Zoek

Presentatie boek: Marianne de Liedel de Well - Brieven (1783-1803) Pieter de Liedel de Well - Reisverslagen (1794-1795)

13-08-2017

Zondag 8 oktober 2017 vond op Kasteel Well de presentatie plaats van een boek over broer en zus de Liedel, die in 1774 resp. 1776 op datzelfde kasteel geboren zijn.
Het boek is samengesteld door Raf van Laere* uit Hasselt (België) en Michel Stevens.
Archief Well is mede-uitgever van het fraaie boek en Laarakker Groenteverwerking heeft als Nederlandse sponsor het boek mee helpen financieren.

In 2013 werd Archief Well benaderd door dhr. Raf van Laere, die in het bezit was gekomen van een brievenboek van Marianne de Liedel en de brieven wilde uitgeven.
Zijn motivatie om deze brieven in boekvorm uit te geven was dat ze in een cruciale periode van onze geschiedenis geschreven werden en de ontwikkeling van de briefschrijfster van kind naar jonge vrouw weerspiegelden. Op zoek naar bijkomende informatie over Marianne kwam hij via de inhoud van de brieven bij het archief in Well terecht. Daar kon Michel Stevens hem goed helpen, aangezien hij al jarenlang onderzoek deed naar de families van de ouders van Marianne en Pieter: De Liedel en Coget.

Pieter en Marianne de Liedel waren door het overlijden van hun moeder Theresia Coget in januari 1789 wees geworden en werden onder supervisie en voogdij van hun oom en tante in Antwerpen verder opgevoed. 
Pieter is misschien wel de bekendste kasteelheer van Well. Van zijn twee jaar jongere zus Marianne is veel minder bekend. Zij trouwde in 1802 met de broer van de vrouw van Pieter, wat dus een echt kruishuwelijk opleverde. 
Marianne ging met haar man Franz Peter baron von Schloissnigg in Wenen wonen en overleed daar in 1822. Hun oudste zoon werd na het overlijden van Pieter de volgende kasteelheer van Well en hun achterkleinzoon in 1899 de allerlaatste (adellijke) heer van Well, tot de verkoop van het kasteel eind 1904.

Pieter de Liedel de Well kwam al op 14-jarige leeftijd onder voogdij in het bezit van de heerlijkheid Well, Bergen en Aijen en bleef dat ook tijdens en na de Franse tijd. Al met al bijna 64 jaar lang, tot zijn overlijden in 1852. 
Hij ging in Antwerpen naar het gymnasium, studeerde voor jurist aan de universiteit van Leuven en keerde kort voordat de Fransen bezit zouden nemen van Well nog even terug op zijn kasteel. Van daaruit begon hij op 1 augustus 1794 aan een reis door Duitsland, Hongarije en Oostenrijk met als eindbestemming Wenen, waar hij zijn latere echtgenote “Freiin” Annette von Schloissnigg leerde kennen. In 1798 trouwde het paar in Wenen.
In 1813 werd Pieter kamerheer van Napoleon. Later was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en daarna ook nog van de Eerste Kamer. In 1822 werd hem bij Koninklijk Besluit de titel van baron verleend. Inmiddels was hij ook burgemeester van Bergen geworden, welke functie hij 18 jaar lang bekleedde. In Nieuw Bergen is nog een straat naar hem vernoemd. 
De brieven van Marianne beslaan de periode van 1783 tot 1803. Bij haar eerste brief uit dit boek was Marianne 7 jaar oud en de laatste brief schreef ze toen ze 27 was en in verwachting van haar eerste kind. De meeste brieven zijn verstuurd vanuit Antwerpen, anderen vanuit Well. 
Een deel van de brieven van Marianne was gericht aan haar broer, die op dat moment bezig was aan zijn Oost-Europese reis. Er werd besloten het verslag van deze reis, bestaande uit een 32 pagina’s tellend schrift (“Journal de mon voyage”) en nog talrijke losse aantekeningen, bij het boek te betrekken. 
Marianne houdt haar broer in de brieven ook op de hoogte over de gang van zaken in Well.
Ze schrijft behalve aan familie en vrienden, ook brieven aan pastoor van Hilst en rentmeester Herckenrath in Well.
Het is een turbulente tijd. Tijdens Pieters afwezigheid nemen de Fransen bezit van zijn heerlijkheid. Dat drukt ook zijn stempel op de inhoud van menige brief.

Directrice Dulcia Meijers van het Emerson College was zo aardig om net als vorig jaar bij de onthulling van het teruggekeerde schilderij van vader Willem Liedel, het kasteel voor deze gelegenheid beschikbaar te stellen. Wat is er nou mooier dan de presentatie in het ouderlijk huis van Marianne en Pieter te laten plaatsvinden?
Een van de mensen die bij de presentatie aanwezig waren was mevr. Lita Wiggers, de directeur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), het vroegere Rijksarchief Maastricht.
Het boek is een mooie uitgave in garengenaaide hardcover en telt 224 pagina’s mét schutvellen, kapitaalbandje en leeslint.
Het is te koop à € 25 bij het archief in De Buun, bij Alles onder één dak (Vissers) en bij Michel Stevens (tel. 0478-853662). Bij afname van 3 boeken of meer geldt de prijs van € 20,- per boek.

*) Raf Van Laere heeft een aantal publicaties over de Belgisch-Limburgse geschiedenis op zijn naam staan. Hij is voornamelijk bezig op het vlak van numismatiek (muntkunde), waarover hij veel publicaties geschreven heeft. zie ook:  http://www.numisbel.be/Vanlaere.htm