Zoek

Monument Tweede Wereldoorlog slachtoffers gereed.

03-11-2020

"Uit respect voor hen die vielen".

Ferry Holla, Wilhelmina van Gellecom-Verkoijen, Gerardus Daemen, Hedwig Thijssen-Bergevoort en neefje Kobus van den Woldenberg, Toon Rutten, Han Coppus-de Riet, Harrie Deckers, Pietje Deckers, Albert Thijssen, Sraarke Thijssen, Grad Eickmans, Jan Mercus, Toon Janssen, Wim Verhoeven, Broer Sprenkels.

Well, 03-11-2020.

Deze week hebben vrijwilligers van Archief Well, samen met nabestaanden, het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de Wellse slachtoffers voltooid. Op dit monument staan de namen van dorpsgenoten die door oorlogshandelingen of aan de gevolgen ervan zijn overleden. Ook de namen van de vier overleden dorpsgenoten, die als militair in voormalig Nederlands-Indië dienden, hebben een plek gekregen op de gedenkplaat. Zij lieten aldaar het leven tijdens de Japanse bezetting.

Het monument is na overleg met nabestaanden en op initiatief van Archief Well tot stand gekomen. Vanuit deze groep mensen zijn een viertal personen bereidwillig gevonden om samen met Archief Well een werkgroep ‘Monument WO2 slachtoffers Well’ te vormen met als doel het realiseren en uitvoeren van het monument. Het was de bedoeling het oorlogsmonument te onthullen tijdens de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding in april j.l. Maar de corona uitbraak zorgde ervoor dat dit niet door kon gaan. De organisatie heeft toen besloten om het uitgebreide bevrijdingsprogramma op 16, 17 en 18 april 2021 te vieren onder het motto ‘75+1 jaar bevrijding, vieren en gedenken in Well’. De onthulling zal dan plaatsvinden op zaterdag 17 april, om 10:30 uur voorafgegaan door een concert van stemmenorkest ‘De kracht van een lied’ in de Sint Vituskerk. Uiteraard zijn deze data nog steeds onder voorbehoud.

De werkgroep besloot enige tijd geleden om niet te wachten met het voltooien van het monument tot begin volgend jaar, maar het toch nu te voltooien. Het monument is opgetrokken tegen de zijmuur van de Sint Vitus kapel nabij het Historisch Kerkhof. Als afbeelding is gekozen voor de levensboom. Deze staat symbool voor groei en ontwikkeling, vruchtbaarheid, onsterfelijkheid en genezing. Net als de boom heb je ook te maken met de verschillende seizoenen. Er zijn momenten van leven, zoals in de lente, van groei zoals in de zomer en van tegenslag en ziekten in de vorm van pittige herfststormen. Ook zijn er perioden van rust en sterfelijkheid zoals in de winter. En onder deze levensboom schuin aflopend de gedenkplaat.

Het project is gedeeltelijk gefinancierd met de subsidie, die de gemeente Bergen in het kader van de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding beschikbaar heeft gesteld. Maar zeker ook vooral dankzij de welwillende medewerking van vrijwilligers en sponsoren, die materialen beschikbaar stelden en belangeloos medewerking verleenden, hebben we de kosten kunnen beperken.

Onze dank gaat uit naar:

Parochie en kerkbestuur Sint Vitus voor de medewerking. Jan Brandsma (ontwerp), Jos Hesen (bestektekening t.b.v. de vergunning). De familie Kroef - van den Hoogen (Nieuw Bergen), José Klabbers (ACW), Math Stevens Installatiebedrijf en Vissers Schildersbedrijf voor het beschikbaar stellen van materialen. Sjraar Huibers (tijdelijke opslag). Ger Duijf (metselwerk) en Piet Selten (bevestigen dakgoot). Het ‘klusteam’ van Archief Well: Hans Derks en Michel Cornelissen. 

Een bijzonder woord van dank aan Spit Natuursteen uit Heijen. Het bedrijf, in de persoon van Frank Spit, stelde de granieten gedenkplaat met inscriptie belangeloos beschikbaar.

Werkgroep ‘Monument WO2 slachtoffers Well’ : Albert Thijssen, Karel Janssen, Fiet Broere, Huub Peeters en Ger Peters (Archief Well)

Zie ook pagina Wellse oorlogslachtoffers

Overige nieuwsberichten