouwtje na.