Zoek

Mia Ummenthum-Coppers overleden.

03-11-2021

Oud voorzitter van Archief Well.

03-11-2021

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat Mia rond 11:00 uur vanmorgen is overleden. Ze was medeoprichter van wat later Stichting Archief Well is geworden. Bij haar afscheid als voorzitster in 2017 werd zij samen met haar zus Nelly benoemd tot erelid van Archief Well. Ook werden beiden toen onderscheiden met de ‘Erepenning van de Heerlyckheid Well’. Mia is 88 jaar oud geworden.

Mia begon samen met Nelly in de jaren vijftig van de vorige eeuw met het verzamelen van alles wat met Well (en omgeving) te maken had. Foto’s, krantenartikelen, historische geschriften, boeken, bidprentjes, dialectwoorden, gezegdes enz. Decennialang werd alles netjes opgeborgen en gerubriceerd in tientallen ordners en mappen. Onze medewerkers zijn momenteel nog steeds bezig om alles te archiveren. Mia en Nelly hebben dit vol overgave en met veel toewijding gedaan. Zo stonden zij samen aan het begin van Archief Well. Jarenlang bekleedde zij de functie van voorzitter en was zij het boegbeeld van de Wellse cultuur-historie, tot ver in de regio. Mia bleef na haar afscheid als voorzitster en bestuurslid nauw betrokken bij haar 'kindje'. Iedere donderdagmorgen kwam zij trouw naar onze openstelling in de Buun, hield de administratie bij, ontving bezoekers en werd er bijgepraat. Zij wilde heel graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, ook na haar 'pensioen'. Toch bleef ze veel moeite hebben met het loslaten van datgene waar zij zich vol overgave haar leven lang voor heeft ingezet. Dat viel haar zwaar. De laatste jaren liet de gezondheid haar beetje bij beetje in de steek. Ze was genoodzaakt haar auto weg te doen, waardoor zij een groot stuk van haar zelfstandigheid verloor. Ze werd steeds meer afhankelijk van anderen. Maar ondanks de coronapandemie en haar fysieke beperkingen bleef zij haar belangstelling tonen. Twee weken geleden op donderdag was Mia nog onder ons in de Buun. Op initiatief van Archief Well hebben we vorige week donderdag een brainstormsessie gehouden over  ons Wellse dialect. We vroegen ons af hoe we in de toekomst onze moedertaal levend kunnen houden. Mia was hiervoor ook uitgenodigd, want het Wellse dialect lag haar na aan het hart. Maar net een dag van tevoren werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waardoor ze er niet bij kon zijn.  Ze had het ongetwijfeld prachtig  gevonden dat er een voorlopige werkgroep werd gevormd die het ‘Wells Praote’ wil proberen te promoten.

Ons dorp heeft vandaag een van de markantste, zo niet de markantste persoon van de laatste zeventig jaar verloren. Mia was aktief binnen onze dorpsgemeenschap. Vooral kunst, cultuur en historie genoten haar interesse. Wijd en zijd was zij bekend en haar autoriteit stond buiten kijf. 

Mia heeft voor haar inzet de pauselijke onderscheiding  Pro Ecclesia et Pontifice mogen ontvangen, tevens is zij  voor haar verdiensten Koninklijk onderscheiden en ontving zij in 2004 de Mosa Joertsicus.

Archief Well zal de nagedachtenis aan Mia in ere houden en wij, als haar opvolgers, hebben haar plechtig beloofd het werk dat zij begonnen is, naar eer en geweten voort te zetten en uit te breiden.

Mia bedankt voor alles wat jij voor ons, maar zeker ook voor het dorp Well, hebt betekend. Rust in vrede.

Namens bestuur en vrijwilligers van Archief Well,

Ger Peters, voorzitter.