Zoek

Bezoek wethouder aan Archief Well in MFC de Buun

05-05-2017

Op donderdag 4 mei j.l. bracht een afvaardiging van de gemeente Bergen in de persoon van wethouder Lia Roefs in gezelschap van leefbaarheidscoördinator Mark Rijniers, een bezoek aan ons archief tijdens de wekelijkse openingsuren. Aanleiding was het terugtreden van Mia Ummenthum en Nelly Verheijen uit het bestuur van Stg. Archief Well e.o.

Voorzitter.

Onder het genot van een kop koffie met vlaai heette de nieuwe voorzitter Ger Peters namens het aanwezige bestuur beiden welkom. Hij memoreerde in het kort nog even de geschiedenis van het ontstaan van Archief Well en de belangrijke rol hierin die Mia en Nelly, als grondleggers van Archief Well, vervuld hebben en nog vervullen. Ook belichtte hij de toekomstvisie van het vernieuwde bestuur en werd er gesproken over mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente.

Bloemetje.

De wethouder had een bloemetje meegebracht voor de beide dames en in haar toespraak bedankte zij Mia en Nelly voor hun jarenlange inzet voor de gemeenschap en voor het archiefwerk in het bijzonder. Namens de gemeente werd het Archief Well nog verrast met een geldelijke bijdrage voor de aanschaf van een zuurvrije doos, waarin oude foto’s en documenten bewaard kunnen worden. Mia en Nelly waren aangenaam verrast door dit waarderingsbezoek van de gemeente Bergen. 
Op de vergadering met alle vrijwilligers op vrijdag 16 juni wordt er officieel afscheid genomen van beide dames als bestuursleden en gaan zij in de toekomst verder als vrijwilligers. Ook de nieuwe bestuursleden Veronica Jeuken en Boy Sijberts worden dan voorgesteld.

Nieuw depot voor archief.

Verder kunnen wij nog bekendmaken dat we een nieuwe locatie hebben gevonden voor ons depot. Momenteel is dat nog gevestigd in het huis van de familie Coppers-van den Beuken in de Hoenderstraat, maar omdat het pand te koop staat moesten wij op zoek naar een nieuwe locatie. Wellenaar Frank Laarakker van ' Laarakker Groentenverwerking' hebben we bereid gevonden om een nieuwe ruimte beschikbaar te stellen. Een hele opluchting dat dit is opgelost, want we kunnen onmogelijk al ons verzamelde materiaal kwijt in de Buun.
Frank, hartelijk bedankt en ook dit gebaar getuigt weer van het feit hoe belangrijk men het vindt om de rijke historie en cultuur van ons “moie dörpke àn de Maas” te bewaren en openbaar te houden.

Bestuur Archief Well.