Zoek

Boekpresentatie WELL sporen uit het verleden deel 4

Zondagmorgen 20-11-2016 werd in een volle zaal van de Buun het vierde deel van de reeks “WELL - sporen uit het verleden” gepresenteerd.
Na de fotoslide-show, die weer op haar geheel eigen wijze gepresenteerd werd door Marleen Timmermans-Koenen, vertelde voorzitter Mia Ummenthum-Coppers in haar welkomstwoord dat zij die dag voor de laatste keer haar functie als zodanig bekleedt. 
Zij en haar zus Nelly Verheijen-Coppers (die al eerder als secretaris stopte) doen allebei een stap terug binnen het bestuur, maar zullen zich verder blijven inzetten om "sporen uit het verleden" na te speuren, zoals zij het zelf aangaven.
Vervolgens werden de eerste exemplaren uitgereikt aan Mw. Dulcia Meijers en Mw. Ingrid Kortooms. Ook de overige gastschrijvers kregen daarna een exemplaar uitgereikt.
 
Penningmeester Ger Peters verraste samen met de overige bestuursleden Michel Stevens en Sraar Koenen de twee dames van het bestuur met een erepenning, die kort geleden (heimelijk) in het leven is geroepen.

EREPENNING van de HEERLYCKHEID WELL 
Deze onderscheiding is bestemd voor personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor het behoud en uitdragen van de cultuurhistorie van Well.
Bij de “Erepenning van de Heerlyckheid Well“ hoort een oorkonde en zij zal slechts sporadisch worden uitgereikt.
Mia en Nelly zijn meer dan zestig jaar geleden begonnen met het verzamelen van alles wat met Well en omgeving te maken had. Foto’s, krantenartikelen, historische geschriften, boeken, prenten, dialectwoorden, gezegdes enz. Decennialang werd alles netjes opgeborgen en gerubriceerd in tientallen ordners en mappen. 
Zij hebben dit vol overgave en met veel toewijding gedaan. Zelfs eigen middelen werden ingezet om de collectie uit te breiden en te bewaren. Zo hebben zij  de fundering gelegd voor wat tegenwoordig Archief Well is.
Mia en Nelly zijn ook de oprichters van de Stichting Archief Well
Ter gelegenheid van het afscheid van Mia als voorzitster en Nelly als secretaris van de Stg. Archief Well is aan hen de eerste erepenning toegekend.

Wethouder Splinter.
In een kort woordje benadrukte Wethouder Splinter het belang van het archiefwerk en complimenteerde alle Wellse vrijwilligers met hun inzet.

Zeer bijzondere klok.
Vervolgens nam Michel Stevens het woord om te vertellen dat Hay Eickmans uit 't Elsteren afgelopen augustus een kerkklok, afkomstig uit de oude kerk aan de Maas, gekocht had.
De bronzen klok, een adellijke gift, draagt o.a. de inscriptie: "Baronissa de Well" (de douarière Theresia Coget-De Liedel) en is gegoten in 1783. Waarschijnlijk was het een gift ter ere van de inwijding van de nieuwe ingang van het kasteel, getuige ook de sluitsteen met het jaartal 1783 in de brug van het kasteel.
Dankzij de oplettendheid van Hay Eickmans is deze bijzondere klok weer terug in ons dorp en werd ter plekke in de Buun door hem zelf onthuld en aan het publiek getoond. Ook dit verhaal is te lezen in het nieuw uitgegeven boek.

Koop van het eerste exemplaar.
Rabobank Horst Venray, waar Well bij aangesloten is, kocht het eerste exemplaar van deel 4. Er is een verhaal in het nieuwe boek gepubliceerd over het ontstaan van de Boerenleenbank te Well van 1911 tot aan de Rabo-pinautomaat van heden toe.
Blij verrast was iedereen met de Rabocheque van maar liefst €250,-. De dankbare archiefpenningmeester overhandigde voorzitter Knoops dan ook vijf exemplaren en vertelde dat alleen dankzij de financiële hulp  van de  “Vrienden van het archief” en dit soort gulle giften zoals nu van de Rabobank, het voortbestaan van een openbaar archief gewaarborgd blijft.

Tot slot begaven alle aanwezigen zich naar de foyer waar de nieuwe uitgave gretig werd afgenomen.
Vanaf maandag 21-11-2016 ook te koop op elke donderdagmorgen van 10-12.00 uur bij het archief in de Buun en dagelijks in de winkel van Vissers aan de Kasteellaan. Ook online te bestellen via ►► deze pagina.
Het is een uniek en zeer betaalbaar cadeau voor deze feestdagen en eigenlijk zou iedere Wellenaar de hele serie in zijn of haar boekenkast moeten hebben. Maak er maar gauw werk van want op=op.