Zoek

Sjef en Marijke Vink - Peeters

Josephus Hubertus  Sjef Vink *Lottum 03-09-1864 †Einhoven 07-04-1942.

Zoon van Oswaldus Vinck molenaar *Sambeek 09-06-1837 †Sambeek 24-04-1887 Gehuwd te Grubbenvorst op 24-10-1864 met Huberdina Helena Francisca Hanckx molenaarster *Venray 06-09-1825 †Lottum15-04-1869. 2e huwelijk Oswaldus Vinck te Sambeek op 16-05-1870 met Geertruida Zeegers *Vierlingsbeek 04-07-1841 †Sambeek 20-03-1886

Kleinzoon van Hendrikus Vinck en Hendrika Hermens (koopvrouw / winkelierster)

Kleinzoon van Peter Matthijs Hanckx (landbouwer) en Anna Elisabeth Coenen (landbouwster)


 

Helena Maria Marijke Peeters *Sambeek 24-01-1868 †Well 15-04-1940​

Dochter van Antoon Peeters *Sambeek 06-07-1822 †Sambeek 04-04-1891 Gehuwd te Sambeek op 03-09-1860 met Johanna Zeegers *Vierlingsbeek 1833 †Sambeek 12-01-1882.

Kleindochter van Leonardus Peeters en Anna Maria Martens

Kleindochter van Leonardus Zeegers en Catharina Verasdonk

Sjef Vink en Marijke Peeters hadden elkaar leren kennen via hun familie. De stiefmoeder van Sjef (Geertruida Zeegers) en de moeder van Marijke (Johanna Zeegers) waren zussen.

Zij trouwden wettelijk 11-05-1889 en kerkelijk 14-05-1889 te Sambeek. Het jonge gezin Vink-Peeters woonde op het huidige adres Sint Cornelisstraat 8 5827 AL te Vortum-Mullem. Na de oorlog is op dit adres een nieuw pand gebouwd.

Huwelijksakte van de gemeente Sambeek 11-05-1889.


Het echtpaar kreeg 16 kinderen, waarvan er 3 jong stierven: Gerardus *1898 †1902 - Josephina *1911 †1911 - Alphonisius *1912 †1912

De 3 dochters:

Hanna *1895 †1966 X met politieagent Jeu Vervoort, woonden in Heerlen.

Dina    *1906 †1982 X met onderwijzer Frans Vullings, woonden in Middelaar en Well.

Mie      *1911 †1986 X met Thei Peters, woonden in Ven-Zelderheide (o.a. café 'de Klok')

De 10 zonen:

Oos   *1890 †1966 : molenaar in Well en bezat later de Elderse molen in Mierlo. 

Toon *1891 †1972 : molenaar / graanhandel Moleneind Well

Huub *1893 †1990 : boer in het Wolfsven Well

Lei     *1897 †1976 : boer / voerman in de Bosserheide Well

Joost *1899 †1978 : brood- koek- en banketbakker in Den Bosch

Victor *1901 †1981 : boer in het Knikkerdorp Well

Gerrit *1903 †1980 : molenaar en had een molen in Berlicum (Brabant)

Frans *1904 †1972 : slager in Sittard

Thom *1907 †1990 : caféhouder Well en heeft ook als molenaar gewerkt

Guus  *1909 †1969 : slager Driebergen, leraar aan slagersvakschool en technisch directeur bij GEVATO.

18-05-1889. Advertentie in het Boxmeers Weekblad.


 

Een gedeelte van Vortum en Mullem eind 1800 met de plek waar de Koren Molen stond.


 

Advertentie van 22-09-1894.


 

Uit de krant van 30-11-1901.


 

Uit de krant van maart 1908. Het gezin gaat naar Well wonen.

In 1905 bij de grote verkoop van het Wellse kasteel en alle bezittingen had molenaar Theodor Braem de windmolen en het molenhuis gekocht, die hij beiden eerder had gepacht.

In 1908 verkocht hij de molen, het molenhuis, de stal, het bakhuis, een bergplaats, hakhout, weide, bouwland en erf voor ƒ14.000,- aan Sjef Vink, destijds de molenaar in Vortum.


 

Uit de krant van april 1908.


 

De Wellse molen en molenhuis waren door het echtpaar Vink-Peeters gekocht. Ze noemden het pand café 'Molenzicht'.

De nieuwe molenaar Vink betrok het molenhuis met vrouw Marijke en 11 kinderen. Later werden er nog kinderen in Well geboren.

Zie ook pagina: Café Restaurant Vink 


 

Op deze kaart is de kruising van de Kasteellaan met de Rijksweg te zien, de plek waar de molen en het molenhuis staan. De Halte geeft de plaatst van de tramhalte aan. De grote bocht om de molenberg heen is er later uitgehaald.


 

Uit de krant van 28-08-1909.


 

Uit de krant van 02-07-1910.


 

In 1913 was het druk in Well voor het molenhuis van de familie Sjef Vink.

Het Café Molenzicht was "tramhalte Well" geworden. Veel inwoners van Well en vooral de jeugd, waren op de been om de eerste tram hier voorbij te zien rijden.

Bij het café van Vink kwam ook een soort loswal met bijbehorende loods voor de aan- en afvoer van tramgoederen. Sjef Vink zelf werd er de beheerder van. De functie was zo belangrijk dat hii zelfs een telefoon kreeg. Eerst nr. 19 en later nr. 251. Het adres was E182.


 

Detail van een foto uit 1914.

Voor zover bekend v.l.n.r. Soldaat - Gerrit Vink met trompet in zijn hand - Hanna Vink - Soldaat met Guusje Vink op de schouder - Frans Vink - Moeder Marijke met de kleine Mie. Op de voorgrond een soldaat die zijn pet heeft geruild met een van de Vink jongens.


 

Uit de krant van 27-12-1913.


 

Uit de krant van 26-05-1915


 

 Advertentie uit de krant van 08-01-1916


 

Uit de krant van 22-12-1917


 

De familie Vink op de weegbrug bij hun woonhuis.

Staand v.l.n.r. Gerrit - Huub - Frans - Lei - Joost - Victor - Dina.

Zittend: Toon - Thomas - vader Sjef - Guus - moeder Marijke - Mie - Hanna en Oswald.

Waarschijnlijk is de foto gemaakt in april 1921 op de trouwdag van Hanna met Jeu Vervoort.


 

Sjef Vink, in de twintiger jaren klaarzittend in zijn tilbury om een ritje te gaan maken. 

Het span staat hier bij de achteruitgang van zijn huis (boerderij, molenhuis en café ) aan het begin van de toen nog zandweg naar de Kamp. Aan de overkant van de zandweg rechts is nog een deel van een oud boerderijtje met buitenpomp zichtbaar dat toen al niet meer bewoond werd en alleen nog als opslagruimte diende. In de landbouwcrisistijd vóór de oorlog werd het gebouw gebruikt voor het ‘rood kleuren’ en opslaan van door de overheid uit de markt genomen granen. De granen waren na deze bewerking alleen nog maar geschikt voor veevoer. Na de oorlog is het vervallen gebouw afgebroken en de grond bij de parkeerplaats van café Vink getrokken. 


 

Zoon Toon Vink, de laatste molenaar van Well.


 

Mie en Dina in de jaren '20.


 

Huub in 1927.

Hij was 16-06-1920 met Truujke van Bommel uit Well getrouwd en het paar woonde inmiddels in het Wolfsven.

Zie pagina: Fam. Vink-van Bommel.


 

Zoon Joost trouwt in Schijndel met Ied van Rooij. Het wettelijk huwelijk was op 24-04-1928.


 

Uit de krant van 19-05-1928.


 

Advertentie uit de krant van 14-04-1932


 

Dina met haar broers Vic, daarboven Frans - Gerrit en Lei op de Molenberg.


 

Lei Vink trouwde op 17-05-1932 met Hanna Vullings.

 

Zie pagina: Fam. Vink- Vullings.


 

Op 09-06-1936 trouwde Vic in de kerk te Ottersum met Drika Kerkhoff. Zij kregen drie kinderen: Hennie - Wim en Oswald.

Hendrika Kerkhoff *Ottersum 05-03-1905 † 21-01-1984. Dochter van Wilhelmus Kerkhoff en Hendrina Janssen.


 

Familieleden van Vervoort, Vullings en Vink aan de voet van de Molenberg in de jaren '30.

Links Huub met Truujke Vink-van Bommel, ernaast Hanna - Mie - Dina en Frans Vullings.


 

De families Vervoort, Vullings en Vink aan de voet van de Molenberg.


 

In februari 1938 op de bruiloft van Mie, met de bruid in het midden. De 26 jarige Mie trouwde met de 30 jarige Thei Peters, geboren in Ottersum.


 

 


 

HULDE aan het GOUDEN ECHTPAAR. 14-05-1939.


 

Advertentie in de Nieuwe Venloschen Courant van 20-04-1942.


 

Uit het Boxmeers Weekblad van 14-07-1945.


 

Dina Vullings-Vink met haar broer Oos en de kleine Joke, dochtertje van Thomas & Martha Vink-Hermans. In de oorlog raakte Dina zwaar gewond door bomscherven o.a. in haar knie en moest blijvend aangepast schoeisel dragen. 


 

Broers en zussen bij het familietreffen in 1962.

staande v.l.n.r: Mie – Guus – Thom – Dina – Frans – Gerrit – Vic

zittend: Oos (Oswald) – Toon – Huub – Hanna – Lei – Joost


 

 1962. Broers en zussen Vink met de aangetrouwden in het midden.


 

Drika Vink - Kerkhoff, de vrouw van Vic uit het Knikkerdorp aan het werk als kokkin bij Thom en Martha.


 

 15-06-1965. Familietreffen op het kasteel. Iedereen behalve Oos, die in het ziekenhuis lag, was aanwezig.


 

Het graf op het oude kerkhof aan de Maas.