Zoek

Eerste ereleden van Stichting Archief Well

17-06-2017

Op de eerste vrijwilligersbijeenkomst met het nieuwe bestuur, waarin de visie ‘Archief Well 3.0' centraal stond, zijn Mia Ummenthum  en Nelly Verheijen benoemd tot ere-lid van de Stichting Archief Well. Als de zusjes Coppers begonnen zij na de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd met het verzamelen en bewaren van alles wat met de historie en cultuur van Well en omgeving te maken had. Tientallen jaren hebben zij zich samen met anderen hiervoor ingezet. Het verleden bewaard, is de nalatenschap van de zussen aan de Wellse gemeenschap. Het  resulteerde in 2006 tot de oprichting van de Stichting Archief Well e.o. Zelf vervulden ze taken van respectievelijk voorzitter en secretaris. Dit bleven zij ook doen nadat in 2010 MFC de Buun geopend werd en er nieuwe bestuursleden toetraden. Eind 2016 gaven beide dames te kennen dat zij hun bestuursfuncties beschikbaar wilden stellen. Aan beiden werd toen de eerste “Erepenning van de Heerlyckheid Well” toegekend.

Het vernieuwde bestuur en de vrijwilligers hebben zich nu tot doel gesteld het aanwezige materiaal en de kennis gereed te maken voor de toekomst. Hiervoor gaan ze gebruik maken van de moderne middelen: eerst alles archiveren en daarna verder met digitaliseren.
Mia en Nelly blijven als vrijwilliger verbonden aan Archief Well en zullen blijvend te boek staan als de grondleggers en oprichters van de Stichting Archief Well 
Mia en Nelly van harte proficiat en dank voor jullie inzet.

Namens Stichting Archief Well: Ger Peters - voorzitter.