Zoek

Hoog bezoek op Kasteel Well

05-11-2015

Willem Liedel, terug van weggeweest

Maandag 2 november j.l. kreeg Dulcia Meijers, directrice van het Emerson College, zeer voornaam bezoek op Kasteel Well. Vergezeld van twee heren uit Boxmeer kwam de Hoogweledelgeboren heer Willem Liedel terug op zijn kasteel, waar hij van 1771 tot 1777 heer van de Heerlijkheid Well, Bergen en Aijen was. 

In 1905, bij de veiling van de inboedel van Kasteel Well, was de vader van baron Pieter Willem de Liedel voor het laatst gesignaleerd en na een lange reis van 110 jaar is hij dan eindelijk weer op de plek waar hij volgens Jan Tunnissen, één der heren uit Boxmeer, thuishoort. 

Hij ziet er een beetje verfomfaaid uit, zijn gezondheid laat wat te wensen over en hij zit wat slap in zijn lijst, pardon: vel, maar hij kijkt nog even trots uit zijn ogen als weleer. Mevrouw Meijers gaat er persoonlijk op toezien dat deze Ridder van het Heilige Roomse Rijk een facelift krijgt en begin volgend jaar voldoende opgeknapt is om zijn officiële intrek te nemen in zijn vroegere optrek.

Dat zal gepaard gaan met allerlei feestelijke rituelen, zowel in Boxmeer, waar dhr. Tunnissen hem pas geleden vanuit Nijmegen naar toe gebracht had, als in Well. Dan zal ook blijken dat er tussen de kasteelbewoners van Boxmeer en Well in vroeger tijden nauw contact was.

Kijk voor foto's op deze pagina. Wordt vervolgd!