Zoek

WELL sporen uit het verleden. Deel 4.

UITVERKOOP: SLECHTS  €3,75. OP=OP.

'WELL sporen uit het verleden' deel 4 is voor €3,75 te koop bij:

* In het Archief, iedere donderdag tussen 10.00 - 12.00 uur in MFC de Buun.

* Per post (tegen meerprijs) te bestellen via onderstaand formulier.


Ook in 2016 heeft de redactie met behulp van enkele gastschrijvers  weer een veelzijdig boek samengesteld. Interessante, bijzondere, maar ook leuke informatie en verhalen uit de rijke Wellse geschiedenis passeren de revue.  

Redactie: Ger Peters, Michel Stevens en Mia Ummenthum-Coppers..

Gastschrijvers in deel 4 zijn:  Ingrid Kortooms, Dulcia Meijers, Martin Philipsen, Fré Thissen en Marleen Timmermans-Koenen.

Ook deel 4 is voor jong en oud erg interessant.  Weer zo’n boek waarin je begint te lezen en waarmee je dan niet meer kunt stoppen.

Er is ook veel te bekijken want bij elk verhaal staan prachtige foto's  (142 afbeeldingen). O.a. nog nooit eerder vertoonde exclusieve foto's. 

Het boek telt 120 pagina’s. Het is ook een ideaal geschenk voor b.v. een verjaardag, Moederdag, een jubileum, Sinterklaas of de Kerst.

Inhoudsopgave:

Van voorkamer tot geldkiosk - Toen en nu - Wellse bijnamen: Proeme Frits -  Pater Mansuetus Verheijen - De kamenierster van Theresia Coget - Voor mijn moeder bleef Well altijd haar ‘thuis’ - Van drie kleine meisjes en een koning - Het blauwe koffertje - Wells huukske - De oude Kasteellaan - Kapel O. L. Vrouw van Zeven Smarten op de Kamp - Ontstaan en ontwikkeling van de Mosa Joerticus - Een nieuwe auto -  Blauwe zusters naar Well - Een deftig herenhuis in de Grotestraat - Bidprentjes - Kasteel Well en het Emerson College European Center: een terugblik en inkijkje - De familie Janssen van de Post - Wellse bijnamen: Wierts(ke) - Herinneringen aan Well - Gouden jubileum kinderkoor Well en dirigente - Schoolfoto.

DAT BOEK WIL JE TOCH HEBBEN? 


Een kleine greep uit de inhoud:

 Voor mijn moeder bleef Well altijd haar ‘thuis’ 

Mia Arts, geboren en getogen in de Grotestraat, was en bleef in haar hart een Wellse. Ze trouwde met de schrijver Toon Kortooms. Haar jongste dochter Ingrid vertelt hoe verknocht haar moeder was aan haar geboorteplaats en daar het hele gezin in meesleepte.

Toen en nu:

Eldershome-Eldershof,

Grotestraat 25,

Jongensschool-Plankehof,

 Het oude kerkhof.

Van voorkamer tot geldkiosk.

In 1911 werd er in Well onder leiding van Gerard Peters, burgemeester van de gemeente Bergen, door een stel vooraanstaande inwoners over geldleningen voor de boeren en sparen in ons dorp vergaderd.

Tijdens deze vergadering werd de Boerenleenbank in Well opgericht. 

Lees het complete verhaal over deze belangrijke  kredietcoöperatie voor ons dorp in de periode vanaf de oprichting tot heden.

 

 

Wellse bijnamen:

Wie zijn Proeme Frits en Wiertske? 

Lees de persoonsbeschrijving en bekijk de foto's....

Familie Janssen van de Post.

In de eerste helft van de vorige eeuw woonde in Well de familie Janssen. Vader Janssen was postkantoorhouder en genoot derhalve een zeker aanzien in ons dorp. 

Dit gezin woonde op het huidige adres Grotestraat 11. Het pand "Brienen aan de Maas" was dus niet altijd een Horeca pand, maar ooit postkantoor en telefooncentrale.

Een verhaal met veel oude foto's.

 

De kamenierster van Theresia Coget

In het archief van kasteel Well te Maastricht ligt een map met brieven gericht aan de toenmalige eigenaresse van het kasteel en landgoed Well douairière Theresia Coget, weduwe van Willem de Liedel. De brieven geven een inkijkje in het dagelijkse leven op het kasteel, waarover ze verslag uitbrengt aan kasteelvrouwe Theresia.

Een klok terug in Well.

Een adelijke gift van de kasteelvrouwe De Liedel-Coget aan onze parochiekerk in 1793.

In 1932 werden drie klokken door pastoor Esser vervangen.

Begin augustus 2016 werd Hay Eickmans door iemand getipt en hij heeft de klok gekocht.

Zolang de voorraad strekt kunt u via onderstaand formulier deel 4 bestellen. 

Kosten:

Uitverkoop: € 3,75.  Deze prijs is exclusief verzendkosten.

Extra kosten voor verzenden binnen Nederland bedragen € 5,75. (let op het bedrag € 9,50 met bestellen)

Woont u buiten Nederland? Neem dan voor info van boek(en) met portokosten contact op info@archiefwell.nl

Betalen op rekeningnr.  NL 90 RABO 0158869788 t.n.v. Stichting Archief Well.

Noteer bij betalingskenmerken: deel 4 en uw naam.

De bestelling is pas geldig na betaling.

Vragen? Mail naar info@archiefwell.nl

* verplichte velden