Zoek

Jacob Krebbers en Trui Pingen

Jacobus Jacob Krebbers * Well 12-11-1899 † Well 17-02-1974 

Zoon van Hendrikus - Hendrik Krebbers (postbode) *Ottersum 14-06-1873 †Well 30-09-1958 Gehuwd op 22-11-1898 met Francina Wilhelmina - Mina Kerkhoff *Ottersum 11-07-1873 †Well 04-11-1952. 
Kleinzoon van Jacobus Krebbers landbouwer *Ottersum 09-09-1814  †Ottersum 21-02-1876 Gehuwd op 28-05-1853 met Petronella Stoffelen *Ottersum 20-02-1830 †Ottersum 03-07-1910.
Kleinzoon van Gerardus Kerkhoff hoefsmid *Heijen 10-10-1840 †Ven-Zelderheide 17-03-1918  Gehuwd op 31-05-1871 met Maria Vullings *Ottersum 12-01-1846 †Ven-Zelderheide 01-08-1916


 

 

Anna Gertrudis - Trui Pingen  *Arcen 17-04-1901 †Well 25-12-1979.

Dochter van Johannes Pingen *Meerlo 03-04-1860 † Arcen en Velden 12-09-1911 Gehuwd op 11-05-1900 met Johanna Elisabeth Wismans *Arcen en Velden 04-01-1871 †Arcen16-06-1944
Kleindochter van Martinus Pingen landbouwer *Swolgen 28-05-1818 †Arcen 25-03-1901 Gehuwd in Horst op 22-05-1857 met Anna Gertrudis Coumans *Horst 30-10-1829 †Arcen 09-06-1911
Kleindochter van Leonardus Wismans smid *Arcen 1832 Gehuwd (2) 20-06-1867 met Cornelia Sijbilla van Eijndt *Arcen 1846 †Arcen 28-03-1907


 

Jacob Krebbers - Toon Vink (molenaar - gehuwd met Nel Koppers) en Helm Zegers (winkelier - gehuwd met Anna Maria Drissen). Drie kameraden ca.1920


 

Uit de krant van 23-05-1923


 

BruidspaarJacob Krebbers en Trui Pingen op 11-11-1924.

Kinderen van Jacob en Trui: Jan (1925) - Harrie (1927) - Jo (1928 -1941) - Pierre (1931) - Theo (1934) - Minni (1937) - Sjaak (1939) en Joke (1945) 

Jacob werd in de volksmond 'Krebbers de smid' genoemd, ook was hij electricien en runde buiten zijn smederij een tankstation en samen met zijn vrouw een winkel in o.a. huishoudelijke artikelen. Zijn vrouw werd 'Truuj van de smid' genoemd.

De gebroeders Krebbers en hun echtgenotes waren in een prachtig pand aan de oostkant van de Rijksweg gevestigd met drie winkels: Jacob (ijzerwaren & huishoudelijke artikelen), Gert (slagerij) en Piet (bakkerij & levensmiddelen). 


 

Het pand van de gebroeders Krebbers in 1930. Piet Krebbers bouwde hier na de oorlog een nieuw pand; bakkerij en winkel. Later ook Hotel "de Molenhoek" genaamd.

v.l.n.r.  Dochtertje Betsy Krebbers met haar vader Piet - moeder Anna Krebbers Schreurs -  oma Krebbers Kerkhoff en de zus van Piet: Tonie Krebbers (later getrouwd met Richard van den Pol)

Bets trouwde later met Piet Mercus en dit paar zette in het nieuwe pand de bakkerswinkel / hotel voort.

Links was de bakkers / levensmiddelenwinkel, midden de slagerij van broer Gert (op het raam staat "vleeschhouwery") en  (niet zichtbaar op de foto) rechts de ijzerwaren / huishoudelijke artikelen van broer Jacob.


 

Venlosche courant  12-11-1929


 

Oude krantenartikelen.

Limburger Koerier 25-10-1930

BERGEN. — Hinderwet. — Ter secretarie dezer gemeente is ter visie gelegd een verzoek met bijlagen van Jac. Krebbers te Well om vergunning ingevolge de Hinderwet voor uitbreiding zijner smederij door het plaatsen van een electro-motor van 3 P.K. voor het drijven van een boormachine;

Alsvoren van de N V American Petroleum Company te 's Gravenhage voor het oprichten van een ondergrondsche benzine-bewaarplaats voor 6000 L. met aftapinrichting op het perceel van Jac. Krebbers te Well E 152.

Limburger Koerier 13-12-1930

WELL. — Hinderwet. — Aan Jac. Krebbers is vergunning verleend tot het oprichten van een ondergrondsche benzinebewaarplaats met aftapinrichting voor de American Petroleum Camp. te 's-Gravenhage. Aan den smid Jac. Krebbers is de vergunning geweigerd tot 't plaatsen van een electromotor van 3 P.K., voor 't in beweging brengen van boormachines, op grond, dat in 't aangrenzend lokaal der smederij een acetyleen apparaat werd aangetroffen.

Limburger Koerier 06-02-1931

WELL. — Demonstratie. — Door de S.V.M. en haar vertegenwoordiger alhier dhr. Jac. Krebbers, zal in de Vastenavonddagen in de zaai een groote demonstatie gehouden worden met alle mogelijke electrische apparaten o.a stofzuigers, kookplaten, bakovens, waschmachines enz. Ongetwijleld zal deze demonstratie, waarvan de toegang vrij is, heel wat belangstellenden trekken, daar de meeste apparaten voor zeer vele onbekende dingen zijn.

Limburger Koerier 01-08-1931

WELL. — Eerste Hulp bij ongelukken. — Door het Roode Kruis is bij Jac. Krebbers aan den Rijksweg een hulppost geplaatst voor eerste hulp bij ongelukken. Verbandmiddelen, draagbaar en verdere hulpmiddelen zijn daar verkrijgbaar gesteld.


 

Jan - Harry en Jo ca. 1932.


 

Uit de krant van 19-02-1934

Jacob en Trui namen een meisje voor dag en nacht in dienst toen de kinderen klein waren. Ze was bijna zestien jaar en haar naam was Hanna (Anny) Koks uit Siebengewald. Tot aan haar trouwen heeft ze bij de fam. Krebbers gewerkt, zodat ze de bijnaam Hanna van de smid kreeg.

Hanna leerde in Well de kommies Harry Reijnen uit Wanroy kennen met wie ze op 13-09-1949 trouwde.

Trouwfoto's staan in het huwelijksalbum.

 

Het paar woonde eerst aan het Moleneind in de bovenwoning bij Sef en Mie Zeegers, hier werden Eddy en Geert geboren.

Daarna kochten ze de woning van Handrie Krebbers, Grotestraat 45 waar de jongste twee kinderen Henk en Lily geboren werden.

Harry Reijnen was lid van de Bayard ruiters en hij voetbalde bij EWC'46. In 1958 is het gezin vanuit Well verhuisd.

 

 

 

 

 

De familie Reijnen - Koks in de Grotestraat


 

Hanna Koks met vriendin Anneke. Op de achtergrond Theo Krebbers en zijn moeder.


 

De stand van firma J. Krebbers op de tentoonstelling van 1934.

Limburger Koerier 15-02-1934

WELL Geslaagde tentoonstelling.  De tentoonstelling gedurende de 3 vastenavonddagen door den R. K. Middenstand alhier georganiseerd, is schitterend geslaagd. Dat ze slagen moest, stond haast van te voren vast, de verschillende stands immers mochten er alle zijn. De middenstanders hier hebben getoond, dat Well niet bij de stad behoeft achter te staan en dat ze best kunnen concurreeren, zoowel ln kwaliteit als ln prijs. Geen wonder dus, dat de tentoonstelling zooveel bezoekers trok, vooral Dinsdagavond was de drukte overweldigend; na 6 uur werden tot 8 uur nog 550 entreekaartjes verkocht. In de drie dagen waren er pl.m. 2400 bezoekers. Ook de koffiekamer, waarvan de opbrengst voor 't Santosfonds was, werd goed bezocht. De koffie werd gratis geleverd door de firma Schuttelaar te Gouda; een eeresaluut voor deze is hier op zn plaats. De winst der tentoonstelling zelf is bestemd voor het nationaal-crisiscomité en het Groene Kruis. De middenstanders hebben hier getoond, dat ze wat kunnen presteeren en ongetwijfeld zal door deze tentoonstelling bij zeer velen de belangstelling voor den middenstand zijn opgewekt en zal deze er wel bij varen, wat hij ten volle verdient.

Limburger Koerier 29-11-1934

WELL De kerk te Wellerlooi Naar we vernemen ls aan den heer Jac. Krebbers alhier opgedragen de electrificatie van de parochiekerk te Wellerlooi.

Limburger Koerier 05-04-1938

WELL R.K. Middenstand — Tot voorzitter van de R. K. Middenstandsvereeniging is gekozen dhr, Jac. Krebbers.

Nieuwe Venlosche Courant 14-07-1943

Klokadvertentie: Te ruil 1 p. nwe. damessch m. 39 voor m. 37 of 38. J. Krebbers, Rijksweg 74 Well.


 

Nieuwe Venlosche courant 26-11-1935


 

Advertentie uit 1936


 

1937 v.l.n.r.  Theo - Pierre - Jo - Harrie en Jan. Hanna Koks en moeder Trui.


 

 Uit de krant van 22-04-1937


 

Kermis 1937. Hanna Koks met Theo en Jo in de Grotestraat.


Jacob Krebbers beschikte als een van de eerste mensen in Well over een automobiel. Dit bezit was het begin van de in 1923, door Jacob opgerichte firma Taxi Krebbers.

Jan, de oudste zoon, die later het taxibedrijf van zijn vader overnam.


 

Jan met kleine broer Theo.


 

Uit de krant van 31-12-1938.


 

Dochter Jo (links), samen met Mia van Piet Klabbers op vaders fiets bij zaal Onder de Linden.

Jo stierf op 12 jarige leeftijd.

Zij had bloedvergiftiging aan de neus gekregen. Het meisje werd met ijs, afkomstig van de melkfabriek in Aijen, gekoeld. Ook werden er speciaal voor haar in Kevelaer sinaasappelen gekocht. Ondanks alle zorg die ze thuis kreeg werd Jo overgebracht naar het ziekenhuis, waar haar vader, moeder en Hanna om beurten bij haar waakten. De nonnen in het ziekenhuis hadden daar weinig tijd voor, want het was retraite periode. Al snel werd Jo blind en na een week stierf ze op 1 mei 1941.


 

Sjaak en Minni ca. 1941


 

Uit de krant van 19-06-1944


 

Smederij Krebbers in de jaren '40. Rechts zoon Jan.


 

1945. Het  winkel gedeelte van  slager Gert en smid Jacob was kapot. Niet alleen de woning, maar ook de smederij van Jacob was met het granaatvuur zwaar beschadigd. De smederij lag tegen de Molenberg aan. (waar later de kerststal van Dr. Smals stond).


 

Schooljaar 1947-'48. Minni op de Meisjesschool 'Kindje Jezus'.


 

V.l.n.r. staande: Minni - Theo - Jan - moeder.  Zittend: Pierre - Joke - vader - Sjaak en Harrie.

Voordat Harrie naar Nederlands Indië vertrekt wordt de hele familie begin 1948 op de foto gezet. Soldaat 1e klas Harrie was 2 jaar en 3 maanden weg van huis.


 

Het was einde jaren '40 een drukke tijd in de (nood) smederij en bij het repareren van landbouwmachines. Op de achtergrond de Kapokfabriek. Het jongetje is Jan Dolders, die met zijn ouders en zusje Nellie ook in de fabriek een noodonderkomen hadden.


 

Eind jaren '40 zat Theo op de LTS in Wellerlooi.


 

Eind jaren '40. Theo zit achter op de motor bij Frans Vink uit 't Wolfsven. Op de achtergrond de nieuwe woning van Gerarard en Claar Smals op de Molenberg.


 

Minni en Joke op de Wellse kermis in 1950.


 

Na het granaatvuur op de molen in WOII lag het Moleneind er mistroostig bij. 

Jacob begon de smederij in de Zuid Nederlandse Kapokfabriek, die ook gedeeltelijk kapot was. Hij en Trui woonden er eerder met een zeil als voordeur. Er werd een noodwoning gebouwd waar ze tot 1953 woonden, toen was het nieuwe huis met winkel klaar, dat op de voorgrond in aanbouw is. Daarna woonden Sraar en Mia Koppers in de noodwoning.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 04-04-1953.


 

Bruispaar Jan Krebbers en Riek Simons. Verder Minni en Joke Krebbers - Willy Simons (dochter van Theo) en rechts Noor van Bommel uit het Knikkerdorp, een nichtje van Riek.


 

Ansichtkaart uit de jaren '50.


 

Joke Krebbers.


 

Persoonlijke service aan de pomp van Jacob.


 

De woning / winkel met tankstation van de fam. Krebbers. Hier woonde later zoon Jan met zijn vrouw Riek Simons en hun gezin.  Rechts de woning van Theo en Hannie Krebbers- van Rens.


 

Stop een tijger in je tank, was de slogan van Esso. En dat deed men dan ook zoals te zien is op deze foto uit de jaren '60.


 


 

"Truuj van de smid"

Het echtpaar Krebbers-Pingen was bijna 50 jaar getrouwd toen Jacob overleed. Op eerste kerstdag 1979, bijna 6 jaar later overleed Trui Pingen op 78 jarige leeftijd.


Zie ook: Familie Krebbers - Kerkhoff

Zie ook: Familie Krebbers - Verhamme

Zie ook: Familie Krebbers - Schreuder

Zie ook: Familie Krebbers - Drissen