Zoek

Website "Archief Well" is cultureel erfgoed

12-10-2015

Erkenning door Koninklijke Bibliotheek Nederland  

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wil de KB ook onze website: www.archiefwell.nl archiveren en zo voor de lange termijn bewaren. 
 
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die als gevolg van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
 
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
 
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
 
De KB heeft gekozen voor een selectieve benadering, omdat die zich beter verhoudt tot de doelstellingen van de KB, de beschikbare middelen en de gekozen juridische aanpak.  Primair zullen websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd worden, maar daarnaast ook websites met een innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Sites die het meest worden geraadpleegd door Nederlandse internetgebruikers en/of sites met een hoge ranking krijgen prioriteit bij opname in het webarchief.
 
Wij zien dit als een vorm van erkenning en waardering voor alle energie die er in deze website is en wordt gestoken door de webmaster en vrijwilligers van ons archief en natuurlijk een bevestiging van de kwaliteit die wij al vanaf het begin willen bieden.