Zoek

Ontstaan en doelstelling Archief Well

Wat we nu Archief Well noemen is ontstaan uit een hobby van de jonge zussen Mia (*1933) en Nelly (*1934) Coppers, die begon enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog eind jaren '40. De particuliere verzameling groeide als kool. Nadat ze op zichzelf woonden moesten de bij hun thuis grote aantallen opgeslagen ordners en mappen op een andere plaats worden ondergebracht.

Nieuw onderkomen was het destijds juist leeggekomen winkelpand van de Familie Coppers - Maassen in de Hoenderstraat waar veel spullen dus weer naar terugverhuisden.

Toen zich hier een nieuwe huurder meldde, werd er verhuisd naar het woonhuis van Hay en Elly Hendriks - Schraven aan de Kasteellaan. De dochter des huizes echter had wegens huisbrand in het Knikkerdorp tijdelijk andere huisvesting nodig.

Gelukkig bood haar oma, Nelly Schraven - Swemers in haar lege winkel in de Hoenderstaat spontaan onderdak aan het Wellse archief.

Totdat de Kubus aan de Kasteellaan in zicht kwam, waar de opbergruimte van de speel-o-theek vrij kwam. 

Vanuit de huidige locatie in MFC de Buun kan het in 2010 uitgebreide team van vrijwillige medewerkers u nog beter van dienst zijn tijdens de openingsuren. 

Mede door de Archief website heeft vanaf 2010 de historie van Well een enorme bekendheid gekregen. Maandelijks bekijken meer dan 2000 bezoekers over de hele wereld deze site.

Wij willen het culturele en historische materiaal zoveel mogelijk openbaar maken.


 

Stichting Archief Well heeft als doelstelling de historie van Well verzamelen, vastleggen en behouden. Maar ook vooral openbaar en bereikbaar te maken voor een breed publiek via openingsuren in MFC de Buun en via de Archiefwebsite.

De verzameling, die uiteraard steeds groeit, bestaat  o.a. uit boeken, brochures, kaarten, krantenknipsels en aantekeningen.

Verder een zeer groot aantal bidprentjes en enkele DTB (doop - trouw en begrafenisboeken), foto en filmmateriaal, gebruiksartikelen en ander materiaal.

Archiefmedewerkers zijn bezig met het ordenen en digitaliseren, waardoor de toegankelijkheid steeds groter wordt.

Ook de jeugd en kinderen kunnen voor werkstukken en spreekbeurten putten uit een breed scala aan materiaal over ons dorp en de regio.

Wilt u graag aanvullende informatie over een bepaald onderwerp, stel uw vraag gerust via info@archiefwell.nl en wij geven dan zo snel mogelijk antwoord.

Bezit u plaatselijk materiaal dat in een van de bovenstaande verzamelingen thuishoort, dan is het Archief Well graag bereid om die stukken in haar documentatie op te nemen.

Gooi oude foto's, archiefstukken, bidprentjes, verenigingsmateriaal etc. daarom nooit weg, maar schenk ze aan ons Archief Well. U doet er het dorp en het nageslacht een plezier mee!

GOOI NIETS WEG !

Bezit u plaatselijk materiaal dat in een van de bovenstaande verzamelingen thuishoort, dan is het Archief Well graag bereid om die stukken in haar documentatie op te nemen.

Heb je foto's, bidprentjes, krantenknipsels, drukwerk, film- of videomateriaal, verhalen, voorwerpen of anderszins wat met Well  te maken heeft en wil je dit afstaan, meld dit dan bij  Archief Well. U doet er het dorp en het nageslacht een plezier mee!

Een medewerker kan de foto's of artikel ook even scannen, het is "klaar terwijl u wacht".

Zelf digitaal fotomateriaal aanleveren kan natuurlijk ook en is erg welkom!  Wel s.v.p. op minimaal 300 DPI  scannen.

 Mail voor foto info via Contactformulier Webmaster