Zoek

Kunstwerk Christoffel ingezegend

28-07-2017

 

 

 

Precies 1 jaar na de onthulling heeft pastoor Clemens het nieuwe kunstwerk van Sint Christoffel ingezegend. Ger Peters, voorzitter van het Archief, leidde de plechtigheid in met een toespraak waarin hij benadrukte hoe belangrijk deze plek aan de Maas is geweest voor het ontstaan van Well. Hij las een citaat voor uit het boek Well en Wee, geschreven door pastoor Driessen, waarin hij beschreef dat dit de plaats was waar het pontveer sinds onheuglijke tijden de beide Maasoevers verbond.

Hierna begon pastoor Clemens de plechtigheid. In zijn toespraak belichtte hij o.a. het leven van Sint Christoffel, die op een bepaald moment in zijn leven besloot zich in dienst te stellen van de medemens. Na de inzegening sprak namens de familie Thissen die het kunstwerk schonk, de echtgenoot van Tiny Thissen, de heer Stijntjes, een dankwoord. Hij vond dat met deze plechtigheid de cirkel rond was en dit een mooie afsluiting was van het project. Hij bedankte pastoor Clemens voor de verzorging van de plechtigheid en tevens de Stichting Archief Well, die hiervoor het initiatief nam.

24 juli 2016 keerde Sint Christoffel in de vorm van een kunstwerk terug in Well. Het is geschonken door de familie Thissen aan de Wellse gemeenschap en kreeg een plaats nabij de vroegere veerstoep aan de Maas.
Wells Forum en Archief Well hebben destijds het hele proces begeleid.
Er is toen echter verzuimd om het kunstwerk naar goed religieus gebruik in te laten zegenen.

Zie ook het Nieuwsitem van 24-07-2016