Zoek

Boek bestellen

Onder deze titel verscheen op 27 november 2011 onder auspiciën van de Stichting Archief Well e.o. een boek over de geschiedenis van het buurtschap Elsteren en het dorp Well. Martin Philipsen uit Beek en Donk, getrouwd met Mia Rijs die in het Elsteren op de oude boerderij Gulickshof is geboren, heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze boerderij en het buurtschap Elsteren.

 
Gulickshof heeft een interessante en onverwachte geschiedenis. Een dergelijke hofstede in de nabijheid van het machtige kasteel Well zou gemakkelijk tot de conclusie leiden dat de geschiedenis daarvan parallel zou lopen met die van het kasteel Well, maar niets is minder waar. Kasteel en boerderij gingen ieder hun eigen weg in de geschiedenis en pas in het begin van de twintigste eeuw kwamen de wegen bij elkaar om na tien jaar weer uit elkaar te gaan.
De eerste vermelding van deze boerderij staat in een oorkonde van Mechtildis, weduwe van Geijsteren en haar zoon Ludolf van Straelen uit 1251. De boerderij is via de families van Straelen, van Mirlaer en van Berenbroic rond 1450 in handen gekomen van de familie Van Loe van Schloß Wissen bij Kevelaer. De boerderij werd in die tijd 'tho Valstegen' genoemd. De familie van Loe bleef eigenaar tot 1575. Daarna wordt de familie van Gulick eigenaar, vandaar Gulickshof. Nadat de boerderij door vererving verdeeld was geraakt, kocht Derick Peters rond 1760 alle delen achtereenvolgens op. Nazaten van hem bleven er wonen tot 1893, toen de boerderij met de daarbij behorende grond verkocht werd aan het Kasteel van Well. Pas in 1915 kwam Gulickshof weer in particuliere handen. Frans Rijs werd de eigenaar.
 
Naast Gulickshof komen ook de andere in het Elsteren gelegen huizen uitgebreid aan bod. De meeste huizen zijn aanwijsbaar ouder dan 1750. Een huis is al voor 1810 gesloopt en een drietal aan het eind van de negentiende eeuw. Na de oorlog zijn er een zestal nieuwe woningen bij gebouwd.
In dit onderzoek is nagegaan wie de eigenaren waren, welke families er gewoond hebben en welke relaties er allemaal tussen die families bestaan. Een en ander is rijk geïllustreerd  met genealogische schema’s en foto’s van die families.
 
Het boek verscheen in het formaat 17 x 24 cm met 240 pagina’s in full color .
 

Zolang de voorraad strekt kunt u via het formulier op deze pagina het boek bestellen. Ook kunt u iedere donderdag tussen 10.00 - 12.00 uur in de Buun terecht om in de Archiefruimte het boek te kopen.


'De Gulickshof' in de tijd dat de fam. Wim Rijs er woonde.


 

Omdat bij Well mogelijkheden waren om de Maas over te steken, was er vanaf het begin van onze jaartelling bewoning. Zo ontstond daar ook de heerlijkheid Well met het kasteel als centrum van de macht. Pastoor Driessen heeft een uitgebreide studie gedaan naar het wel en wee van dit gebouw en de diverse families die eigenaren waren. Maar er was één gebied in Well waar de heren van Well niets over te vertellen hadden en
dat was het Elsteren.
 

Op de oude boerderij Gulickshof in het Elsteren staan de jaartallen 1700 en 1771. Voor Martin Philipsen, gehuwd met Mia Rijs, geboren en getogen op Gulickshof, vormde dit gegeven een uitdaging om de geschiedenis van dit buurtschap te gaan onderzoeken. Dit onderzoek leidde hem naar archieven in binnen- en buitenland en het lukte hem de tamelijk ingewikkelde geschiedenis van het goed Elsteren grotendeels te ontrafelen.


 

(foto: Nard van Rensch)

Op de kadasterkaarten is te zien dat de oudere huizen met daarbij Gulickshof als het ware in een cirkel liggen. De hoogtekaart laat zien dat de strook waarop deze huizen liggen één tot anderhalve meter hoger ligt dan de directe omgeving. Dat bood voldoende bescherming tegen de regelmatig terugkerende overstromingen van de Maas. Deze oude structuren zijn thans nog goed zichtbaar. Het lijkt er op dat we hier te maken hebben met de resten van een oude maasduin en dat maakt dat het Elsteren in cultuurhistorisch opzicht een uniek pareltje is.
 

(foto: Hoeve "de Keseling" van de fam. Wim Eikmans)

 Naast Gulickshof kent het Elsteren een groot aantal huizen die zeker dateren uit het midden van de achttiende eeuw. Ook zij kennen een interessante geschiedenis.. Eén huis is al voor 1810 gesloopt en een drietal aan het eind van de negentiende eeuw. Na de oorlog zijn er een zestal nieuwe woningen bijgebouwd.
 

Het bestuur van Stichting Archief Well e.o. brengt nu de geschiedenis van het goed Elsteren en het buurtschap Elsteren in boekvorm uit. Achtereenvolgens komen de eigenaren van het goed Elsteren, later Gulickshof, uitgebreid aan bod en dat alles ingekaderd in de geschiedenis van Well. Daarnaast worden ook de andere huizen in het Elsteren uitvoerig beschreven, onder meer wie de eigenaren, de bewoners en wie er nu
nog wonen. Vooral in dit gedeelte staan veel foto’s van deze families. Voor velen zal dit een feest van herkenning zijn. Genealogische schema’s zijn toegevoegd om op die wijze familierelaties duidelijk te maken, want veel families in het Elsteren hadden banden met elkaar. 

Familie Giel Koppes - Hendriks van hoeve "de Bònd", in de jaren '20.


 

Het boek heeft het formaat van 17 x 24 cm, telt 240 pagina’s en is geheel in kleur uitgevoerd.

Kosten:

Het boek kost € 15,00  Deze prijs is exclusief verzendkosten.

Extra kosten voor verzenden binnen Nederland bedragen € 6,95 (let op het bedrag € 21,95 met bestellen). De verzendkosten naar Duitsland zijn € 9,80 (Bestelbedrag is totaal € 24,80)

Betalen op rekeningnr.  NL 90 RABO 0158869788 t.n.v. Stichting Archief Well.  

Vermeld bij betalingskenmerken: Gulickshof en uw naam

De inschrijving is pas geldig na betaling.

Dit boek laat u kennis nemen van het Elsteren en heel Well.

* required fields

                     Bedankt voor uw bestelling en veel leesplezier.


Foto's van de boekpresentatie.