Zoek

Huurdersraad Destion honoreert aanvraag van Stichting Archief Well

24-09-2018

Momenteel zijn vrijwilligers van Archief Well bezig met het interviewen van mensen, die een bijdrage kunnen leveren aan de cultuurhistorische kennis over hun dorp Well. Het archief heeft dringend behoefte aan een mogelijkheid om deze interviews goed vast te leggen.

Archief Well huurt een ruimte in de Buun van Woningcorporatie Destion. De Huurdersraad van Destion beheert sinds 2016 het "Raad van Commissarissen-fonds Leefbaarheid", waar maatschappelijke vrijwilligersorganisaties een aanvraag kunnen doen voor roerende goederen. 

In het kader hiervan hebben wij in juni 2018 bij het RvC-fonds Leefbaarheid van Destion een verzoek ingediend voor een digitale filmcamera met toebehoren. Kosten hiervan zijn ruim € 1600,00. 

Onlangs, september 2018, ontvingen wij het bericht dat deze aanvraag gehonoreerd is.

Wij als Archief Well zijn uiteraard zeer verheugd met deze royale geste.

We kunnen nu tot de aanschaf overgaan en de te interviewen personen op bewegend beeld vastleggen voor de toekomst.

Bij de in gebruikname van de camera wordt een afvaardiging van het RvC - fonds leefbaarheid uitgenodigd.

ARCHIEF WELL DANKT WONINGCORPORATIE DESTION VOOR DEZE WELKOME ONDERSTEUNING.