Zoek

Stem op Archief Well bij de Rabo ClubSupport Campagne

27-09-2019

Stem t/m 11 okt. 2019. Geen stemcode ontvangen? Mail dan naar communicatie.horstvenray@rabobank.nl  of bel met de klantenservice van de Rabobank, 077-3898400 en u krijgt alsnog de stemcode.

Ook dit jaar is de Rabobank Horst Venray (waar Well bij aangesloten is) met een campagne gestart. De naam Clubkas is nu veranderd in ClubSupport. Deze is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Jaarlijks stelt de bank een deel van de winst beschikbaar ter ondersteuning van het verenigingsleven in de regio. Dit doet deze bank onder andere via de Rabobank ClubSupport Campagne. In 2019 met een bedrag van € 150.000,-  Dit bedrag wordt door het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld en de uitkomst daarvan is dan de waarde van iedere uitgebrachte stem.

Van 27 sept. t/m 11 okt. kunnen de Rabo leden stemmen via een stemsite op clubs, verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Ieder lid krijgt 5 stemmen waarvan er 2 op dezelfde club, vereniging of stichting uitgebracht kunnen worden. Ben je nog geen lid van de Rabobank Horst Venray, dan kun je jezelf aanmelden om te stemmen en zo mee te doen aan deze actie om de verenigingen en stichtingen financieel te steunen.

Stemmen die uitgebracht zijn op Archief Well worden dan uitgedrukt in geld en is voor ons een welkome ondersteuning om ons werk te kunnen blijven doen: gegevens uit de rijke historie van ons dorp Well opsporen, uitdragen en levend houden. De Archief vrijwilligers blijven onuitputtelijk bezig om onze rijke historie te ontdekken, te bewaren en openbaar te maken. 

Naast de reguliere werkzaamheden is Archief Well momenteel bezig met enkele projecten. Samen met nabestaanden willen we in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 een monument realiseren ter nagedachtenis van Wellse WO2 slachtoffers. 
De onthulling zal plaats vinden op 18 april tijdens “75 Jaar vrijheid: vieren en gedenken in Well”.
Archief Well is met andere verenigingen bezig om dit dorpsevenement te organiseren. Verdere info hierover volgt nog.
Ook zijn wij partner in het project Route Vliegtuigcrashes WO2 in de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Weeze. Begin maart 2020 is de opening van deze route, die via de bestaande fietsknooppunten langs een 28- tal crashplekken zal voeren. Met op iedere plek een bord met info over de betreffende crash.

In 2018 mocht het Archief Well een cheque ter waarde van maar liefst € 812,47 ontvangen. Dit geld is goed besteed aan o.a. een nieuwe laptop. Nu is Archief Well aan het sparen voor een montagetafel voor de films die gedigitaliseerd zijn en na bewerking openbaar gemaakt kunnen worden.

Uw stem is geld waard … steun ons! ♥♥♥

Geen stemcode ontvangen?

Mail dan naar communicatie.horstvenray@rabobank.nl of bel met de klantenservice van de Rabobank, 077-3898400 en u krijgt alsnog de stemcode.

info ClubSupport: Rabobank Horst Venray

Pagina Wellse deelnemers