Zoek

Nieuw boek van oud-Wellenaar Jacques Haumann.

20-11-2022

'Gevonden oudheden van Well’

Na eerdere uitgaves van boeken over de Wellse historie, zoals o.a. ‘Well in de Tweede Wereldoorlog’, ‘Alle Wellse oorlogsgeschriften’, ‘Hertwell, het bier en limonade waar Well trots op was’ en ‘Vliegtuigcrashes en noodlandingen WO 2 in de gemeente Bergen’, dat directe aanleiding was voor de ‘Wings of Freedom route’, komt Jacques Haumann nu weer met een nieuw boek. Een opsomming van alle tot nu toe bekende Wellse oudheden.

Ook voor dit boek heeft Jacques weer veel speurwerk verricht. In dit boek vinden we o.a. een overzicht van oude voorwerpen en sporen die gevonden zijn in de Wellse bodem. Deze maken duidelijk  dat hier voor Christus al mensen hebben gewoond of gebivakkeerd. Ook de feodale periode tot 1800 wordt beschreven, met als middelpunt het kasteel met zijn oude boerderijen, grondbezit en molens geven een overzicht van de rijke historie van dit Maasdorp. Vondsten uit de Merovingische periode die bij de bouw van de nieuwe parochiekerk zijn opgegraven vinden we in dit boek terug. Wist u dat er verschillende generaties van de familie Remmen vooraanstaande klokkenmakers waren?  En dat het oude gildezilver van het Antonius gilde uit de 17e eeuw, dat ooit is verkocht aan het Rijksmuseum, onlangs is opgespoord? Oude voorwerpen die in ons dorp verzameld en zo ook onderdeel zijn gaan uitmaken van ons erfgoed complementeren deze uitgave van ‘Gevonden oudheden van Well”

Het boek is te verkrijgen bij Archief Well, tijdens de wekelijkse openingsuren van 10:00 – 12:00 uur in MFC de Buun. Het boek is ook te koop bij ‘Vissers alles onder één dak’ en kost € 15,00. 

 J. Haumann.

Overige nieuwsberichten