Zoek

Ontstaan en doelstelling Archief Well

Wat we nu Archief Well noemen is ontstaan uit een hobby die eind jaren1940 begon door de jonge zussen Mia *1933 en Nelly *1934 Coppers. Deze particuliere verzameling van Well maar ook van de andere dorpen uit de gemeente Bergen groeide als kool. Nadat de dames Coppers in de jaren '60 op zichzelf woonden moesten de bij hun thuis grote aantallen opgeslagen ordners en mappen op een andere plaats worden ondergebracht. Nieuw onderkomen was het destijds juist leeggekomen winkelpand van de familie Coppers-Maassen in de Hoenderstraat waar veel spullen dus weer naar terugverhuisden.
Toen zich hier een nieuwe huurder meldde, werdden de spullen opgeslagen in het woonhuis van Hay en Elly Hendriks-Schraven aan de Kasteellaan, totdat de dochter des huizes wegens huisbrand in het Knikkerdorp tijdelijk andere huisvesting nodig had. Gelukkig bood haar oma, Nelly Schraven-Swemers in haar lege winkel in de Hoenderstaat spontaan onderdak aan de verzameling van de gezusters Coppers.
De Kubus aan de Kasteellaan kwam daarna in zicht, waar de opbergruimte van de speel-o-theek vrij kwam. Hier werd geregeld door een Wellse vrijwilligster of  een student geholpen met bidprentjes ordenen.

Toen bekend werd dat de zussen met een gedeelte van hun verzameling terecht konden in het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum hebben ze een stichting opgericht die ze Archief Well e.o. (en omstreken) noemden. Het nieuwe onderkomen was niet langer meer gratis, er was geen budget en de dames dachten: wellicht kunnen we via een stichting subsidie aanvragen. In oktober 2010, na de verhuizing naar de Buun, werd het 2 koppige stichtingsbestuur aangevuld met 4 vrijwilligers. Het Wells Forum stelde in november 2010 eenmalig  € 300,- beschikbaar om de Wellse dorpswebsite uit te breiden ten behoeve van Stichting Archief Well e.o. Mede door deze Archief website heeft vanaf 07-01-2011 de historie van Well een enorme bekendheid gekregen. Maandelijks bekijken duizenden bezoekers over de hele wereld deze site.
Vanuit de huidige locatie in MFC de Buun kan het in 2010 uitgebreide team van vrijwillige medewerkers iedereen nog beter van dienst zijn tijdens de openingsuren. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.

Ontstaan en doelstelling Archief Well

Wij willen het culturele en historische materiaal zoveel mogelijk openbaar maken.


 

Stichting Archief Well heeft als doelstelling de historie van Well verzamelen, vastleggen en behouden. Maar ook vooral openbaar en bereikbaar te maken voor een breed publiek via openingsuren in MFC de Buun en via de Archiefwebsite.
De verzameling, die uiteraard steeds groeit, bestaat  o.a. uit boeken, brochures, kaarten, krantenknipsels en aantekeningen.
Verder een zeer groot aantal bidprentjes en enkele DTB (doop - trouw en begrafenisboeken), foto en filmmateriaal, gebruiksartikelen en ander materiaal.
Archiefmedewerkers zijn bezig met het ordenen en digitaliseren, waardoor de toegankelijkheid steeds groter wordt.
Ook de jeugd en kinderen kunnen voor werkstukken en spreekbeurten putten uit een breed scala aan materiaal over ons dorp en de regio.
Wilt u graag aanvullende informatie over een bepaald onderwerp, stel uw vraag gerust via info@archiefwell.nl en wij geven dan zo snel mogelijk antwoord.

Ontstaan en doelstelling Archief Well

GOOI NIETS WEG!

Bezit je plaatselijk materiaal dat in een van de bovenstaande verzamelingen thuishoort, dan is het Archief Well graag bereid om die stukken in haar documentatie op te nemen.
Heb je foto's, bidprentjes, krantenknipsels, drukwerk, film- of videomateriaal, verhalen, voorwerpen of anderszins wat met Well te maken heeft en wil je dit afstaan, meld dit dan bij  Archief Well. U doet er het dorp en het nageslacht een plezier mee!
Een medewerker kan de foto's of artikel ook even scannen, het is "klaar terwijl u wacht".
Zelf digitaal fotomateriaal aanleveren kan natuurlijk ook en is erg welkom!  Wel s.v.p. op minimaal 300 DPI  scannen.
Mail voor foto info via Contactformulier Webmaster Contactformulier Webmaster