Zoek

Archief Well bedacht uit erfenis Nelly Verheijen-Coppers

27-05-2019

Op 6 juni 2018 overleed Nelly Verheijen – Coppers. Nu, bijna één jaar later, verrast zij Archief Well met een bedrag uit een legaat. We mogen € 2000,00 tegemoet zien.

Nelly was één van de grondleggers van Stichting Archief Well en jarenlang bekleedde zij de functie van secretaris. Na haar terugtreden in 2016 werd de “Erepenning van de Heerlyckheid Well” aan Nelly toegekend en werd zij benoemd tot Erelid van de Stichting Archief Well. We wisten natuurlijk al dat Nelly ons een warm hart toedroeg en zeer begaan was met het verleden van “oons dörpke” Well. Maar ook de toekomst en continuïteit van Archief Well lag haar na aan het hart. Dat blijkt nu weer uit deze financiële bijdrage. Nelly, een postuum dank je wel voor deze ruimhartige geste.

Ger Peters, voorzitter.