Zoek

Boek over de oorlogstijd in Hoogkerk

03-08-2017

Met o.a.: Een overzicht van de Noord-Limburgse evacués, van de gezinnen bij wie zij in Hoogkerk verbleven en gedurende welke periode.

Archief Well verleende in 2014 samen met de Historische Vereniging Hoogkerk (HVH) haar medewerking aan het organiseren van een terugkomdag voor Wellse en Noord-Limburgse evacués, die begin 1945 in Hoogkerk (provincie Groningen)  waren ingekwartierd. Op zaterdag 24 mei 2014 vertrok een bus naar Groningen.

Nu ruim 3 jaar later geeft de HVH een boek uit over Hoogkerk in oorlogstijd
 

Foto:

Rechts achteraan Han Festen - de Riet met links naast haar Thomas Festen verkleed als Canadees militair inclusief geweer. Dit echtpaar woonde op de Paad. Vooraan links de Limburgse weduwe Truuj Peters - Verkoijen. (eerder getrouwd met Festen en moeder van Thomas) Dit drietal verbleef bij de familie K.A. Aussendorf op Kerkstraat 19 Hoogkerk.

Er is tot dusver geen enkel boek verschenen over wat zich in Hoogkerk heeft afgespeeld in de bezettingstijd. In zijn boek wilde Willem Kat weergeven welke uitwerking de maatregelen van de bezetter hadden op de bevolking van de gemeente Hoogkerk.
Willem heeft tijdens zijn onderzoek in hoofdzaak gebruikgemaakt van de archieven van de gemeente Hoogkerk bij het RHC Groninger Archieven. Daarnaast is informatie gehaald uit andere archieven, boeken en kranten. Ook heeft Kat gesprekken gevoerd met inwoners en oud-inwoners van Hoogkerk en in Limburg om te vernemen hoe zij de oorlog hebben beleefd. Hij kon zo zijn bevindingen toetsen aan hun ervaringen.
Het boek zal acht hoofdstukken bevatten:
1. Op weg naar de oorlog. 
2. De inval en de eerste maanden in bezet Nederland. 
3. Bestuur in oorlogstijd. 
4. Economie. 
5. Collaboratie en verzet. 
6. Dagelijks leven. 
7. Bevrijding. 
8. Na de bevrijding.
Daarnaast is een vijftal bijlagen opgenomen:
1. Gedenkboek 1940-1945, opgedragen aan alle tij-dens de oorlog omgekomen inwoners van de gemeen-te Hoogkerk, alsmede aan Hoogkerker militairen die sneuvelden tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. 
2. De belevenissen van J. Hoiting als dwangarbeider in Duitsland. 
3. en 4. Een overzicht van de huizen, hun bewoners en de schade aan woningen als gevolg van bominslagen in respectievelijk 1940 en 1944. 
5. Een overzicht van de Noord-Limburgse evacués, van de gezinnen bij wie zij in Hoogkerk verbleven en gedurende welke periode.
Het boek wordt uitgegeven op het formaat 155x235 mm., full colour, krijgt mogelijk 250 pagina’s en bevat veel foto’s. Het zal dit najaar bij de boekhandel verkrijgbaar zijn voor € 16. Degene die vóór 20 september reageert, is de prijs € 14,50 exclusief verzendkosten. 
Stuur een e-mail naar hvhoogkerk@hotmail.com.

Drs. Willem Kat † 2010. Oprichter Historische Vereniging Hoogkerk.