Zoek

Nieuwsbrief 2016

 

 

 

Well, december 2016,

Het is gebruikelijk aan het einde van het jaar even terug te kijken. Iets dat wij, samen met alle vrijwilligers, eigenlijk het hele jaar doen: terugkijken naar ons rijke cultureel erfgoed. 
Naast het werk dat vrijwilligers het gehele jaar al doen en dat ‘gewoon’ doorgaat, willen we toch enkele gebeurtenissen de revue laten passeren. 

Het jaar begon met een feestje.
Archief Well werd door de Ald Prinse Còmpenì-j onderscheiden met de Mosa Joertsicus en werd gehuldigd tijdens het Concerto Mosa Joertsicus op 16 januari. We mochten tijdens de receptie vele felicitaties in ontvangst nemen. Het deed ons goed dat het werk dat we, samen met alle vrijwilligers, doen zo gewaardeerd wordt. 
Dat bleek ook tijdens de grote finale avond op 3 november van de Rabo Bank Clubactie. Het leverde ons een achtste plaats op van de 327 deelnemende verenigingen, clubs en stichtingen en een cheque van € 787,10.
Ook Fanny en Ron Coppers van B&B La Belle Meuse hadden afgelopen zomer een actie op touw gezet ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van hun lunchroom ‘Ensuite’. Ook hier kregen wij de meeste stemmen van de stichtingen op zaterdag 29 oktober mochten we uit handen van Fanny en Ron een cheque ontvangen met het mooie bedrag van € 250,00.

Ook mochten we nieuwe vrienden van Archief Well welkom heten, die ons financieel ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. 
Inmiddels gaat het aantal richting 150 !! Zoals u misschien al weet is onze grootste kostenpost de huur van onze ruimte in MFC de Buun. Dus zonder deze financiele ondersteuning konden we niet doen wat we nu doen. 

Een nieuwe werkgroep.
Een gevolg van de expositie ‘Molens in Well door de eeuwen heen’ in 2015 heeft bij Archief Well een "werkgroep molens" opgeleverd, die verder onderzoek doet naar de molengeschiedenis van Well. Na het uitstapje naar Zeddam in 2015, waar een werkende torenmolen en een werkende rosmolen werd bezichtigd, bezochten de molenvrienden op 4 april het olieslagwerk van Holtens molen in Deurne. Op 25 april en 30 mei 2016 bezochten tien molenvrienden de torenruïne op kasteel Well. En op  18 juni 2016 bezochten elf molenvrienden de Koppes Groep in Nieuw-Bergen dat molenwieken, beter nog binnen- en buitenroeden van molens restaureert en nieuwe maakt. Ook werd op 10 juli de Bovenste Plasmolen bezocht en in oktober werd een kijkje genomen in Heeswijk Dinther bij de Kilsdonkse molen; de enige watervluchtmolen in Nederland. Ook voor het nieuwe jaar hebben zij de plannen al klaar liggen. 
Een excursie, die los staat van de molengroep en die in samenwerking met Jacques Haumann tot stand kwam was het bezoek aan het museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom op zaterdag 9 juli samen met een twintigtal vrienden.We kunnen u aanraden dat het de moeite waard is om dit museum een keer te bezoeken.

Belevingstocht 2.0
Na het succes van de eerste belevingstocht in 2015 t.g.v. 70 jaar bevrijding organiseerden wij samen met de Stichting Re-Quest op vrijdag 9 september een vervolg. Het thema van deze Belevingstocht 2.0 was de Wellse historie. Ruim 180 deelnemers bezochten verschillende locaties waar periodes uit de Wellse historie weer tot leven kwamen. Na afloop kon men in de Buun meedoen met een historische quiz over de winkels van de Grotestraat in de 50-er en 60-er jaren. Hieraan waren enkele prijsjes verbonden o.a. een ontbijt aan huis verzorgd door Archief Well en Re-Quest.

Terugkeer naar Well
Op zondag 24 juli 2016 keerde Christoffel op zijn naamdag, na ruim dertig jaar, in de vorm van een nieuw kunstwerk weer terug in Well. Hij kreeg een plaats vlak naast de voormalige afrit naar de veerstoep bij restaurant Brienen aan de Maas (vroeger “het Veerhuis” van Nelly Drissen), waar het Wellse veer eeuwenlang dienst heeft gedaan. Vele belangstellenden woonden de onthulling bij. Archief Well heeft in samenwerking met het Wells Forum dit project begeleid. Deze Christoffel is door de familie Thissen aangeboden aan de gemeenschap Well als blijk van waardering voor de meer dan 80 jaar die de familie in dit prachtige dorp heeft doorgebracht.
Een ander hoogtepunt was het terugkeren van een schilderij uit 1771 van het portret van Willem Liedel (1713-1777), heer van Well, Bergen en Ayen op kasteel Well. Dhr. Jan Tunnissen uit Boxmeer schonk namens STeR Boxmeer (Stichting Toerisme en Recreatie), dit schilderij via Stg. Archief Well aan de Wellse gemeenschap. Al snel werd tijdens een eerste informele bijeenkomst besloten dat het schilderij uit 1771 een plek moest krijgen in ons kasteel. Een idee dat directrice Dulcia Meijers meteen enthousiast omarmde. Besloten werd dat het schilderij in permanente bruikleen in het kasteel blijft zolang het Emerson College daar gevestigd is. De Collectie Limburg (Limburgs Museum, Venlo) wordt de feitelijke eigenaar. Na een grondige restauratie op kosten van het Emerson College door de bekende Nijmeegse restaurateur Jan Broekhoff, was het dan eindelijk zo ver. Op donderdagmiddag 13 oktober 2016 was de presentatie van het schilderij op kasteel Well. Speciale genodigden waren de gouverneur van Limburg de heer Bovens, en de burgemeesters van de gemeenten Boxmeer de heer van Soest en mevrouw Pelzer van Bergen. Ook de directeur van het Limburgs Museum in Venlo, de heer Schatorjé en historisch antropologe Madelon Djajadiningrat, schrijfster van de historische roman “Een freule van dertien” over Kasteel Well. Ook het bestuur van ons archief was uitgenodigd, evenals oud-Wellenaar Sjef Vullings en een afvaardiging van de Stg. Archief Well waren uitgenodigd. Gouverneur Bovens mocht het gerestaureerde schilderij onthullen. Het schilderij hangt inmiddels al op een opvallende plek in een van de zalen van ons prachtige kasteel. Tevens werd het boek “Kasteelheren aan de Maas” geschreven door Peer Meurkens   gepresenteerd.
Een verrassende mededeling kregen we begin augustus te horen van dorpsgenoot Hay Eickmans uit ’t Elsteren. Hij had een verdwenen geraakte, naar men aannam, kerkklok die afkomstig was uit de oude kerk aan de Maas gekocht. De bronzen klok, een adellijke gift, draagt o.a. de inscriptie: "Baronissa de Well" (de douarière Theresia Coget-De Liedel) en is gegoten in 1783.
Dankzij de oplettendheid van Hay is dit bijzondere exemplaar weer terug in ons dorp en de klok werd door hemzelf in de Buun onthuld en aan het publiek getoond bij de presentatie van ons nieuwe boek “Well sporen uit het verleden”dat op zondag 20 november in de Buun werd gepresenteerd. In dit boek het volledige verhaal over deze klok.

Boekpresentatie “Well sporen uit het verleden” deel 4
De presentatie van Well sporen uit het verleden trok een volle zaal belangstellenden. Na de inmiddels traditionele fotoslide-show gepresenteerd door Marleen Timmermans-Koenen, vertelde voorzitter Mia Ummenthum-Coppers in haar welkomstwoord dat zij die dag voor de laatste keer haar functie als zodanig bekleedt. 
Zij en haar zus Nelly Verheijen-Coppers (die al eerder als secretaris stopte) doen allebei een stap terug binnen het bestuur, maar zullen zich verder blijven inzetten om "sporen uit het verleden" na te speuren, zoals zij het zelf aangaven.
Vervolgens werden de eerste exemplaren uitgereikt aan Mevrouw Dulcia Meijers, directrice van Emerson College Europe kasteel Well en Mevrouw Ingrid Touw-Kortooms, dochter van de geboren Wellse Mia Arts, die getrouwd was met Toon Kortooms, schrijver van streekromans. Ook de overige gastschrijvers kregen daarna een exemplaar uitgereikt. Als het boek nog niet in uw boekenkast staat dan kunt u het kopen bij “Vissers alles onder één dak”en kost € 15,00. Voor onze vrienden hanteren we voor dit boek een speciale prijs van € 13,00 en is te verkrijgen in MFC de Buun op onze openingstijden iedere donderdag van 10:00-12:00 uur. Het bestuur van St. Archief Well verrastte Mia en Nelly vervolgens met de toekenning van een nieuw geïntroduceerde onderscheiding:                 
"EREPENNING van de HEERLYCKHEID WELL" 
Deze onderscheiding is bestemd voor personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor het behoud en uitdragen van de cultuurhistorie van Well.
Bij de “Erepenning van de Heerlyckheid Well“ hoort een oorkonde en deze onderscheiding zal sporadisch worden uitgereikt.
De zussen Coppers zijn meer dan zestig jaar geleden begonnen met het verzamelen van alles wat met Well en omgeving te maken had. Foto’s, krantenartikelen, historische geschriften, boeken, prenten, dialectwoorden, gezegdes enz. Decennialang werd alles netjes opgeborgen en gerubriceerd in tientallen ordners en mappen. 
Zij hebben dit vol overgave en met veel toewijding gedaan. Zelfs eigen middelen werden ingezet om de collectie uit te breiden en te bewaren. Zo hebben zij als oprichters de fundering gelegd voor de stg. Archief Well. Ter gelegenheid van het afscheid van Mia als voorzitster en Nelly als secretaris van de Stg. Archief Well is aan hen als eersten deze eerste onderscheiding toegekend. Een dik verdiende blijk van dank en waardering dachten wij. Mia en Nelly blijvens overigens actief en zullen zich verder blijven inzetten om de "sporen uit het verleden" na te speuren.
Beoogd opvolger van Mia Ummenthum is onze huidige penningmeester Ger Peters en we zijn momenteel doende om de vacant gekomen functies binnen het bestuur in te vullen. Ook hiervan houden we u op de hoogte.

Tot slot.
Al met al was het een jaar waarop we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. We hopen zo, samen met alle vrijwilligers, nog jarenlang door te mogen gaan. We danken iedereen die ons steunen en belangstelling tonen. Want ons doel blijft het achterhalen, het openbaar maken en het vastleggen van ons cultureel erfgoed.
Namens bestuur en vrijwilligers wensen wij u en de uwen hele fijne Kerstdagen en een goed en vooral gezond 2017.