Zoek

Disclaimer

Archief Well neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Archief Well kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Archief Well aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden op de website. Ook is Archief Well niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.  Mocht u op de site een foto of tekst tegenkomen die volgens u onjuiste informatie bevat, wilt u ons dit dan laten weten via contactformulier webmaster 

Onjuiste informatie

Deze website is een publicatie van Stichting Archief Well. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site berusten uitsluitend bij deze stichting. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de betreffende organisatie materiaal dat zich op de website bevindt te kopiëren of openbaar te maken, te verspreiden, te publiceren of op een andere wijze commercieel te exploiteren. U kunt aan hen toestemming vragen via een e-mail of door te bellen. De gegevens vindt u op deze site. U kunt ook contact opnemen met info@archiefwell.nl . Bij gebruik van foto's en tekst moet in alle gevallen de bron worden vermeld. 

Auteursrechten

De digitaal fotobeheer heeft haar best gedaan om de rechthebbende op het getoonde materiaal op te sporen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Als u rechthebbende bent en van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling inbreuk maakt op uw recht, kunt u contact opnemen met info@archiefwell.nl.

Copyright Archief Well
Alle rechten zijn voorbehouden.
Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Archief Well.