Zoek

Erkenning en waardering

voor Archief Well.

In oktober 2015 is deze Archief Well site erkend als digitaal erfgoed door de KB.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wilde de KB ook onze website: www.archiefwell.nl archiveren en zo voor de lange termijn bewaren. 

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die als gevolg van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

De KB heeft gekozen voor een selectieve benadering, omdat die zich beter verhoudt tot de doelstellingen van de KB, de beschikbare middelen en de gekozen juridische aanpak.  Primair zullen websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd worden, maar daarnaast ook websites met een innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Sites die het meest worden geraadpleegd door Nederlandse internetgebruikers en/of sites met een hoge ranking krijgen prioriteit bij opname in het webarchief.
 
Wij zien dit als een vorm van erkenning en waardering voor alle energie die er in deze website is en wordt gestoken door de webmaster en vrijwilligers van ons archief en natuurlijk een bevestiging van de kwaliteit die wij al vanaf het begin willen bieden.


 

De Mosa Joertsicus is een jaarlijkse onderscheiding voor een groep of persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de Wellse gemeenschap.

Archief Well was de laureaat 2016 en ontving alle waardering in de vorm van het Mosa Joertsicus beeldje met oorkonde. 

De Ald Prinse Compeneej van Carnavalsvereniging De Maasjoerts reikte op 14-11-2015 voor de 14e keer de Mosa Joertsicus uit. 

De voorzitter van de APC ligt de reden toe waarom Archief Well de onderscheiding ontvangt:

Onze laureaat … Is Wells,

Onze laureaat….. bestöt dit jaor nie uut 1 persoon mar uut mierdere,

Onze laureaat……dor kan iederieen lid van werre,

Onze laureaat……is energiek en ondernimt van alles,

Onze laureaat……duut dan ok hieel veul vur de Wellse gemeenschap,

Onze laureaat……het allieen mar vrijwilligers en dat zien dur hieel veul,

Onze laureaat……het o.a. dur platsgebrek al verschillenke kiere van locatie veranderd,

Van onze laureaat…… leze de meeste mense regelmaotig iets,

Onze laureaat……is tegeworrig ok cultureel erfgoed,

Onze laureaat…….1 van de laureaat en stut hier al ien ons gezelschap,

De Mosa Joertsicus gut dit jaor nor: HET WELLS ARCHIEF !     

Uit handen van Prins Ron d'n Urste ontving de voorzitter namens Archief Well het beeldje, waar uiteraard alle vrijwilligers zeer vereerd mee waren.


 

Mosa Joertsicus 2016 voor Archief Well.