Zoek

In Memoriam Nelly Verheijen-Coppers

07-06-2018

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden op 06-06-2018 van Nelly Verheijen – Coppers. Nelly was, naast alle andere activiteiten en verenigingen waar zij zich voor heeft ingezet, samen met haar zus Mia, één van de grondleggers van Archief Well.

Ruim zestig jaar geleden begon zij met het verzamelen van alles wat met Well en de omgeving  te maken had. Foto’s, krantenartikelen, historische geschriften, boeken, prenten, dialectwoorden, gezegdes enz. Decennialang werd alles netjes opgeborgen en gerubriceerd in tientallen ordners en mappen. Zij deed dit vol overgave en met veel toewijding. Zelfs eigen middelen werden ingezet om de collectie uit te breiden en te bewaren. Dat was het begin. Zo heeft zij mede de fundering gelegd voor wat tegenwoordig Archief Well is.

‘Het verleden bewaard’ is haar nalatenschap voor de Wellse gemeenschap.

                                           

In 2006 werd van Archief Well door de zussen Coppers een stichting gemaakt met Nelly als secretaris. Deze functie bekleedde zij tot eind 2016, maar gaf toen te kennen  een stapje terug te doen. Nelly werd bij deze gelegenheid de ‘Erepenning van de Heerlyckheid Well’ toegekend. Een door Archief Well nieuw in het leven geroepen waarderingspenning voor personen die zich op uitzonderlijke wijze  hebben in gezet voor de het behoud en uitdragen van de cultuur- en historie van Well.

Het vernieuwde bestuur besloot Nelly vorig jaar ook te benoemen tot erelid van de Stg. Archief Well. We hebben toen aan Nelly en Mia beloofd dat wat zij zijn begonnen naar eer en geweten voort te willen zetten. En met dezelfde overgave als zij gedaan hebben. 

Zo willen wij Nelly blijven herinneren, naast het feit dat zij, als mede-grondlegger van ons archief, voor altijd in de analen van  de historie van haar ‘dörpke Well’ zal blijven voortleven.

Namens bestuur van Stg. Archief Well

Ger Peters, voorzitter