Zoek

In Memoriam Tilly Lemberg-Broekmans

10-10-2018

Archief Well ontving een bedrag van €600,00 aan donatie op de crematie.

 

 


Dinsdag 9 oktober 2018 ontvingen we bij Archief Well het droeve bericht dat Tilly Lemberg-Broekmans, na een lang en zwaar ziekbed is overleden.

Nadat Archief Well in 2010 intrek nam in de Buun was Tilly een van onze eerste vrijwilligers. Ze stond mede aan het begin van het digitaliseren van de bidprentjes. Nadat ze ziek werd was het voor haar steeds moeilijker om dit te blijven doen, totdat het niet meer ging. Ze was en bleef vriendin van Archief Well en droeg ons werk een warm hart toe. Dat blijkt nu ook na haar overlijden.

Op zaterdag 13 oktober hebben we afscheid genomen van Tilly Lemberg-Broekmans. Zoals ook in de rouwbrief vermeld stond vroeg zij, in plaats van bloemen, om een donatie voor Archief Well.

We kunnen, in overleg met haar kinderen, bekend maken dat Archief Well een bedrag van € 600,00 heeft ontvangen. Dit bedrag willen we aan een nog nader te bepalen bestemming uitgeven. We danken iedereen voor de donaties. En een postuum dankjewel aan Tilly voor dit mooie gebaar, waaruit blijkt dat zij erg begaan was met de historie en verleden van Well.

We zullen haar blijven herinneren als een toegewijde vriendin van Archief Well.

Namens het bestuur,

Ger Peters, voorzitter.

 

Tilly is een dochter van Math en Paula Broekmans-Jenneskens.

     

Overige nieuwsberichten