Zoek

Nieuwsbrief 2019

 Well, juni 2019

Het is alweer een tijd geleden dat u iets van ons heeft gehoord. Dat wil echter niet zeggen dat we stil hebben gezeten. Dus nu even een update tussendoor en omdat we, mede dankzij uw jaarlijkse bijdrage, weer iets hebben kunnen realiseren. Misschien heeft u het al gezien: onze website is vernieuwd. De oude groeide langzamerhand uit zijn jasje. Dat hebben we te ‘danken’ aan onze wel zeer ijverige webmaster Marleen Timmermans, die al bijna tien jaar dagelijks bezig is om de site te onderhouden en aan te vullen. Mede ook dankzij de belangeloze adviezen en inzet van een van onze vrienden Mark Hermans mag het resultaat gezien worden. Een fantastische website met een eigentijdse look en allerlei verbeteringen die het gebruikersgemak ten goede komen. 
Dus als u archiefwell.nl nog niet bezocht hebt dan adviseer ik u om dit snel eens te doen.

Vorig jaar werd bekend gemaakt dat Bergen in 2030 een energie neutrale gemeente wil worden. Het plan is om het voormalige Landgoed Wellsmeer een transitie te laten ondergaan naar Energielandgoed Wellsmeer.
We maken ons, sinds we dit hoorden, sterk om te ijveren bij de gemeente en het projectbureau om op dit nieuw te ontwikkelen Energielandgoed een plek in te ruimen voor de meer dan 100-jarige historie van het Landgoed Wellsmeer. Nadat het Wellsmeer in het begin van de vorige eeuw is ontgonnen door de van Ophovens heeft het een belangrijke plaats ingenomen in ons dorp en omgeving. Velen, zelfs hele families, hebben gewerkt bij de ‘Juf van ’t Mèèr’ Philomena van Ophoven en later nog, na de verkoop door de erfgenamen in 1979,  tot de definitieve verkoop in 2009.  

De boekpresentatie in 2018 van “Vliegtuigcrashes in de gemeente Bergen in WO2” geschreven door oud-Wellenaar Jacques Haumann was de aanleiding voor het plan van een crashroute in de Gemeente Bergen. Het idee is opgepakt door het projectbureau Regiovisie BGMM (Bergen, Gennep, Mook en Middelaar) en wordt momenteel uitgewerkt. Ook de Duitse buurgemeente Weeze participeert hierin en Archief Well is partner in dit project. Wij hebben o.a. de benodigde subsidies aangevraagd en zijn momenteel in overleg met de basisschoolkoepel ‘Lijn 83’ om een lesbrief te ontwikkelen voor de basisscholen in de deelnemende gemeenten.
De geplande opening zal begin maart 2020 zijn in aanwezigheid van Gouverneur Bovens.
Een fietsroutekaart, die langs de bestaande fietsknooppunten voert, geeft de crashplekken aan. Er komt een monument/kunstwerk nabij de Ontginningsweg in de vorm van een afgebroken vliegtuigvleugel en bij iedere crashplek komt een bord met alle info over de crash, type vliegtuig en bemanning.

In het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 wordt er in Well op 17, 18 en 19 april 2020 een feestweekend opgezet door een werkgroep waarvan ook Archief Well deel uit maakt; ’75 jaar bevrijding, vieren en gedenken in Well’. Onze inbreng is het organiseren van een expositie over WO2 in de Buun en het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan Wellenaren omgekomen door oorlogsgeweld in WO2. Dit laatste doen we samen met enkele nabestaanden van de getroffen families. Het definitieve programma wordt de komende maanden ingevuld. 
U bent alvast van harte uitgenodigd.  

Heel iets anders: toen de voormalige kleuterschool ’t Joertsenest’ op de hoek Sterrenbos-Vitusstraat werd gesloopt, heeft overbuurman Huub Engels het muurreliëf van keramist en beeldhouwer Joop Puntman , voorstellende een touwtje springend meisje onder een boom met daarin een nestje met drie jonge ‘joertsen’, 
uit de brokstukken gered en jaren geleden bij ons in bewaring gegeven. Het is enige tijd geleden door onze vrijwilligers Hans Derks en Michel Cornelissen in ere hersteld. Ons doel is om dit prachtige kunstwerk weer een plek in de openbare ruimte van ons dorp te geven. We zijn momenteel in overleg met de basisschool hierover.

Er zit hoogstwaarschijnlijk voor ons ook een verhuizing aan te komen. Het ligt in de bedoeling dat er in MFC de Buun een verbouwing plaats gaat vinden. Als dit doorgaat dan verhuizen we van de huidige ruimte naar de zgn. biljartruimte. Na de nodige aanpassingen kunnen we dan over een grotere ruimte beschikken. 

Naast onze normale werkzaamheden wordt er ook gewerkt aan het monteren van filmmateriaal, zijn we bezig met interviews op te nemen met een camera, die door het RvC fonds van woningbouwvereniging Destion aan ons vorig jaar beschikbaar is gesteld.

Zoals u hierboven hebt gelezen zijn we voorlopig nog wel even bezig met de Wellse historie.
We blijven dankbaar voor uw steun, waardoor we met onze vrijwilligers op een fijne manier dit werk kunnen doen.

Voor de verdere info houdt u onze website in de gaten.

Namens bestuur en vrijwilligers,
Ger Peters, voorzitter