Zoek

Archief Well op de Wellsche Mert

22-08-2015

Vragen, antwoorden en uitslagen van de historische quiz.

Net als vorig jaar was het Archief Well weer van de partij op 22 augustus j.l. De vrijwilligers vinden de Wellsche Mèrt een goed initiatief voor Well dat verder uitgebouwd kan worden. Ook dit jaar verkocht het Archief  weer nieuwe en tweedehands boeken en kon men deelnemen aan een historische quiz met als eerste prijs een ontbijt aan huis voor 4 personen. Als 2e prijs deel 2 en 3 van WELL Sporen uit het verleden en als 3e prijs deel 3 van datzelfde boek. Voor de kinderen was er een gratis kleurplaat. Het Archief vindt het belangrijk dat het gezien wordt en om uit te dragen wat de vrijwilligers doen. Maar vooral om de Wellse mensen bewust te maken van de historische waarde van hun dorp en om dit door te geven aan de volgende generatie.

20 Quizvragen over de Wellse historie voor de Wellse Mèrt 2015. (Het goede antwoord is vet gedrukt).
 

1. Hoeveel boeken met de titel: Well sporen uit het verleden heeft Archief Well tot nu toe uitgebracht?
    A twee
    B vier
    C drie

2. Hoe heet de strook weilanden met de weg erlangs, die ter hoogte van de Nicolaasstraat en het Elsteren langs de Maas ligt?
    A Geijsterveld
    B de Band
    C de Kamp

3. Welke koning bracht in 1841 een bezoek aan kasteel Well?
    A Willem I
    B Willem II
    C Willem III

4. Kasteel Well is:

A Een waterburcht   *Een waterburcht of waterslot is een type kasteel waarbij een kasteelcomplex direct omgeven     is door een brede gracht of gebouwd is in een meer, rivier of ander water.
B Een hoogteburcht *Een hoogteburcht is een op een natuurlijke hoogte gebouwde burcht.
C Een motteburcht      *motte, een kunstmatig aangelegde aarden heuvel Het mottekasteel zelf bestond veelal uit     een torenvormig gebouw. Heden ten dage resteert vaak slechts de heuvel.
 
5. Welke kermisfamilie uit Uden komt al decennialang eind augustus met z’n kermisattracties naar Well?
    A Fam. Verstappen
    B Fam. van Dongen
    C Fam. van der Ven

6. Waar lag tot begin 17e eeuw in Well een Begijnenklooster?
    A op de Kamp
    B waar nu Eldershof is
    C achter het dorpsplein

7. Waar lag in de 15e en 16 eeuw het adellijk huis de Hildert?
    A bij de Hamert
    B op de Kamp
    C bij de grens in het Wells Meer

8. Van welk jaar is de oudste grafsteen op het oude kerkhof aan de Maas?
    A 1574
    B 1597
    C 1553

9. Hoeveel molens heeft Well in de loop der eeuwen gekend?
    A zes
    B vier
    C drie

10. Wat betekent het dialectwoord “foetele”?
      A klein stukje
      B vals spelen
      C door elkaar

11. Hoe lang bestaat de St. Rochuskapel op de Kamp in Well?
 
 A. 125 jaar
 B. 300 jaar
 C. 200 jaar
 
12. Sedert wanneer zetelt Emerson College op Kasteel Well?
 
 A. 1978
 B. 2002
 C. 1988
 
13. Wat was de naam voor het opvangkamp aan de Wezerweg, waar in 1952 voormalige KNIL’ers met hun      gezinnen werden ondergebracht, dat in de volksmond ‘Ambonezenkamp’ werd genoemd ?
 
 A. woonoord ‘De Oude Molen’
 B. woonoord ‘Achter de Molen’
 C. woonoord ‘Aan de Wezerweg’
 
14. Hoeveel inwoners telde de Gemeente Bergen  op 31 maart 2015?
 
 A.   5620
 B. 13133
 C.   9840
     
15. Welk dialect spreekt men in Well?
 
 A. Bourgondisch
 B. Kleverländisch
 C. Limburgs
        
16. Sinds wanneer hoort het dorp Heijen niet meer bij de Gemeente Bergen, maar bij de Gemeente Gennep?
 
 A. 1795
 B. 1973
 C. 1846
        
17. Welke van deze 3 straatnamen van Well is het oudste?
 
 A. Kasteellaan
 B. Papenbeek
 C. Grotestraat
 
18. Waar ontspringt de Maas?
 
 A. Duitsland
 B. Oostenrijk
 C. Frankrijk
    
19.  De hoeveelste burgemeester van Bergen is Manon Pelzer?
 A. 21 ste
 B. 9 de
 C. 13 de
     
20. Waar vond de Wellsche Markt vroeger plaats?
 
 A. Aan het Moleneind
 B. Bij de Grote Waay
 C. In de Grotestraat


Uitslagen:

Andre Cornelissen en Gerry Koenen          17 goed
Chris van Soest, Magda Koch, Mia Teeuwen, Annie Stammen, Lisa Broekmans,
Ruben Wijnen, Andre Simons, Frans Rijs, Pierre Krebbers, Annie van Opbergen
en Maurice Smals         16 goed

Dina Derks, Harm Laemers, Marco Koenen, Henk Valckx, Yvette Hendriks,
Boy Sijberts, John Bollen en Henk Roosen      15 goed

Na loting gaat de eerste prijs: een ontbijt aan huis voor 4 personen, verzorgd door Archief Well, naar: André Cornelissen Sterrenbos 32  Well

De tweede prijs: Deel 2 en deel 3 van WELL sporen uit het verleden is gewonnen door:
Gerry Koenen  Papenbeek 73  Well

De derde prijs: Deel 3 van WELL sporen uit het verleden is na loting gewonnen door:
Lisa Broekmans Elbert Franssenstraat 7 Well

Proficiat!