Zoek

Nieuwsbrief 2014

 Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we nog even terug op het afgelopen jaar.

Hieronder een kort overzicht van de door ons georganiseerde activiteiten in 2014:
 
*Op 15 en 16 februari hielden wij in MFC de Buun in samenwerking met C.V. de Maasjoerts een drukbezochte overzichtsexpositie in de Buun, waarin we terugkeken op 55 jaar georganiseerd carnaval in Well.
 
*Stichting Archief Well organiseerde op 11 april voor de eerste keer een thema-avond in de vorm van een ‘Historisch Café’. Op deze avond werd door de heer Jan Min, voorzitter kring Venray van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) en lid van "de vrienden van het  Archief " een interessante lezing gehouden over de familie Esser en hun relaties en connecties in het Noordlimburgse gebied tussen Kessel en Gennep. (De naam Esser is hier ook nog bekend door Amaury Coenraad Karel Esser, die pastoor in Well was van 1920 tot 1940).
 
*Op 24 mei zijn we met een dertigtal mensen, die van begin 1945 tot april/mei 1945 geëvacueerd waren, naar  het Groningse Hoogkerk gereisd, waar we hartelijk werden ontvangen.
Het was een mooi weerzien en er werden heel wat herinneringen opgehaald.
 
*Op zondag 24 augustus  nam Archief Well deel aan de eerste Wèllsche Mèrt .
Het was een geslaagd evenement en ook ons archief kan tevreden terugzien op deze Mèrt.
Wij presenteerden ons op drie locaties.
 
• Een kraam tegenover het Kasteel, waarin: 
 *Boekenverkoop, waaronder deel 2 van Well sporen uit het verleden.
 *Archiefvrijwilliger Ai Hebben toonde hier zijn houtsnijwerk van “Dorpsfiguren”.
 *Gratis historische kleurplaat en grabbelton voor de kinderen.
 *Historische Quiz over Well.  

 
• Tussen kasteel en kruis: expoborden met allerlei info over historie van Kasteel Well. Deze moesten we helaas in het begin van de middag opruimen omdat door de sterke wind de borden omwaaiden.
 
• In MFC de Buun: Kleine expo over landgoed ´Wellsmeer´ in het midden van de vorige eeuw. 
 Sinds afgelopen zomer hebben we het archief van landgoed Wellsmeer in ons bezit. 
 Ruim honderd verhuisdozen vol met gegevens zijn opgehaald. Het omvat de periode vanaf 1943.
 Vrijwilligers zijn momenteel bezig met het uitzoeken en sorteren.
 
*Zondag 23 november werd in MFC De Buun deel 3 van " WELL - sporen uit het verleden" gepresenteerd door Stg. Archief Well. In een bomvolle zaal ontving Marianne Kessels, die het voorwoord schreef, het eerste exemplaar van deel drie, met daarin veel foto's die haar opa Piet in de jaren '20 van de vorige eeuw  in zijn woonplaats Well maakte. Marianne stelde de oude foto's beschikbaar om te scannen.
Het publiek genoot ook van de fotoslideshow met live-commentaar van Marleen Timmermans.
 
Ook in het nieuwe jaar staat er weer van alles op het programma:
 
*De contacten met de historische verenigingen van de dorpen uit onze gemeente, met als doel een intensievere samenwerking, leveren in het nieuwe jaar het eerste resultaat op. In 2015 vieren we in Noord-Limburg dat we 70 jaar geleden bevrijd werden. Een mooi moment om bij stil te staan. En ook in de gemeente Bergen willen we dat graag herdenken. De verschillende kerkdorpen organiseren in het kader van die 70 jaar bevrijding  in ieder dorp van onze gemeente een passende activiteit.
Well werd op 2 maart 1945 als een van de laatste plaatsen in Limburg bevrijd.
Op vrijdag 6 maart organiseren wij in Well een activiteit met als thema: “van overleven naar overlevering”.
Momenteel zijn we druk bezig om samen met o.a. de basisschool, Outbox en Request een dag- en avondprogramma op te stellen. Zet de datum maar alvast in uw agenda.  Hierover hoort u binnenkort meer.
 
Nog een datum die u kunt noteren:
*Op 4 februari zal in het kader van het ‘Historisch Café’  Xavier van Dijk in MFC De Buun in Well een lezing houden als gast van Archief Well. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis voor onze vrienden .
 
In maart 2012 vond de opgraving plaats van Huys De Hildert, dat op historische kaarten vanaf de 16e eeuw staat aangegeven, niet ver van de Maas tussen Well en Ayen. Onder leiding van archeoloog drs. X. C. C. van Dijk (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV) werkten amateur-archeologen en vrijwilligers uit de regio enkele weken aan dit project, dat uiteraard veel belangstellenden trok. Wat zou dit stukje grond prijsgeven? Zouden we eindelijk een antwoord krijgen op de vraag wat De Hildert eigenlijk geweest was? Een kasteel, een klooster, een adellijk huis?
Wat de bodem prijsgaf, was interessant. Het bleek om een adellijk huis te gaan.  Archeoloog Xavier van Dijk heeft nu zijn archeologisch en historisch onderzoek afgerond en het resultaat beschreven in een maar liefst 356 pagina’s tellend,  rijkelijk geïllustreerd boek. Het is vooralsnog in een beperkte oplage van 25 stuks verschenen. 
Archief Well heeft  medewerking verleend aan het totstand komen van het boek. Er worden dan ook voorwerpen tentoongesteld die bij de opgraving voor de dag zijn gekomen. 
Het Archief Well hoopt dat veel liefhebbers de lezing op 4 februari zullen bijwonen!
 
*Op 15, 16 en 17 mei wordt er in samenwerking met Joost Schoenmakers uit Well een expositie over de molens, die er in de voorbije eeuwen in Well hebben gestaan. Meer info volgt nog.
 
Al met al was het weer een druk en bewogen jaar waarin wij ons als archief in onze gemeenschap nog meer openbaar hebben gemaakt. En zoals u ziet gaan we in het nieuwe jaar gewoon weer enthousiast door.
Redenen genoeg om er bij te zijn en ons te blijven steunen als vriend van ons Archief.