Zoek

Flink bedrag voor Archief Well van Rabo ClubSupport

27-11-2020

Alle stemmers hartstikke BEDANKT !

Het heeft voor Archief Well een fantastisch bedrag opgebracht van € 886,50 

We zullen dit goed besteden. Naast onze normale werkzaamheden zoals het bewaren, registreren en digitaliseren van onze rijke cultuurhistorie, willen we ons sterk maken om ook in de openbare ruimte het verleden in ons dorp zichtbaar te maken en te houden. Zeker ook voor de toekomst.
Voorbeelden hiervan zijn het vorig jaar herstelde muur reliëf van kleuterschool ‘de Joertsenest’, dat bij de basisschool een nieuwe plek heeft gekregen. Ook het plaatsen van de oude straatnaamborden in de oude kern en het bevestigen van de ANWB bordjes op de gevels van historische panden passen in deze opzet. 
Nu het Wellse Oorlogsmonument gereed is gekomen beginnen we na de winter, in overleg met onze pastoor, in de Sint Vituskapel met het restaureren van de houtskool tekeningen op de muren.
We hebben Jan Brandsma bereid gevonden om dit voor zijn rekening te nemen. Ook het plaatsen van twee glas in lood ramen in de kapel staat in de planning. Het zou ook mooi zijn om Sint Vitus weer in de kapel terug te laten keren. Hiervoor is Ai Hebben gevraagd, die als hobby houtsnijwerk heeft. 
Onze inspanningen voor een plek over de historie van het Landgoed Wellsmeer in het nieuw te realiseren Energielandgoed krijgen in 2021 ook meer vorm. Verder willen we de mogelijkheid onderzoeken het Historische Kerkhof te conserveren, restaureren, en her in te richten.
Dit wordt echter een grote klus, die volgens ons breed gedragen dient te worden binnen onze gemeenschap.
Dus we kunnen nog even vooruit !!!!