Zoek

Boekpresentatie 08-10-2017

Zondag 8 oktober vond op kasteel Well de presentatie plaats van een boek over broer en zus de Liedel, beiden in dat kasteel geboren. Het fraaie boek is samengesteld door Raf van Laere uit Hasselt, (België) en Wellenaar Michel Stevens, bestuurslid van ons archief.
Het boek is gebaseerd op een brievenboek van Marianne de Liedel (tot de presentatie in het bezit van Van Laere) dat de periode van 1783 tot en met 1803 omvat en een reisverslag van haar broer Pieter, de latere baron Pieter Willem de Liedel de Well, dat een reis door Oost-Europa beschrijft in 1794 en 1795. Dat reisverslag had Michel jaren geleden gekregen van een kleindochter van de laatste rentmeester van ons kasteel.
Tot de genodigden behoorden behalve auteur Raf van Laere en archivaris Rombout Nijssen van het Rijksarchief te Hasselt verder nog mevrouw Lita Wiggers, de directrice van het RHCL Maastricht, Madelon Djajadiningrat, schrijfster van het boek “Een freule van dertien”, Peer Meurkens, schrijver van het boek “Kasteelheren aan de Maas” en Olga van den Broek, die een boek over Maarten Schenck van Nijdeggen geschreven heeft. Al deze boeken gaan geheel of gedeeltelijk over gebeurtenissen die zich op Kasteel Well afgespeeld hebben.
Voorzitter van het Archief Well en ceremoniemeester Ger Peters hield een welkomstwoord, waarin hij directrice Dulcia Meijers van het Emerson College bedankte voor haar gastvrijheid en enkele speciaal genodigden aankondigde en verwelkomde. Ook mevrouw Meijers richtte even het woord tot de aanwezigen, waarbij ze nog eens benadrukte hoe fijn ze het vond om voor een boekpresentatie als deze, die over vroegere kasteelbewoners gaat, de prachtige Barbetta Room van het kasteel beschikbaar te stellen. 
Vervolgens nam Michel Stevens het woord om een inleiding te houden over zijn samenwerking met Raf van Laere bij het tot stand komen van het boek en om een inkijkje te geven in de families van de hoofdpersonen Marianne en Pieter de Liedel. Dat aan de hand van een fotopresentatie.
Vervolgens vertelde Raf van Laere iets over zijn beweegredenen om de brieven uit te geven, waarom hij contact opnam met ons archief, iets over het boek zelf en wat de doelstelling van de uitgeverij Limburgse Studies is, waarvan hij samen met dhr. Nijssen deel uitmaakt. 
Het eerste exemplaar werd vervolgens uitgereikt aan mevr. Dulcia Meijers.
Daarna riep Ger Peters mevr. Lita Wiggers naar voren om namens het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) uit handen van Michel en Raf van Laere het brievenboek en het reisverslag in ontvangst te nemen.
Hun motivatie om de twee documenten aan het RHCL, het vroegere Rijksarchief Maastricht, te schenken was dat ze beiden vonden dat ze daar het meest op hun plaats zijn, ook omdat in dat depot een langdurige en duurzame bewaring van dit soort kwetsbare documenten het meest gewaarborgd zijn. Mevrouw Wiggers dankte de twee hartelijk voor deze mooie aanwinsten en legde zelf ook nog eens de nadruk op het belang van een archief met een klimaat- en vochtregulerend depot om documenten uit het verre verleden te beschermen en te behouden. Daarna werd iedereen uitgenodigd voor een drankje en nootje en natuurlijk ook om het boek te kopen. Iedereen was het er na afloop over eens dat het weer een mooie en geslaagde bijeenkomst was.

Impressie van de boekpresentatie

 


 

Ga naar DEZE PAGINA voor meer informatie en om het boek te bestellen.