Zoek

Masterplan Energielandgoed Wellsmeer voltooid.

15-11-2019

 Realisatie van een 'museum' in het bezoekerscentrum komt dichterbij.

Dinsdag 12 november heeft het College van B&W van de gemeente Bergen ingestemd met het masterplan. Dit plan bevat op hoofdlijnen het ontwerp van het Energielandgoed. Na behandeling in de Commissie Ruimte en Energie wordt het plan op dinsdag 17 december voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad het definitief goedkeurt kan er worden gestart met fase 3; de planfase.

Op pagina 54 van dit lijvige plan wordt vermeld dat er in het bezoekerscentrum een tentoonstelling ingericht kan worden over de geschiedenis van het gebied, mogelijk in samenwerking met het Wells Archief.

Rond 1900 werd het gebied, dat drassig was, ontgonnen door de van Ophovens. Philomena was decennia de eigenaresse en vele Wellenaren en Wellse families hebben hier jarenlang gewerkt. Enkele jaren geleden kreeg Archief Well het beheer over het archief van het Landgoed Wellsmeer.

Begin dit jaar is Archief Well een lobby gestart met als doel, binnen het Energielandgoed, een plek realiseren waarin de historie van het voormalige Landgoed Wellsmeer te zien is. De laatste bedrijfsleider Pieter Arends, lid van de Meedenkgroep ELWM (EnergieLandgoed WellsMeer) dorpsgenote Patty Strik en Ger Peters namens Archief Well hebben hierin initiatief genomen. Allereerst was er een onderhoud met wethouder Antoon Splinter (portefeuille houder) waarin we de belangrijke historie van dit gebied aanstipten en tevens hebben we onze wens kenbaar gemaakt.

Vervolgens heeft Patty dit ook onder de aandacht gebracht bij de leden van de meedenkgroep en het projectbureau. We hebben enkele inloopavonden bezocht en vervolgens een powerpoint presentatie gemaakt over de geschiedenis van het Wellsmeer en deze is in juni jl. aan de betrokken instanties gepresenteerd met na afloop een rondrit met de huifkar door het gebied. 

Deze presentatie werd herhaald op 27 juni tijdens het Ontmoetingspunt en op diezelfde avond voor alle belangstellenden in de Buun.

De  invulling en realisatie van het 'museum' binnen het innovatiecentrum voor bezoekers staat als stip aan de horizon. We worden nu hierin gekend en dat was ons doel.

Archief Well dankt Patty en Pieter voor hun inspanningen en de prettige samenwerking. Er zijn belangeloos heel wat uurtjes in gaan zitten.

v.l.n.r. Ger Peters - Patty Strik van de "Meedenkgroep ELWM" en Pieter Arends, voormalig bedrijfsleider van het Wellsmeer. 

Bekijk het volledige Masterplan op de website  ENERGIELANDGOEDWELLSMEER 

Kijk ook op: www.facebook.com/verduurSAMEN2030 

Overige nieuwsberichten